Sådan finder du dokumenter på hjemmesiden?

Leder du efter din lokale undervisningsplan, referatet fra det sidste elevrådsmøde eller måske skolens ordensregler?

Så skal du lede i hjemmesidens mediearkiv. Du finder et link i øverste højre hjørne af skærmbilledet. Husk at søge under tagget “Elevinfo”

Har du glemt din adgangskode til dit UNI-login? Send en SMS!

Hvis du har glemt din adgangskode til dit UNI-login, så send en SMS:

Du skal påbegynde din SMS ved at skrive kodeord derefter taste mellemrum og sende din besked

til 51 38 01 40

Så modtager du din adgangskode på din mobiltelefon.

Vejledning til UDDATA+

På skolen benytter vi  UDDATA+, som du skal være bekendt med.

Parkering på Blangstedgårdsvej 4

Du må som elev parkere i de grønne zoner på kortet.

Den gule zone er til gæster og handicapparkering

De røde zoner tilhører ikke Social- og Sundhedsskolen Fyn, og parkering her kan udløse en bøde.

Alle indgange er markeret med blå pile.

IT-udstyr og IT-vejledning

Har du brug for IT-hjælp?

Du skal selv medbringe en bærbar computer. Skolens netværk kører via trådløst netværk (WLAN), derfor skal din egen computer kunne indstilles til dette.

Skolens IT-system er baseret på PC og Microsoft. Langt hen ad vejen vil man også kunne bruge Mac-produkter, herunder iPad, men her må man dog forvente visse begrænsninger. Valg af browser er underordnet.

Vejledning til

Sikker kommunikation til/fra Social- og Sundhedsskolen Fyn

Fraværsmelding

Du skal melde dig syg/fraværende via Uddataplus.dk

Vejledning til fraværsmelding

 

Klagevejledning

Klagevejledning – skolens generelle vejledning.

Klagevejledning – vedr. optagelse.

Økonomi og transport

EGENBETALINGER TIL EKSKURSIONER

Vær opmærksom på, at egenbetaling til eventuelle ekskursioner kan forkomme på uddannelserne.

ELEVLØN

Du får elevløn under hele uddannelsens hovedforløb. Når du bliver ansat på hovedforløbet, informerer din arbejdsgiver dig om din løn.

Du kan få nærmere oplysninger om din overenskomst samt lønforhold på FOA’s (Fag og Arbejde) hjemmeside.

Under grundforløbet kan du søge om SU. Når du bliver optaget på grundforløbet, får du information om, hvordan du søger SU. Læs mere om SU her.

TRANSPORT

Periodekort

I skoleperioderne kan du søge om at få tilskud til dine transportudgifter, hvis din samlede skolevej (fra bopæl til skole og retur) er mindst 20 km.

AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) giver tilskud til transportudgifter svarende til billigste offentlige transportmulighed. I nogle tilfælde yder arbejdsgiver endvidere tilskud til kørsel i egen bil.

Nærmere information fås i forbindelse med optagelse på skolen.

Oplysning om og bestilling af periodekort hos FynBus sker på 6311 2211 eller på www.fynbus.dk

LÆREMIDLER

Når du er elev på Social- og Sundhedsskolen FYN, er der ingen krav om, at du som elev skal købe bøger, da vi altid bruger IT i undervisningen. Vi anbefaler dog, at du medbringer egen bærbar computer eller tablet.

Desuden anbefaler vi, at du som hovedforløbselev anskaffer dig bøger fra udleverede litteraturlister. I din velkomstmail inden studiestart er der et direkte link til litteraturlisterne til de enkelte uddannelser. Hvis du ikke har mulighed for at anskaffe bøger eller medbringe egen bærbar computer eller tablet, kan der lånes digitale e-nøgler, samt bærbare computere på skolens biblioteker.

Desuden udleveres der også fotokopier, der knytter sig til læringsaktiviteterne uden betaling.

Blanket til vurdering af overgangskrav til SSA

Blanket til vurdering af overgangskrav til PA

Erhvervsrettet påbygning - til dig, der har lyst til at blive endnu dygtigere

Elev og virksomhed kan, hvis begge parter ønsker det, indgå en aftale om erhvervsrettet påbygning.

Erhvervsrettet påbygning betyder, at eleven skal gennemføre yderligere undervisning i et omfang af indtil 4 uger. Den ekstra undervisning skal vælges blandt de valgfri specialefag.

Aftale om erhvervsrettet påbygning skal fremgå af uddannelsesaftalen.

Det skal desuden aftales, om den yderligere undervisning skal træde i stedet for praktikuddannelse eller udgøre en forlængelse af uddannelsesaftalen.

Erhvervsrettet påbygning SOSU-assistent.

Erhvervsrettet påbygning SOSU-hjælper.

Ungdomskort

Går du på Grundforløb 1 og Grundforløb 2 har du mulighed for at få et Ungdomskort.

 

Hvis du vil vide mere om Ungdomskortet, og hvordan du får det, kan du læse denne pjece.

NYHEDSBREV