Er du i tvivl?

SOSU-hjælper

2 år
Odense / Svendborg / Middelfart
Næste opstart:
6. august 2024
Forside / SOSU-hjælper

Om uddannelsen

Vil du være den, borgerne glæder sig til at møde? Som SOSU-hjælper får du en hverdag, hvor du gør en forskel for andre mennesker, hver eneste gang du går på arbejde.

Du kommer tæt på de mennesker, du arbejder med. Som social- og sundhedshjælper kommer du i borgernes eget hjem, du giver dem omsorg og pleje, og du hjælper dem tættere på smil og et godt liv. Derfor er dit hjerte et lige så vigtigt værktøj som dine hænder og dit hoved.

Du uddanner dig især til at arbejde med de ældre borgere, og du bliver den fagperson, som de ser mest til i hverdagen. Derfor er dine besøg vigtige for dem, og du er måske den første, der opdager, at de har smerter, at de er ved at blive glemsomme, eller at de er kede af det. Alt sammen vigtige tegn som du uddanner dig til at tyde og reagere på. Du lærer også, hvordan du bruger dig selv og dine personlige egenskaber aktivt i dit arbejde. Du uddanner dig også til at løse opgaver inden for omsorg og pleje.

Varighed

Alle vores uddannelser starter med et grundforløb.

Du starter på grundforløb 1, hvis:

 • Det er under 14 måneder siden, du gik ud af 9. eller 10. klasse

Du starter på grundforløb 2, hvis:

 • Det er mere end 14 måneder siden, du gik ud af 9. eller 10. klasse

Grundforløb 1 og grundforløb 2 varer hver 20 uger.

Du kan få forkortet dit grundforløb 2, hvis du er over 25 år, eller du har relevant erhvervserfaring eller uddannelse som fx en studentereksamen. Husk at skrive din erfaring og uddannelse i din ansøgningen til grundforløb 2. Så vil en af vores uddannelsesvejledere kontakte dig, og sammen vil I komme frem til, hvor meget din uddannelse skal forkortes.

Når du har færdiggjort dit grundforløb, skal du på hovedforløbet. Det varer 1 år og 2 måneder. For at blive optaget på hovedforløbet skal du søge en elevplads i en kommune. Du får mere information om ansøgning til elevpladser på grundforløb 2.

En uddannelse til SOSU-hjælper er derfor delt således op:
Grundforløb 1 = 20 uger
Grundforløb 2= 20 uger
Hovedforløb = 1 år og 2 måneder
I alt 2 år

Adgangskrav

GRUNDFORLØB

Du kan få plads på uddannelsens grundforløb, hvis du lever op til følgende adgangskrav:

Du har bestået folkeskolens afgangsprøve, eller tilsvarende uddannelse.

Det kan fx være:

 • Dansk og matematik på G-niveau
 • Danskuddannelse 3
 • Dansk som andetsprog. G- niveau
 • AVU G-niveau
 • FVU Matematik Trin 2
 • FVU Dansk Trin 4

Hvis du har taget en uddannelse, som svarer til FVU Matematik trin 2 i et andet land, skal du kunne dokumentere niveauet af din beståede uddannelse og kunne overføre det til danske niveauer.

Husk altid at sende os dokumentation for din uddannelse med de højeste beståede niveauer.

HOVEDFORLØB

For at få adgang til hovedforløbet, skal du have et gyldigt og bestået grundforløb 2. Har du afsluttet dit grundforløb 2 før januar 2016, skal du kontakte uddannelsesvejledningen for at finde ud af, om det matcher adgangskravene til hovedforløbet.

Frist, opstart og geografi

Grundforløb 1
Opstart: Mandag den 5. august 2024.
Ansøgningsfrist: Mandag den 29. juli 2024
Grundforløb 2
Opstart: Mandag den 6. august 2024 i Odense, Middelfart og Svendborg.
Ansøgningsfrist: Mandag den 29. juli 2024
Ansøg her +

Klik på en destination
og læs mere om vores 3 skoler
Odense - Middelfart - Svendborg

Læs mere om vores 3 skoler

Fag

I løbet af din uddannelse har du flere forskellige fag, der alle sammen ruster dig til det arbejdsmarked, du skal ud på.

Dine fag er opdelt i to kategorier: Grundfag og uddannelsesspecifikke fag:

Dine grundfag er dansk, engelsk og naturfag.

Dine uddannelsesspecifikke fag er bl.a.:

 • Social- og sundhedshjælperens rolle
 • Mødet med borgeren
 • Personlig hjælp, omsorg og pleje
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

På Social- og Sundhedsskolen Fyn tror vi på, at du skal lære det, du skal bruge, og du skal bruge det, du lærer.

Undervisningen veksler mellem oplæg og praksisøvelser, hvor du og dine holdkammerater får lov til at bruge jeres viden aktivt i arbejdet.

En stor del af din uddannelse foregår ude i oplæring, og du vil mærke en klar sammenhæng mellem det, du lærer på skolebænken hos os og de oplevelser, du får ude i din oplæring.

Oplæring

Når du uddanner dig til SOSU-hjælper foregår størstedelen af din uddannelse i oplæring. Oplæringen begynder på hovedforløbet, hvor du bliver ansat som elev i en kommune. Du kan læse mere om ansøgning af elevplads på de enkelte kommuners hjemmesider.

Oplæringen for SOSU-hjælpere foregår typisk på et plejehjem eller i ældreplejen i en kommune. Du får tilknyttet en oplæringsvejleder på dit oplæringssted, som støtter og hjælper dig i din læring.

Husk at du får elevløn på dit hovedforløb – både når du er ude i oplæring og tilbage på skolen.

SU og elevløn

På grundforløbene har du mulighed for at få SU, hvis du er over 18 år. Det præcise beløb afhænger af din alder, og om du bor ude eller hjemme hos dine forældre.

Videreudd. og karriere

Når du er færdiguddannet SOSU-hjælper, kan du få job i ældreplejen eller på plejehjem. Du vil opleve, at der er brug for dig på arbejdsmarkedet, og der er efterspørgsel på det, du kan.

Du kan også videreuddanne dig til SOSU-assistent. Fordi du allerede er uddannet SOSU-hjælper, bliver din uddannelse til SOSU-assistent forkortet. Det er vores vejledere, der sammen med dig finder ud af, hvordan din uddannelse skal se ud, og hvor lang den skal være.

Du kan også tage kurser og efteruddannelser på Social- og Sundhedsskolen Fyns videreuddannelsesafdeling.

Har du spørgsmål?

Mange spørgsmål kan melde sig, når du skal vælge uddannelse.

Du har måske spørgsmål om økonomi, adgangskrav, uddannelsens længde, videreuddannelse og jobmuligheder.

Alt dette kan vores uddannelsesvejledere hjælpe dig med.

Copyright © 2024 Social og Sundhedsskolen Fyn. All Rights Reserved • PersondatapolitikTilgængelighedseklæringWhistleblowerordning

Søg
Skip to content