Er du i tvivl?

SOSU-assistent

3 år, 8 måneder og 3 uger
Odense / Svendborg / Middelfart
Næste opstart:
6. august 2024
Forside / SOSU-assistent

Om uddannelsen

Vil du være en nøgleperson i det danske sundhedsvæsen?

Uanset om du vil arbejde i ældreplejen, i psykiatrien eller på et hospital, bliver du som SOSU-assistent en vigtig person for de borgere og patienter, du møder i dit arbejde. Fordi du både arbejder med sygepleje, omsorg og kommunikation er du en gennemgående person i borgerens eller patientens forløb. Du varetager en stor del af den daglige sygepleje, du koordinerer deres forløb med læger og sygeplejersker, og holder deres pårørende orienteret og trygge gennem det hele.

Som SOSU-assistent kan du løse sygeplejeopgaver, dispensere medicin og arbejde med genoptræning og velfærdsteknologi. Fordi du skal koordinere borgeres eller patienters pleje med andre dele af sundhedsvæsnet, fylder kommunikation meget i din uddannelse. Din uddannelse foregår dels på skole og ude i oplæringen, som skifter mellem ældreplejen, psykiatrien og hospitalet.

Varighed

Vores uddannelser starter for de fleste elever med et grundforløb.

Du starter på grundforløb 1, hvis:

  • Det er under 14 måneder siden, du gik ud af 9. eller 10. klasse

Du starter på grundforløb 2, hvis:

  • Det er mere end 14 måneder siden, du gik ud af 9. eller 10. klasse

Grundforløb 1 og grundforløb 2 varer hver 20 uger.

Når du har færdiggjort dit grundforløb, skal du på hovedforløbet. Det varer 2 år og 9 måneder og 3 uger. For at blive optaget på hovedforløbet skal du søge en elevplads i en kommune. Du får mere information om ansøgning til elevpladser på grundforløb 2.

Hvis du har bestået studentereksamen, skal du direkte på uddannelsens hovedforløb, og du skal derfor ikke på grundforløb.
Det kan du læse mere om her.

 

En uddannelse til SOSU-assistent er derfor delt således op:
Grundforløb 1 = 20 uger
Grundforløb 2= 20 uger
Hovedforløb = 2 år og 9 måneder og 3 uger
I alt 3 år, 8 måneder og 3 uger

Adgangskrav

GRUNDFORLØB

Du kan få plads på uddannelsens grundforløb, hvis du lever op til følgende adgangskrav:

Du har bestået folkeskolens afgangsprøve, eller tilsvarende uddannelse.

Det kan fx være:

Dansk og matematik på G-niveau
Danskuddannelse 3
Dansk som andetsprog. G- niveau
AVU G-niveau
FVU Matematik Trin 2
FVU Dansk Trin 4
Hvis du har taget en uddannelse, som svarer til FVU Matematik trin 2 i et andet land, skal du kunne dokumentere niveauet af din beståede uddannelse og kunne overføre det til danske niveauer.

Husk altid at sende os dokumentation for din uddannelse med de højeste beståede niveauer.

HOVEDFORLØB

For at få adgang til hovedforløbet, skal du have et gyldigt og bestået grundforløb 2 eller en bestået studentereksamen. Har du afsluttet dit grundforløb 2 før januar 2016, skal du kontakte uddannelsesvejledningen for at finde ud af, om det matcher adgangskravene til hovedforløbet.

ER DU UDDANNET SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER?

Hvis du har fuldført en uddannelse til social- og sundhedshjælper, kan du få afkortet din uddannelse til social- og sundhedsassistent.

Præcis hvor meget afhænger af en særlig realkompetencevurdering (RKV). Den skal du tilmelde dig her

Frist, opstart og geografi

Grundforløb 1
Opstart: mandag den 5. august 2024.
Ansøgningsfrist: mandag den 29. juli 2024
Grundforløb 2
Opstart: Tirsdag den 6. august 2024 i Odense, Svendborg og Middelfart.
Ansøgningsfrist: mandag den 29. juli 2024
Ansøg her +

Klik på en destination
og læs mere om vores 3 skoler
Odense - Middelfart - Svendborg

Læs mere om vores 3 skoler

Fag

I løbet af din uddannelse har du flere forskellige fag, der alle sammen ruster dig til det arbejdsmarked, du skal ud på.

Dine fag er opdelt i to kategorier: Grundfag og uddannelsesspecifikke fag.

Dine grundfag er dansk, engelsk og naturfag.

Dine uddannelsesspecifikke fag er bl.a.

  • Mødet med borgeren og patienten
  • Det sammenhængende borger- og patientforløb
  • Kvalitet og udvikling
  • Somatisk sygdom og sygepleje
  • Psykisk sygdom og sygepleje
  • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
  • Farmakologi og medicinhåndtering

På Social- og Sundhedsskolen Fyn tror vi på, at du skal lære det, du skal bruge, og du skal bruge det, du lærer.

Undervisningen veksler mellem oplæg og praksisøvelser, hvor du og dine holdkammerater får lov til at bruge jeres viden aktivt i arbejdet.

En stor del af din uddannelse foregår ude i oplæring, og du vil mærke en klar sammenhæng mellem det, du lærer på skolebænken hos os og de oplevelser, du får ude i din oplæring.

 

Oplæring

Når du uddanner dig til SOSU-assistent foregår størstedelen af din uddannelse i oplæring. Oplæringen begynder på hovedforløbet, hvor du bliver ansat som elev i en kommune. Du kan læse mere om ansøgning af elevplads på de enkelte kommuners hjemmesider.

Du kan se frem til en uddannelse, hvor en stor del af din læring foregår ude i virkeligheden, hvor du prøver teori og metoder af i stedet for kun at læse om dem. Ude i oplæringen får du en oplæringsvejleder, som hjælper og vejleder dig gennem dine oplæringsforløb. Oplæringen for SOSU-assistenter foregår typisk i ældreplejen, i psykiatrien og på et hospital, så du får afprøvet alle områder af din faglighed.

Husk at du får elevløn på dit hovedforløb – både når du er ude i oplæring og tilbage på skolen.

SU og elevløn

På grundforløbene har du mulighed for at få SU, hvis du er over 18 år. Det præcise beløb afhænger af din alder, og om du bor ude eller hjemme hos dine forældre.

Videreudd. og karriere

Når du er færdiguddannet SOSU-assistent, kan du få job i ældrepleje, psykiatrien eller på plejehjem. Du vil opleve, at der er brug for dig på arbejdsmarkedet, og der er efterspørgsel på det, du kan.

Du har også adgang til mange spændende mellemlange videregående uddannelser som fx sygeplejerske, fysioterapeut eller jordemoder. Du vil opleve, at du på disse uddannelser har en klar fordel, når du kommer med en baggrund som SOSU-assistent.

Hvis du vil vide mere om dine muligheder for videreuddannelse, kan du kontakte vores vejledere, der kan hjælpe dig videre.

Du kan også tage kurser og efteruddannelser på Social- og Sundhedsskolen Fyns videreuddannelsesafdeling.

Har du spørgsmål?

Mange spørgsmål kan melde sig, når du skal vælge uddannelse.

Du har måske spørgsmål om økonomi, adgangskrav, uddannelsens længde, videreuddannelse og jobmuligheder.

Alt dette kan vores uddannelsesvejledere hjælpe dig med.

Copyright © 2024 Social og Sundhedsskolen Fyn. All Rights Reserved • PersondatapolitikTilgængelighedseklæringWhistleblowerordning

Søg
Skip to content