Ansøgning

Tilmeld nyhedsbrev
Tak for din tilmelding

Adgangskrav og ansøgning

Hvis du er i tvivl om, hvor du skal søge, er du velkommen til at kontakte skolens uddannelsesvejledere.

Oplysningsskema

Sådan ansøger du

Grundforløb 1

Hvis du ønsker at ansøge om optagelse på Grundforløb 1, skal du søge via optagelse.dk

Vi anbefaler, at du skriver i din ansøgning hvilken fagretning du ønsker. Så snart du har klikket dig ind på “Ungdomsuddannelse” får du adgang til brugervejledninger, der kan hjælpe dig, når du skal udfylde ansøgningen.

 • Hvis du ønsker at søge EUX Velfærd, skal du søge via optagelse.dk – vælge GF1 og angive, at du ønsker EUX

Grundforløb 2: Social- og sundhed

Er du under 25 år?

Så skal du ansøge via optagelse.dk

Er du over 25 år?

Så skal du ansøge via skolens ansøgningsskema. Husk at du skal gemme det udfyldte skema på din computer, inden du sender skemaet til os.

Dette skema giver dig mulighed for at beskrive dine relevante kompetencer. Disse oplysninger er afgørende for den bedst mulige vurdering af din ansøgning og planlægning af dit uddannelsesforløb. Vær opmærksom på, at du skal have Adobe PDF Reader installeret, før du kan udfylde skemaet – iPhone/iPad – Android – PC / Mac

 • Husk at vedlægge dokumentation for de oplysninger, du angiver i skemaet.
 • Hvis du ikke sender ansøgningen med E-post, skal den være underskrevet i hånden
 • Du skal være opmærksom på, at du skal vælge grundforløb efter hvilket hovedforløb, du ønsker at fortsætte på. Du opfylder dog overgangskravene til begge social og sundhedsuddannelser, uanset hvilket grundforløb 2 (social og sundhed), du vælger.
 • Sådan sender du sikker post til skolen

Er du uddannet social- og sundhedshjælper?

 • Skal du se under Social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Grundforløb 2: Pædagogisk assistent

OBS: På baggrund af politiske aftaler er der begrænsede pladser på både grundforløb 2 og hovedforløb til pædagogisk assistentuddannelsen. For at blive optaget på grundforløb 2  skal du søge om en af skolens pladser, med mindre du har en uddannelsesaftale.

Du er velkommen til at henvende dig til skolens uddannelsesvejledere for nærmere oplysninger.

Det er derfor nødvendigt, at du laver en uddybet ansøgning. Den skal indeholde:

 • En personlig/motiveret ansøgning.
  Det vil sige en ansøgning, som hvis du søgte et job indenfor området.
 • Husk beskrivelse af uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring (CV).
 • Eksamenspapirer og dokumentation for uddannelser.
  Du skal vedlægge beviser fra folkeskolen og eventuelt andre uddannelse med karakterer og stempel/underskrift fra institutionen.
  Bemærk, at der er adgangskrav til erhvervsuddannelserne. Det vil sige, at du skal have bestået dansk og matematik på minimum 9.klasses niveau. Kan du ikke indsende beviser for dette, bedes du kontakte skolens uddannelsesvejledere.
 • Dokumentation for erhvervserfaring, hvis du har dette. Det kan være ansættelseskontrakt og sidste lønseddel eller en udtalelse fra din arbejdsplads, hvoraf det fremgår hvornår, hvor længe og hvilket timetal, du har været ansat.
 • Sådan sender du sikker post til skolen

OBS: Mangler der bilag eller dokumentation til din ansøgning, kan du ikke komme i betragtning til en af pladserne.

Kriterier for tildeling af Kvotepladser

 • Begrundelse for ønsket om uddannelse til pædagogisk assistent.
 • Skolegang og karakterer.
 • Dokumentation for erfaring fra området. Herunder også ufaglært arbejde, erfaring fra udlandet, erhvervspraktik eller lignende
 • Dokumentation for fritidsarbejde med pædagogisk indhold indenfor arbejde med børn, unge eller voksne.
 • Eventuel dokumentation for andet arbejde, fritidsarbejde eller frivilligt arbejde, der ikke nødvendigvis har med det pædagogiske område at gøre.

Ud fra den skriftlige ansøgning udvælges et antal elever til yderligere vurdering.
Formålet med dette er at vurdere hvilke ansøgere der ud fra en helhedsvurdering på nuværende tidspunkt  er bedst egnet til uddannelsen, og kan få tildelt en af de begrænsede pladser.

Ansøgningsfrist til grundforløbet – 31. oktober 2018

Du vil høre fra os senest 19. november 2018, hvis vi vil se dig til en yderligere vurdering i uge 48.

Du får besked senest 11. januar 2019, om du er optaget på grundforløbet med start 21. januar 2019.

Er du under 25 år?

Så skal du ansøge via optagelse.dk – og huske at vedhæfte overnævnte.

Er du over 25 år?

Ansøgning sker via vores ansøgningsskema.   Husk at du skal gemme det udfyldte skema på din computer, inden du sender skemaet til os.

Social og sundhedshjælper

Du kan starte på uddannelsen når du har bestået Grundforløb 2 og har en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver

 • Du skal søge praktikplads direkte hos den kommune, hvor du ønsker ansættelse som elev.
 • Du skal inde oplysninger om ledige elevpladser ved at henvende dig direkte hos den enkelte kommune. Du kan se hvilke kontaktpersoner Social- og sundhedsskolen Fyn samarbejder med samt finde links til kommunerne her.

Du er altid meget velkommen til at kontakte vore uddannelsesvejledere, hvor du kan få personlig og faglig vejledning.

Særligt for elever over 25 år med relevant erhvervserfaring

To års relevant erhvervserfaring udløser godskrivning for grundforløbet og praktikuddannelsen i uddannelsen (EUV 1). Det er et krav, at du kan dokumentere erhvervserfaring fra begge nedenstående arbejdsområder:

 • Hjemmeplejen
 • Plejecentre

Det er et krav, at du kan dokumentere erfaring med følgende jobfunktioner:

 • erfaring fra flere vagtlag med hovedvægt på dagvagt
 • væsentlig arbejdserfaring med pleje- og omsorgsopgaver
 • i dine arbejdsfunktioner at have indgået i team
 • i dine arbejdsfunktioner at have indgået i faglig sparring

Erfaringen skal være erhvervet inden for de seneste 4 år.

Opfylder du disse kriterier kan du finde en ansøgning til et EUV 1 – SOSU forløb her, som du sender du til Social og sundhedsskolen.

Bemærk de forskellige muligheder for økonomi under uddannelsen, der nævnes i skemaet.
Hvis du ønsker at søge en elevplads i en kommune, skal du også sende en ansøgning til kommunen i forbindelse med opslag om elevstillinger.

Social og sundhedsassistent

Du kan starte på uddannelsen, når du har bestået Grundforløb 2 og har en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver

 • Du skal søge praktikplads direkte hos en kommune eller hos Region Syddanmark.
 • Du skal finde oplysninger om ledige elevpladser ved at henvende dig direkte hos den enkelte kommune eller til Regionen. Stillingerne slås op under ledige jobs i de enkelte kommuner. Du kan se hvilke kontaktpersoner Social- og sundhedsskolen Fyn samarbejder med samt finde links til kommunerne samt regionen her.

Hvis du er uddannet social- og sundhedshjælper, sygehjælper eller lign, vil du få afkortning af social- og sundhedsassistentuddannelsen. For at vurdere præcist hvor meget afkortning, skal du tilmelde dig en realkompetencevurdering.

Se mere under “ansøgning om realkompetencevurdering”.

Pædagogisk assistentuddannelse

Du kan starte på pædagogisk assistentuddannelse, når du har bestået Grundforløb 2 og har en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver

 • Du skal søge praktikplads direkte hos en fynsk kommune eller hos Region Syddanmark.Vi vil opfordre dig til at kontakte den eller de arbejdsgivere du kunne ønske ansættelse hos og høre om muligheden for elevpladser i 2017.
 • Du kan se hvilke kontaktpersoner Social- og sundhedsskolen Fyn samarbejder med samt finde links til kommunerne og regionen her.

Særligt for ansøgere på 25 år og derover, som har erfaring fra det pædagogiske område 

To års relevant erhvervserfaring udløser godskrivning for grundforløbet og praktik på hovedforløbet (EUV 1). 

Du skal kunne dokumentere:

 • selvstændigt at have tilrettelagt pædagogiske opgaver
 • selvstændigt at have løst pædagogiske opgaver
 • at have indgået i et pædagogisk team

Erfaringen skal være erhvervet inden for de seneste 4 år.

Opfylder du disse kriterier kan du finde en ansøgning til et EUV 1 – PA forløb. Dette ansøgningsskema sender du til Social og sundhedsskolen. Bemærk de forskellige muligheder for økonomi under uddannelsen der nævnes i skemaet.

 • Hvis du ønsker at søge en elevplads i en kommune skal også sende en ansøgning til kommunen i forbindelse med opslag om elevstillinger.

Har du ikke et grundforløb 2 og en uddannelsesplan for hovedforløbet fra Social- og Sundhedsskolen FYN?

Så skal dette udarbejdes, hvis du indkaldes til samtale om en elevplads på pædagogisk assistentuddannelse i en af de fynske kommuner.

Sådan sender du sikker post til skolen.

Ansøgning om realkompetencevurdering til SSA

Hvis du er sundhedsfaglig uddannet fx.:

– social- og sundhedshjælper

– sygehjælper

– plejehjemsassistent

– gennemført dele af sygeplejeuddannelsen

kan du søge om at få lavet en realkompetencevurdering i forhold til Social- og sundhedsassistentuddannelsen. På baggrund af realkompetencevurderingen vil skolen udarbejde en individuel uddannelsesplan til dig, som kan vedlægges din ansøgning om en elevplads hos en kommune eller region.

Ønsker du at få lavet en realkompetencevurdering, skal du tilmelde dig et af nedenstående forløb på www.efteruddannelse.dk – søg på nummeret ud for det forløb, du ønsker at tilmelde dig.

Hvis du har gennemført en uddannelse som social- og sundhedshjælper, kan du søge ind på uddannelsen til social- og sundhedsassistent.

Vi har lavet denne videovejledning, som viser dig, hvordan du søger ind på uddannelsen.

Du kan finde videoen ved at klikke her.

For dig der er ledig

Du skal udfylde denne tilmeldingsblanket og kontakte jobcentret. Jobcentret skal udfylde side 2, hvis de vil betale for dit RKV-forløb. Du kan ikke selv tilmelde dig på efteruddannelse.dk, men du er velkommen til at kontakte SOSU Fyn på elevoptag@sosufyn.dk eller Helle Egsvang Larsen 63102719.

 

Odense Syd

31. oktober 2018 kl. 10.00 – 11.30, tilmeldingsfrist 22. oktober – AMU4418RKVo

Middelfart

Ingen forløb pt.

Svendborg

Ingen forløb pt.

 

 

 

 

 

Tilmeld nyhedsbrev
Tak for din tilmelding