Er du vores nye demensfaglige underviser?
Ansøgningsfristen er d. 29/8 Se mere her
Første kuld innovationsassistenter er udklækket
Vi har spurgt den nyuddannede Anita Bresson, hvordan det er gået. Se mere her
Går du rundt med en lille SSA i maven?
Og er du SSH’er, sygehjælper eller plejehjemsassistent? Se mere her
Find din uddannelse her
Kunne du tænke dig at arbejde med mennesker?
Så har vi den rette uddannelse for dig...
Du starter med et grundforløb

Grundforløbet er den indledende del af din uddannelse

Derfor skal du først gennemføre et grundforløb, eller have anden meritgivende adgang, hvis du skal uddanne dig som pædagogisk assistent eller inden for social- og sundhedsområdet. Glæd dig til et grundforløb, som både indeholder selvstændigt arbejde, gruppearbejde og kreative projekter.

Social- og Sundhedshjælper

Social- og sundhedshjælper

Som social- og sundhedshjælper skal du have hjerte og mod til at give bistand, pleje og omsorg til mennesker, der har brug for hjælp i deres eget hjem eller på plejehjem. Du vil typisk blive ansat i kommunernes hjemmepleje eller på plejehjem.

Læs mere

Varighed:

Lær med hovedet og hænderne i en vekseluddannelse med normalt 17 ugers skoleundervisning og 43 ugers praktikuddannelse.

Uddannelsen varer normalt 1 år 2 måneder, og så får du løn under hele forløbet.

17 ugers skoleundervisning
43 ugers praktik
Social- og sundhedsassistent

Social- og sundhedsassistent

Du bliver uddannet til selvstændigt at vurdere og udføre sundheds- og sygeplejeopgaver inden for omsorg, aktivitet og rehabilitering på et hospital, i ældreplejen eller inden for psykiatrien.

Derudover åbner det en masse døre for videreuddannelse – eksempelvis sygeplejerske, ergoterapeut og pædagog.

Læs mere

Varighed:

Lær med hoved og hænderne i en vekseluddannelse med normalt 32 ugers skoleundervisning og 45 ugers praktikuddannelse.

Uddannelsen varer normalt 1 år 8 måneder, og du får løn under hele forløbet. 

32 ugers skoleundervisning
52 ugers praktik
pædagogisk assistent

We are licenced to play !

Uddannelsen som pædagogisk assistent er for dig som gerne vil arbejde med børn og unge samt voksne borgere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser.  Det er et arbejde, som stiller krav til dine personlige egenskaber, da du bl.a. skal yde omsorg og sætte aktiviteter i gang med leg og udvikling.

Bliv pædagogisk assistent og få efterfølgende arbejde i f.eks. dag- og døgninstitutioner, som dagplejer eller klubmedarbejder m.v.

Læs mere

Varighed:

Den almindelige pædagogiske assistentuddannelse er en vekseluddannelse med både skole- og praktikforløb.

Uddannelsen varer i alt 2 år og 1½ måned

47 ugers skoleundervisning
63 ugers praktik
Efter- og Videreuddannelse
Fyns bedsteog bedst beliggende uddannelsescenter
indenfor det pædagogiske og sundhedsfaglige område.
Når du vil blive klogere

… kan du lige så godt blive det på Fyns stærkeste og bedst beliggende uddannelsescenter

Vi gør årligt mere end 3000 deltagere endnu dygtigere. Skolens Efter- og Videreuddannelse tilbyder en bred vifte af uddannelser på flere niveauer – lige fra korte målrettede kurser til længerevarende efteruddannelser og akademiuddannelser.

Kurser

Professionelle kurser indenfor det pædagogiske samt social- og sundhedsfaglige område

Vi har nu i flere år, med særdeles gode og veldokumenterede resultater, efteruddannet en lang række SOSU-uddannede samt medarbejdere inden for det pædagogiske felt. Vores undervisere har et højt fagligt niveau, masser af frisk praksiserfaring og så brænder de for at gøre dygtige medarbejdere endnu dygtigere. Vores læringsforløb er praksisnære og har fokus på deltagernes handlekompetencer.

Vi udbyder datofastsatte uddannelsesforløb og kan også altid skræddersy og målrette uddannelsestilbud direkte til den enkelte institution eller til den enkelte kommune.

Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen er på et uddannelsesniveau inden diplomniveau, og giver formelt adgang til diplomuddannelserne.

Uddannelsen svarer til et årsværk (=60 ECTS) og kan tages samlet eller et modul af gangen. Den er målrettet social- og sundhedspersonale og pædagogiske medarbejdere med praksiserfaring og andre tilsvarende kompetencer.

Konferencer

I konferenceteamet har vi stor erfaring i at udbyde konferencer på et meget højt fagligt, professionelt niveau. Ganske enkelt.

Forvent derfor lidt mere af en konference fra Social- og Sundhedsskolen FYN.

Det er alfa og omega, at du som konferencegæst oplever spændende, aktuelle faglige oplægsholdere. Vi sætter en stor ære i, at skolens konferencer forløber succesfuldt lige fra den første kontakt med oplægsholderne til det sidste farvel til gæsterne, når konferencen er slut. Vi glæder os til at se dig til vores kommende konferencer og temadage. 

Ledige

Vi har altid spændende og helt aktuelle uddannelsestilbud for ledige

Vi udbyder åbne datofastsatte uddannelsesforløb og udbyder flere 6 ugers uddannelsespakker for ansatte med sigte på det social- og sundhedsfaglige område.

I 2016 forventer vi således at afvikle 5 spændende og relevante uddannelsespakker fra Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Positivliste. I uddannelserne arbejder vi praksisnært og udfordrer og udvikler i høj grad både de personlige og faglige kompetencer hos deltagerne.

Find din uddannelse her
Kunne du tænke dig at arbejde med mennesker?
Så har vi den rette uddannelse for dig...
Efter- og Videreuddannelse
Fyns bedste og bedst beliggende uddannelsescenter indenfor det pædagogiske og sundhedsfaglige område

Grundforløbet er den indledende del af din uddannelse

Derfor skal du først gennemføre et grundforløb, eller have anden meritgivende adgang, hvis du skal uddanne dig som pædagogisk assistent eller inden for social- og sundhedsområdet. Glæd dig til et grundforløb, som både indeholder selvstændigt arbejde, gruppearbejde og kreative projekter.

Social- og sundhedshjælper

Som social- og sundhedshjælper skal du have hjerte og mod til at give bistand, pleje og omsorg til mennesker, der har brug for hjælp i deres eget hjem eller på plejehjem. Du vil typisk blive ansat i kommunernes hjemmepleje eller på plejehjem.

Læs mere

Varighed:

Lær med hovedet og hænderne i en vekseluddannelse med normalt 17 ugers skoleundervisning og 43 ugers praktikuddannelse.

Uddannelsen varer normalt 1 år 2 måneder, og så får du løn under hele forløbet.

17 ugers skoleundervisning
43 ugers praktik

Social- og sundhedsassistent

Du bliver uddannet til selvstændigt at vurdere og udføre sundheds- og sygeplejeopgaver inden for omsorg, aktivitet og rehabilitering på et hospital, i ældreplejen eller inden for psykiatrien.

Derudover åbner det en masse døre for videreuddannelse – eksempelvis sygeplejerske, ergoterapeut og pædagog.

Læs mere

Varighed:

Lær med hoved og hænderne i en vekseluddannelse med normalt 32 ugers skoleundervisning og 45 ugers praktikuddannelse.

Uddannelsen varer normalt 1 år 8 måneder, og du får løn under hele forløbet. 

32 ugers skoleundervisning
52 ugers praktik

We are licenced to play !

Uddannelsen som pædagogisk assistent er for dig som gerne vil arbejde med børn og unge samt voksne borgere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser.  Det er et arbejde, som stiller krav til dine personlige egenskaber, da du bl.a. skal yde omsorg og sætte aktiviteter i gang med leg og udvikling.

Bliv pædagogisk assistent og få efterfølgende arbejde i f.eks. dag- og døgninstitutioner, som dagplejer eller klubmedarbejder m.v.

Læs mere

Varighed:

Den almindelige pædagogiske assistentuddannelse er en vekseluddannelse med både skole- og praktikforløb.

Uddannelsen varer i alt 2 år og 1½ måned

47 ugers skoleundervisning
63 ugers praktik

Hovedprojekt Praksisnær

Lærer man bedre, hvis man kan se den praktiske mening?

Svaret er et rungende ja som et ekko fra flere undersøgelser. Derfor besluttede skolens ledelse i efteråret 2013, at investere tid og kroner på at udvikle den praksisnære undervisning. Det har givet genlyd på skolens fire afdelinger. Læs om det samlede projektforløb

Efter- og Videreuddannelse

Mange af lærerne har, som et led i projektet, i sidste halvår af 2015 været ude i praksis. Både i hjemmeplejen, på Odense Universitetshospital, i dagplejen og i børnehaver for derved at styrke og fastholde deres praksiskompetencer og derfor også deres evne til at planlægge og gennemføre den bedst mulige praksisnære undervisning. Projektet har været en så stor succes at årlige praksisperioder fra 2016 nu gøres obligatorisk for alle lærere ved Efter- og Videreuddannelsen.

For mere information kan teamleder Mads Skou Møller-Sørensen kontaktes

Hvordan mon det er at være i udlandspraktik?

Læs erfaringer og beretninger fra elever på den anden side af grænsen. Helt uden filter.

 

Practice Placement Abroad er den engelske betegnelse for praktik i udlandet, og Social- og Sundhedskolen FYN har er godt samarbejde med en række praktiksteder rundt om i verden. Det kommer der en masse gode oplevelser ud af for eleverne, som kan findes på denne blog.

Internationalt

Praktik i udlandet, samarbejde på tværs af landegrænser og erfaringsudveksling

Skolens team for internationalt arbejde tager sig af det hele. Vi sender mange SOSU- og pædagogisk assistentelever på udlandsophold hver år, og de kommer hjem med erfaringer og gode oplevelser, som de tager med sig på arbejdsmarkedet. Derudover sender vi vores undervisere på efteruddannelsesophold, hvor de kan dygtiggøre sig yderligere.

Læs mere om skolens internationale samarbejde her

EUD-reform 2015

Med en ny aftale, “Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser”, er der et stort kvalitetsløft på vej til erhvervsuddannelserne.

Danmark har brug for, at mange flere unge tager en erhvervsuddannelse for at dække behovet for dygtige faglærte i fremtiden. Reformen baner vejen for attraktive erhvervsuddannelser for unge, og voksne får langt bedre muligheder for at uddanne sig fra ufaglært til faglært.

Læs mere om hvordan vi arbejder med reformen på Social- og Sundhedsskolen FYN