...PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FYN

Kontaktinfo på medarbejdere med relation til praktiksamarbejde

Tovholdere – grundforløbet

Tovholdere – social- og sundhedshjælperuddannelsen

Tovholdere – social- og sundhedsassistentuddannelsen

Tovholdere – pædagogisk assistentuddannelsen

Uddannelsesvejlederne

NYHEDSBREV