BLIV MERE

Vil du være en nøgleperson i det danske sundhedsvæsen?

Uanset om du vil arbejde i ældreplejen, i psykiatrien eller på et hospital, bliver du som SOSU-assistent en vigtig person for de borgere og patienter, du møder i dit arbejde. Fordi du både arbejder med sygepleje, omsorg og kommunikation er du en gennemgående person i borgerens eller patientens forløb. Du varetager en stor del af den daglige sygepleje, du koordinerer deres forløb med læger og sygeplejersker, og holder deres pårørende orienteret og trygge gennem det hele.

Som SOSU-assistent kan du løse sygeplejeopgaver, dispensere medicin og arbejde med genoptræning og velfærdsteknologi. Fordi du skal koordinere borgeres eller patienters pleje med andre dele af sundhedsvæsnet, fylder kommunikation meget i din uddannelse. Din uddannelse foregår dels på skole og ude i praktikken, som skifter mellem ældreplejen, psykiatrien og hospitalet.

PRØV MERE

Varighed af uddannelse

Alle vores uddannelser starter med et grundforløb.

Du starter på grundforløb 1, hvis:

 • Det er under 14 måneder siden, du gik ud af 9. eller 10. klasse

Du starter på grundforløb 2, hvis:

 • Det er mere end 14 måneder siden, du gik ud af 9. eller 10. klasse

Grundforløb 1 og grundforløb 2 varer hver 20 uger.

Hvis du allerede har en uddannelse til SOSU-hjælper, eller du har relevant erhvervserfaring eller fx studentereksamen, kan du få forkortet dit grundforløb 2. Du skal have en samtale med vores vejledere for at finde ud af præcist hvor meget.

Når du har færdiggjort dit grundforløb, skal du på hovedforløbet. Det varer 2 år og 9 måneder og 3 uger. For at blive optaget på hovedforløbet skal du søge en elevplads i en kommune. Du får mere information om ansøgning til elevplads på grundforløb 2.

En uddannelse til SOSU-assistent er derfor delt op i:

Grundforløb 1 = 20 uger

Grundforløb 2= 20 uger

Hovedforløb = 2 år og 9 måneder og 3 uger

Har du hørt om GF+?

GF+ sikrer, at du bliver helt klar til grundforløb 2. Du får både mere overskud til det faglige, det praktiske og det sociale. Du kan søge GF+, hvis det er mere end to år siden, du gik ud af folkeskolen.

KOM HELT TÆT PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET

GF+ varer 10 uger og klæder dig grundigt på til din kommende erhvervsuddannelse inden for social- og sundhedsområdet. Undervisningen er tilrettelagt med virkelighedsnære øvelser. Det betyder, at du får kendskab til arbejdsområderne som velfærdsmedarbejder. Du får samtidig frisket matematik, dansk og samfundsfag op. Alt sammen forbereder det dig grundigt til grundforløb 2 og dit videre uddannelsesforløb.

VIDSTE DU, AT

 • du ikke bruger et af dine tre uddannelsesforsøg, når du vælger GF+?
 • du kan få SU under alle 10 uger på GF+?
 • der er ingen afsluttende prøver på GF+?
 • næste holdstart er den 27. oktober? Du søger via optagelse.dk.

HVIS DU VIL VIDE MERE

Tøv ikke med at hive fat i en af vores vejledere. Det gør du på telefon 63 10 27 00 eller mail vejledning@sosufyn.dk. Du kan også booke en samtale her.

Ansøgningsfrister og datoer for opstart

Herunder kan du se, hvornår vi starter forskellige uddannelsesforløb op.

På grundforløb 1 og 2 modtager vi ansøgninger helt frem til 10 dage efter opstart.
Hvis du vil være sikker på at få en plads, vil vi gerne modtage din ansøgning 14 dage inden opstart.

Grundforløb 1

HVOR: Odense, Middelfart, Svendborg

DATO FOR OPSTART:  August 2020.

Grundforløb 2

HVOR: Odense, Middelfart, Svendborg

DATO FOR OPSTART: 18. januar 2021, 14. juni 2021 og 11. august 2021.

Hovedforløb

Du skal søge plads på hovedforløbet hos den kommune, du søger elevplads hos. Du skal derfor holde øje med ansøgningsfrister og optag på de enkelte kommuners hjemmesider.

Adgangskrav

GRUNDFORLØB

Du kan få plads på uddannelsens grundforløb, hvis du lever op til følgende adgangskrav:

Du har bestået folkeskolens afgangsprøve, eller tilsvarende uddannelse.

Det kan fx være:

 • Dansk og matematik på G-niveau
 • Danskuddannelse 3
 • Dansk som andetsprog. G- niveau
 • AVU G-niveau
 • FVU Matematik Trin 2
 • FVU Dansk Trin 4

Hvis du har taget en uddannelse, som svarer til FVU Matematik trin 2 i et andet land, skal du kunne dokumentere niveauet af din beståede uddannelse og kunne overføre det til danske niveauer.

Husk altid at sende os dokumentation for din uddannelse med de højeste beståede niveauer.

HOVEDFORLØB

For at få adgang til hovedforløbet, skal du have et gyldigt og bestået grundforløb 2. Har du afsluttet dit grundforløb 2 før januar 2016, skal du kontakte uddannelsesvejledningen for at finde ud af, om det matcher adgangskravene til hovedforløbet.

Praktik

Når du uddanner dig til SOSU-assistent foregår størstedelen af din uddannelse i praktik. Praktikken begynder på hovedforløbet, hvor du bliver ansat som elev i en kommune. Du kan læse mere om ansøgning af elevplads på de enkelte kommuners hjemmesider.

Du kan se frem til en uddannelse, hvor en stor del af din læring foregår ude i virkeligheden, hvor du prøver teori og metoder af i stedet for kun at læse om dem. Ude i praktikken får du en praktikvejleder, som hjælper og vejleder dig gennem dine praktikforløb.Praktikken for SOSU-assistenter foregår typisk i ældreplejen, i psykiatrien og på et hospital, så du får afprøvet alle områder af din faglighed,

Husk at du får elevløn på dit hovedforløb – både når du er ude i praktik og tilbage på skolen.

Har du anden uddannelse, erhvervserfaring eller er du over 25 år?

Hvis du har en anden uddannelse i forvejen, erhvervserfaring eller du er over 25 år, kan du få forkortet din uddannelse til SOSU-assistent.

Præcis hvor meget afhænger af din tidligere erfaring og uddannelse.

Hvis du er over 25 år, kan du komme ind få adgang til et uddannelsesspor særlig tilrettelagt for voksne. Du skal have bestået dansk og matematik med minimum karakteren 2 ved folkeskolens afgangsprøver eller ved lignende prøve.

Hvis du vil vide mere om, hvordan du får forkortet din uddannelse eller kommer på en uddannelse særlig tilrettelagt for voksne, skal du kontakte vores uddannelsesvejledere.

SU og elevløn

På grundforløbene har du mulighed for at få SU, hvis du er over 18 år. Det præcise beløb afhænger af din alder, og om du bor ude eller hjemme hos dine forældre. Du kan læse mere om vilkår for SU her.

På hovedforløbet får du elevløn uanset din alder. Det præcise beløb afhænger af, hvilken kommune du er ansat i. Du kan se satserne for elevløn her.

Videreuddannelse og jobmuligheder

Når du er færdiguddannet SOSU-assistent, kan du få job i ældrepleje, psykiatrien eller på plejehjem. Du vil opleve, at der er brug for dig på arbejdsmarkedet, og der er efterspørgsel på det, du kan.

Du har også adgang til mange spændende mellemlange videregående uddannelser som fx sygeplejerske, fysioterapeut eller jordemoder. Du vil opleve, at du på disse uddannelser har en klar fordel, når du kommer med en baggrund som SOSU-assistent.

Hvis du vil vide mere om dine muligheder for videreuddannelse, kan du kontakte vores vejledere, der kan hjælpe dig videre.

Du kan også tage kurser og efteruddannelser på Social- og Sundhedsskolen Fyns videreuddannelsesafdeling. Du kan se kursuskataloget her.

Din uddannelse ruster dig til at arbejde i ældreplejen, i psykiatrien eller på et hospital. Du kan også læse videre på mange spændende uddannelser som fx sygeplejerske eller fysioterapeut. Uanset hvad du vælger, får du som SOSU-assistent en afvekslende hverdag og mange spændende muligheder for job og videreuddannelse.

Hvis det er under 14 måneder siden, du er gået ud af 9. eller 10. klasse, kan du kombinere uddannelsen til SOSU-assistent med en studentereksamen. Det hedder EUX Velfærd, og du kan læse mere om det her.

NYHEDSBREV