Pædagogisk assistent

Tilmeld nyhedsbrev
Tak for din tilmelding

,,På den pædagogiske assistentuddannelse bruger du dig selv. Du er dit eget redskab, og skal have viden i dig selv.”

Rickie N. Jensen, elev

 Uddannelsen som pædagogisk assistent er for dig som gerne vil arbejde med børn og unge eller voksne borgere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. 

Bosteder. Opholdssteder.  Børnehaver. Vuggestuer. Lige meget hvor denne uddannelse tager dig hen, skal du være parat til både faglig og personlig udvikling, hvis du vil arbejde på det pædagogiske område. Til gengæld får du en stærk uddannelse, hvor leg og ansvar går hånd i hånd. Det er et arbejde, som stiller krav til dine personlige egenskaber, da du bl.a. skal yde omsorg og sætte aktiviteter i gang i arbejdet. Derfor skal du kunne leve dig ind i andre menneskers situation og være i stand til at samarbejde.

,,Tak for at være på en uddannelse, hvor vi får mulighed for at tage ansvar, drage omsorg og respektere alle mennesker, men allermest tak for muligheden for at give andre en chance. “

Jannie Ditte Arensberg, elev

  • Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. Der er stort set lige meget skole som praktik. Og så får du løn under hele forløbet.
  • Uddannelsen kobler teori med en masse praksis, og giver derfor også et stærkt kort – og direkte adgang – til en  videreuddannelse til pædagog.
  • Som uddannet pædagogisk assistent er du uddannet til at samarbejde med forskellige faggrupper om eksempelvis sundhedsfremme og planlægning, udførelse og evaluering af forskellige aktiviteter, der tager udgangspunkt i pædagogiske læreplaner. Du bliver derved toptunet til at støtte dine kollegaer ved at igangsætte og tilpasse aktiviteter, der understøtter læring og udvikling.

,,Vi har licens til at lege! Jeg elsker børn, og her på uddannelsen brænder lærerne for os og for faget”

Kristian Kaibe, elev

Hvad skal jeg vide, inden jeg ansøger?

For dig, der går i 9. eller 10. klasse

– eller er gået ud for mindre end 1 år siden

  • Du starter på grundforløb 1
  • Din uddannelse til pædagogisk assistent varer i alt 3 år og 1½ måned

Tjek adgangskrav og ansøg

For dig, der er gået ud af 9. eller 10. klasse for mere end 1 år siden

  • Du starter på grundforløb 2
  • Din uddannelse til pædagogisk assistent varer op til 2 år og 7½ måned
  • Din uddannelsen kan gennemføres på kortere tid, hvis du har anden uddannelse eller relevante erhvervserfaringer.

Tjek adgangskrav og ansøg

For dig, der er over 25 år

Hvis du er over 25 år, skal du starte på grundforløb 2, dog skal du gennemføre uddannelsen som særligt tilrettelagt for voksne. Uddannelsen for voksne er som udgangspunkt 10% kortere end for unge. Derudover kan du evt. få afkortet grundforløb 2.

  • Du skal have en realkompetencevurdering på skolen og evt. godskrive relevante erhvervserfaringer og evt. tidligere uddannelse. Varigheden af uddannelsen til social- og sundhedshjælper vil være afhængig af hvor meget godskrivning du kan få.
  • Hvis du har mere end to års relevant erhvervserfaring, kan du få godskrevet hele grundforløbet og hele praktikuddannelsen i hovedforløbet.

Tjek adgangskrav og ansøg

Hvorfor pædagogisk assistent uddannelsen?