Grundforløb 2 SOSU

Tilmeld nyhedsbrev
Tak for din tilmelding

Uddannelsen starter med et grundforløb

Du vil opleve, at undervisningen på social- og sundhedsskolen er meget praksisnært – det du lærer her, skal bruges i virkeligheden, så derfor skal teorien knyttes op på det arbejdsmarked, som uddannelsen forbereder til.

For at komme på grundforløb 2, skal du opfylde følgende:

  • Bestået dansk 9. klasse eller tilsvarende
  • Bestået matematik 9. klasse eller tilsvarende

På grundforløb 2 arbejder du med forskellige temaer, således at du bliver klædt på til at søge ind på social- og sundhedsuddannelsen. Følgende temaer indgår:

  • Vejen til samarbejde og livslang læring
  • At være fagperson
  • Den faglige tilgang til det gode liv
  • Klar til SOSU

Temaerne er bygget op af et uddannelsesspecifikt fag samt dansk på D-niveau og naturfag på E-niveau.  Du vil derudover skulle tage førstehjælp og brand på grundforløb 2.

Du har mulighed for at vælge engelsk, bonusfag eller støttefag. Dine valgmuligheder afhænger af dine kompetencer ved uddannelsesstart.

Tilmeld nyhedsbrev
Tak for din tilmelding