EUX Velfærd

Tilmeld nyhedsbrev
Tak for din tilmelding

EUX – bliv student og faglært i ét hug!

EUX Velfærd er en ny vej for dig, der gerne vil åbne flere døre til din fremtid. Du får både det der svarer til en gymnasial uddannelse og en erhvervsuddannelse – altså to uddannelser i én.

  • Du vil opleve en uddannelse med plads til faglig fordybelse og spændende praktik.
  • Du vælger mellem en retning som SOSU-assistent eller pædagogisk assistent.
  • Du bliver direkte klar til job – eller til at læse videre på diverse akademi-, bachelor- og universitetsuddannelser.

Vil du vide mere om EUX Velfærd?

Om EUX velfærd

EUX-Velfærd skifter mellem skole- og praktikperioder. Uddannelsen starter på grundforløb 1, men der er mulighed for at starte på grundforløb 2, hvis man har erhvervet dansk C, engelsk C og samfundsfag C. At starte på EUX på grundforløb 2 er dog først muligt fra januar 2017.

  • Den samlede EUX-uddannelse til pædagogisk assistent varer 4 år (inkl. grundforløb 1 og grundforløb 2).
  • Den samlede EUX-uddannelse til SOSU-assistent varer 4 år og 7 måneder (inkl. grundforløb 1 og grundforløb 2).
  • Du får gymnasiale fag på a, b og c-niveau, som tilsammen udgør en HF.
  • Vælger du SOSU-vejen vil dine fag bl.a. være velfærdsteknologi, somatisk sygdomslære samt kemi og psykologi.
  • På pædagogisk assistent-vejen vil du bl.a. blive undervist i psykologi, idræt, idehistorie samt natur og udeliv.
  • Lige gyldigt hvilken vej du vælger, vil din uddannelse veksle mellem teori og praktik-forløb, så du får masser af muligheder for at prøve dine færdigheder af.

Undervisning og fag

EUX Velfærd er en ungdomsuddannelse, som både består af skole og praktik – og det er uanset om du vælger SOSU eller pædagogisk assistent.

På Social- og Sundhedsskolen FYN går vi op i, at al vores undervisning er praksisnær, og du har en klar forståelse for, hvordan du kan bruge det, du lærer på skolen ude i virkeligheden. Vi bruger sjældent almindelig tavleundervisning. Du vil i stedet arbejde gruppe- og projektorienteret, hvor du sammen med dine holdkammerater laver produkter eller projekter, hvor du viser, hvad du har lært. Velfærdsteknologi fylder meget i undervisningen, og du bliver rutineret i brugen af virtual reality, robotter og forskellige højteknologiske redskaber.

Når du er på skolen har du både erhvervsfaglige fag og gymnasiale fag. De gymnasiale fag bliver undervist på samme niveau som på ethvert andet gymnasium, men vi har stadig fokus på, at der skal være en sammenhæng mellem teori og praksis. Kemi kan fx tage udgangspunkt i medicin, biologi kan tage udgangspunkt i kroppens anatomi osv. På den måde får du en fagligt relevant og givende uddannelse, som du giver mening når du skal bruge din viden i praktikken eller når du kommer ud på arbejdsmarkedet.

Praktik

Modsat almindelige gymnasiale uddannelser fylder praktik rigtig meget på EUX Velfærd. Du får oftest elevplads i en kommune eller region. I praktikken får du lov til at afprøve al det, du lærer på skolen, ude på en rigtig arbejdsplads. Du får tilknyttet en praktikvejleder på din arbejdsplads, som støtter og vejleder dig gennem dine forskellige praktikperioder.

Du har også mulighed for at komme på praktik i udlandet, hvis du ønsker det.

 

SU eller Elevløn?

Som EUX-elev kan du få SU på grundforløb 1 og grundforløb 2, hvis du er over 18 år. Det sker på samme vilkår, som på alle andre gymnasiale uddannelser.

Når du som EUX-elev kommer på hovedforløbet, får du elevløn. Dvs. at du efter dit første år på uddannelsen kan tjene ca. 10.000 kr. om måneden, uanset om du bor ude eller hjemme. Det nøjagtige beløb afhænger af, hvor du er ansat.

Videreuddannelse og karriere

Med en EUX Velfærd får du både en erhvervsuddannelse, som giver adgang til et arbejdsmarked med stærke jobmuligheder, og en studentereksamen, der giver adgang til en bred vifte af videreuddannelser.

Videreuddannelse – EUX SOSU

Med en EUX Velfærd SOSU kan du bl.a. søge ind på uddannelserne til sygeplejerske, ergoterapeut eller bioanalytiker – på kvote 1.

Du kan søge ind på universitetsuddannelser, som din EUX Velfærd giver adgang til. Det kan bl.a. være psykologi eller jura. Du skal være opmærksom på, at antallet af uddannelser, du kan komme ind på afhænger af, hvilke valgfag og faglige niveauer, du vælger undervejs på EUX Velfærd.

Du kan se de uddannelser her, som du har adgang til med EUX SOSU

Videreuddannelse – EUX Pædagogisk assistent

Med en EUX Velfærd PA har du adgang til en bred vifte af professionsbacheloruddannelser. Du kan bl.a. søge ind på uddannelserne til skolelærer, pædagog og socialrådgiver – på kvote 1. Du kan også søge ind på universitetsuddannelser, som din EUX Velfærd giver adgang til. Det kan bl.a. være sundhed og informatik eller statskundskab. Du skal være opmærksom på, at antallet af uddannelser, du kan komme ind på afhænger af, hvilke valgfag og faglige niveauer, du vælger undervejs på EUX Velfærd.

Du kan se de uddannelser her, som du har adgang til med EUX Pædagogisk assistent

 

Job – EUX SOSU

Der er generelt rigtig mange gode jobmuligheder for færdiguddannede SOSU-assistenter. Med en EUX Velfærd SOSU kan du både arbejde i ældreplejen, psykiatrien og på hospitaler.

Job – EUX Pædagogisk assistent

Der kommer flere og flere jobmuligheder rettet mod pædagogisk assistenter. De arbejder typisk på bo- og opholdssteder, dagcentre og i skole-fritidsordninger. Pædagogisk assistenter kan også få job i daginstitutioner, men det er ofte lidt sværere.

To uddannelser i ét hug!
Bliv student & faglært i én uddannelse med EUX-Velfærd.

Med EUX SOSU bliver du både student og social- og sundhedsassistent.
med EUX PAU bliver du både student og pædagogisk assistent.