Vælg en uddannelse i livskvalitet

Hos Social- og Sundhedsskolen Fyn vil vi dem, der vil andre det godt. For når du tager en uddannelse hos os, åbner du døren for en fremtid, hvor du tager dig af andre mennesker og giver dem livskvalitet.

Her kan du nemlig uddanne dig som pædagogisk assistent, SOSU-hjælper og SOSU-assistent eller tage en EUX Velfærd. Ligegyldigt hvilken uddannelse du vælger, kan du glæde dig til nogle spændende år med gode praktikmuligheder, løn på hovedforløbene og et arbejde, hvor du gør en forskel. Hver dag.

Som pædagogisk assistent kan du eksempelvis komme ud og arbejde med børn i alle aldre inden for det almene-, special- og handicapområdet.  Som social- og sundhedsuddannet åbner du op for jobmuligheder i ældreplejen, på sygehuset eller i psykiatrien. Fælles er, at du arbejder med mennesker, som har brug for din omsorg og din faglighed. Mange uddannelsessteder leder kun efter dem med de bedste karakterer. Vi stiler højere, og leder også efter dem med de bedste karaktertræk. Dem der vil andre det godt.

Social- og sundhedshjælper

Vil du være den, borgerne glæder sig til at møde? Som SOSU-hjælper får du en hverdag, hvor du gør en forskel for andre mennesker, hver eneste gang du går på arbejde.
Du kommer tæt på de mennesker, du arbejder med. Du kommer i borgernes eget hjem, du giver dem omsorg og pleje, og du hjælper dem tættere på smil og et godt liv. Derfor er dit hjerte et lige så vigtigt værktøj som dine hænder og dit hoved.

Læs mere om uddannelsen til social- og sundhedshjælper

Social- og sundhedsassistent

Vil du være en nøgleperson i det danske sundhedsvæsen?

Uanset om du vil arbejde i ældreplejen, i psykiatrien eller på et hospital, bliver du som SOSU+assistent en vigtig person for de borgere og patienter, du møder i dit arbejde. Fordi du både arbejder med sygepleje, omsorg og kommunikation er du en gennemgående person i borgerens eller patientens forløb. Du varetager en stor del af den daglige sygepleje, du koordinerer deres forløb med læger og sygeplejersker, og holder deres pårørende orienteret og trygge gennem det hele.

Som SOSU+assistent kan du løse sygeplejeopgaver, dispensere medicin og arbejde med genoptræning og velfærdsteknologi. Fordi du skal koordinere borgeres eller patienters pleje med andre dele af sundhedsvæsnet, fylder kommunikation meget i din uddannelse. Din uddannelse foregår dels på skole og ude i praktikken, som skifter mellem ældreplejen, psykiatrien og hospitalet.

Læs mere om uddannelsen til social- og sundhedsassistent

EUX Velfærd

På Social- og Sundhedsskolen Fyn uddanner vi dig, der drømmer om at arbejde med mennesker. 👩‍🏫

EUX Velfærd er din mulighed for både at få en studentereksamen OG en uddannelse til SOSU-assistent eller pædagogisk assistent – i ét hug. Efter endt uddannelse kan du gå ud og få et job i erhvervsfagene – eller du kan læse videre på både akademiuddannelser, professionsbachelorer og universitetsuddannelser.

Når du vælger EUX Velfærd, får du en ambitiøs, spændende og afvekslende uddannelse, som giver dig adgang til mange spændende fremtidsmuligheder. På EUX Velfærd oplever du en klar sammenhæng mellem erhvervsfagene og de gymnasiale fag, fordi fagene tager udgangspunkt i den virkelighed, du uddanner dig til at komme ud i.

Læs mere om EUX Velfærd uddannelsen

Pædagogisk assistent

Uddannelsen som pædagogisk assistent er for dig, som drømmer om at gøre en forskel for børn og unge, eller voksne der har fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser.

Bosteder. Opholdssteder. Børnehaver. Vuggestuer. Uddannelsen til pædagogisk assistent kan tage dig mange steder hen, og du bliver rustet til det pædagogiske arbejde, hvor leg og ansvar går hånd i hånd. Under uddannelsen får du rig mulighed for at sætte din kreativitet i spil, udvikle dine samarbejdsevner og bruge din empati – både på skolen, hvor vi arbejder praktisk med det faglige, og i praktikken, hvor du bruger din viden i arbejdet med små og store mennesker. Du får elevløn under hovedforløbet af din uddannelse – både når du er i skole og ude i praktikken.

Læs mere om uddannelsen til pædagogisk assistent

NYHEDSBREV