Nedsatte arbejdsgrupper og udvalg, samt projektbeskrivelser

Tilmeld nyhedsbrev
Tak for din tilmelding

På denne side har skolens ledelse og vore samarbejdspartnere i de 10 fynske kommuner, samt i Region Syddanmark, aftalt at offentliggøre de kommissorier, projektbeskrivelser m.v., som danner baggrund for arbejdet i forskellige arbejdsgrupper og udvalg, der nedsættes indenfor det fælles samarbejdsfelt omkring skolens virke og uddannelser på SOSU området, herunder uddannelsen på praktikstederne.

Denne gensidige informationspligt omfatter både arbejdsgrupper m.v. nedsat på tværs af skolens afdelinger og lokale arbejdsgrupper m.v. udgående fra en enkelte skoleafdeling, samt arbejdsgrupper indenfor praktikområdet, som inddrager skolens medarbejdere/ledelse.
Desuden vil materiale vedrørende arbejdsgrupper nedsat af det Lokale Uddannelsesudvalg (SOSU LUU) også blive offentliggjort her.

Projekt Karrierematch

Arbejdsgruppe om samarbejdende aktiviteter på Grundforløb, skole og ansættende myndigheder