Nedsatte arbejdsgrupper og udvalg, samt projektbeskrivelser

Tilmeld nyhedsbrev
Tak for din tilmelding

På denne side har skolens ledelse og vore samarbejdspartnere i de 10 fynske kommuner, samt i Region Syddanmark, aftalt at offentliggøre de kommissorier, projektbeskrivelser m.v., som danner baggrund for arbejdet i forskellige arbejdsgrupper og udvalg, der nedsættes indenfor det fælles samarbejdsfelt omkring skolens virke og uddannelser på SOSU området, herunder uddannelsen på praktikstederne.

Denne gensidige informationspligt omfatter alle nedsatte arbejdsgrupper, som inddrager både skolens medarbejdere/ledelse og samarbejdspartnere.
Desuden vil materiale vedrørende arbejdsgrupper nedsat af det Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) også blive offentliggjort her.

Projekt Karrierematch

Arbejdsgruppe om samarbejdende aktiviteter på Grundforløb, skole og ansættende myndigheder

Arbejdsgruppen skal udvikle og koordinere aktiviteter på grundforløb 1 og 2, der er i samarbejde mellem skole og ansættende myndigheder.

Årshjul og kommissorium

Virksomhedsforlagt Undervisning (VFU):

Referater

 

Arbejdsgruppe om skolepraktikplaner

Arbejdsgruppen skal planlægge, koordinere og godkende skolepraktikplaner jf det udarbejdede årshjul.

Arbejdsgruppe om flow ved ansættelser

Arbejdsgruppen skal beskrive flow og deadlines for processen omkring ansøgning fra grundforløb til hovedforløb

Arbejdsgruppe om meritforløb

Arbejdsgruppen skal vurdere fordele og ulemper ved etablering af særligt årligt meritforløb og placering af meritforløb på kun en adresse. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der kan tage udgangspunkt i en standardmodel udarbejdet til fx elever med en gammel sygeplejerskeuddannelse eller udenlandsk sygeplejerskebaggrund – en model, som lader til at fungere. Der skal beskrives en skabelon, rammesætning og en procesbeskrivelse

Håndtering af elever, der ikke får godkendt praktik

Arbejdsgruppen mødes en enkelt gang, og skitserer muligheder for alternativer til individuelle forløb, samt hvem der ifm. dette er skolens kontaktperson.

Arbejdsgruppe for styrket samarbejde ml. skole og praktik

Arbejdsgruppen har i foråret 2018 lavet en handlingsplan og fortsætter arbejdet i 2019 mhp. implementering og opfølgning på tiltagene.

Praktikkoordinering SSA