Skole-praktik samarbejde

Tilmeld nyhedsbrev
Tak for din tilmelding

Det er af stor betydning for skolens opgavevaretagelse og ikke mindst for elevernes uddannelseskvalitet og deres oplevelse af sammenhæng, at samarbejdet mellem skolen og de forskellige praktikområder (10 fynske kommuner og Region Syddanmark) fungerer godt i hverdagen.

Derfor har de samarbejdende parter en lang tradition for at mødes i forskellige fora og sammenhænge.

De faste strukturer findes i form af en række ordinære møder, som dels holdes centralt mellem Social- og Sundhedsskolen Fyn og praktikområderne, og dels holdes lokalt mellem skolens afdelinger og repræsentanter for de lokale samarbejdspartnere (både fra kommuner og region). Derudover er der indgået en aftale om hvordan den gensidige information sikres på et højt niveau, samt hvordan utilsigtet overlapning i arbejdet søges undgået. Den overordnede aftale og plan for organisering af samarbejde kan læses her.

Der er desuden indgået en samarbejdsaftale vedr. praktikpladskoordinering for social og sundhedsassistentuddannelsen – med tilhørende bilag: Bilag C1/C3 og bilag C2:

Ud over disse ordinære møder finder der også et omfattende dagligt samarbejde sted omkring enkelte elevhold, enkelte elever, fordeling af praktikpladser og en lang række andre forhold. En del af dette samarbejde foregår også i form af fælles pædagogiske udviklingsprojekter. Sekretariatet kan kontaktes i forbindelse med de fælles samarbejdsmøder, samt ved fremsendelse af materiale til offentliggørelse på hjemmesiden.