LUU

Tilmeld nyhedsbrev
Tak for din tilmelding

Det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg (LUU)

Uddannelses- og efteruddannelsesudvalgets hovedopgaver er, at:

 • fastsætte den lokale undervisningsplan sammen med institutionen.
 • følge behovet for fornyelse af undervisningsplanen og foretage fornøden revision sammen med institutionen.
 • rådgive institutionen om de uddannelser, der er omfattet af udvalgets uddannelsesområde og virke for samarbejdet mellem institutionerne og det lokale arbejdsmarked.
 • rådgive skolen ift. spørgsmål, der vedrører udvalgets område og virke for samarbejdet mellem skole og arbejdsmarked.

Uddannelses- og efteruddannelsesudvalget sammensættes med repræsentation for Social- og Sundhedsskolen Fyn, de lokale arbejdsgivere og arbejdstagere, således at arbejdsgivere og arbejdstagere er ligeligt repræsenterede og tilsammen udgør et flertal i uddannelsesudvalget.

Medlemmerne skal have tilknytning til det geografiske område, som udbuddet af uddannelserne dækker.

En repræsentant for institutionens ledelse, en repræsentant for institutionens lærere og en repræsentant for institutionens elever tilforordnes udvalget.

Der er nedsat to LUU for hhv. social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område.

Begge steder får du adgang til referater for afholdte møder, til forretningsorden og oversigten over, hvem der sidder i udvalget.

Mødedatoer, referater, mm.

SOSU området

Dagsordener, referater og bilag
Medlemmer LUU
Forretningsordenen

Mødedatoer 2019:

 • 5. februar (Temadag)
 • 5. april
 • 30. august 
 • 6. december

Alle møder afholdes på skolens adresse i Odense Syd i tidsrummet kl. 9.00 – 12.00 medmindre andet er aftalt.

Det pædagogiske område

Referater og bilag
Medlemmer af LUU
Forretningsordenen

Mødedatoer i 2019:

 • 5. februar (Temadag)
 • 6. maj
 • 28. august
 • 25. november

Alle møder afholdes kl. 12.30-15.00 i Odense City medmindre andet er aftalt.