Godkendelse af praktiksted

Tilmeld nyhedsbrev
Tak for din tilmelding

Hvem er godkendt som praktiksted?

Social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse veksler mellem teori og praktik.

For at man som sygehusafdeling, kommunalt plejehjem, børnehave eller lignende kan modtage elever fra social- og sundhedsuddannelsen eller pædagogisk assistentuddannelse, er det en forudsætning at, man er godkendt som praktiksted. Alle kommuner og regioner er koncerngodkendte, og det betyder, at den enkelte kommune og region selv bestemmer, hvor der inden for koncernen skal oprettes praktikpladser.

Godkendelse af institutioner, der ikke er koncerngodkendte

Institutioner, der ligger uden for koncernen, skal godkendes af det faglige udvalg PASS. Det kan f.eks. være selvejende børnehaver, selvejende bosteder eller private udbydere af praktisk og personlig hjælp.

Se mere på www.passinfo.dk