Hvilke regelsæt gælder for prøver og censorvirksomhed?

Tilmeld nyhedsbrev
Tak for din tilmelding

Nedenstående bestemmelser og bekendtgørelser skal du sætte dig ind i som censor. Informationerne på denne side er derfor mest relevante når du er godkendt som censor ved skolen og skal til at udføre en censor-opgave.

Censorbrev (aftalebrev)

Den indledende aftale om censorjobbet finder typisk sted via mail eller telefon. Dette foregår altid fra den konkrete afdeling af skolen, som du skal censorere ved. Når aftalen er på plads vil du i god tid inden prøven modtage et censorbrev, som bekræfter aftalen og giver dig nogle supplerende praktiske informationer.

Prøvevejledninger

For hver eneste prøve på hver uddannelse er der beskrevet en prøvevejledning. Det er dén eleverne vejledes på baggrund af til prøven og som danner den praktiske ramme omkring selve prøven. Det er vigtigt, at du kender vejledningen til den prøve du skal være censor ved. I højre kolonne kan du hente den aktuelle prøvevejledning.

Karakterskala

Alle prøver bedømmes ud fra den gældende karakterskala. I højre kolonne kan du hente Bekendtgørelse om karakterskala.

Litteraturliste

Hvert elev-optag får udleveret en litteraturliste, som angiver hovedstammen af den litteratur, som de skal kende og gå til prøve på baggrund af. I højre kolonne kan du hente den aktuelle litteraturliste.

Prøvens afvikling

For alle prøver udarbejdes en prøveplan, som er en oversigt og tidsplan for rækkefølgen i prøveforløbet. Det vil fremgå heraf, hvis enkelte elever er tildelt ekstra tid til eksaminationen pga. særlige behov. Prøveplanen vedlægges censorbrevet eller tilsendes efterfølgende.
Den første prøvedag starter altid med et kort møde med eksaminator, hvor I over en kop kaffe kan hilse på hinanden og kort drøfte dagens forløb.
Derefter gennemføres alle prøverne efter prøveplanen. Der er indlagt pauser både formiddag og eftermiddag.
Det er vigtigt, at du underskriver karakterlisten med prøveresultaterne, når alle dagens prøver er gennemført.

Evalueringsskema og noter fra prøven

Undervejs i prøveforløbet skal du som censor tage notater som støtte for din bedømmelse af de enkelte elever. Prøvebekendtgørelsen siger, at du er forpligtet til at gemme disse noter i minimum 1 år, til brug ved en evt. ankesag rejst af en utilfreds elev.

I højre kolonne kan du hente et evalueringsskema, som vi beder dig udfylde og aflevere ved afslutning af prøveforløbet. Din evaluering er med til at sikre kvaliteten af skolens prøveafvikling, samt af de informationer og vilkår vi stiller til rådighed for vore censorer.

Honorar, forplejning m.v.

Du vil altid få den fornødne forplejning på skolen i forbindelse med din censorvirksomhed. Desuden vil du få udbetalt et honorar for din indsats, som følger Finansministariets cirkulære (nuv. sats er  253,69 kr./censortime + feriepenge). Der udbetales altid for mindst 2 timer. Du vil desuden få refunderet dine kørselsudgifter efter statens regler.

Se ’Brugerguide til digitalt blanketsystem’ i censormateriale herunder.
Udbetaling af honorar sker ved en måneds udløb, men kan godt være næsten 1½ måned undervejs, da optjeningsperioden løber fra midt i den ene måned til midt i den næste.

Overordnede retningslinjer for censorgodkendelse

Overordnede retningslinjer for godkendelse som censor ved SOSU-skolen Fyn.