Hvem kan blive censor?

Tilmeld nyhedsbrev
Tak for din tilmelding

For at blive censor kræves der en faglig uddannelse på et højere niveau end det fag/fagområde, man skal være censor for.

Desuden kræves der, at man har et godt kendskab til det funktionsområde, som den aktuelle uddannelse retter sig imod. Endelig skal du som ny censor have gennemført et censorkursus inden din første censoropgave. Download evt. de overordnede retningslinjer for censorgodkendelse nederst på denne side.

Det er derfor nødvendigt, at censor stiller en række oplysninger om egne kvalifikationer, uddannelse m.v. til rådighed for skolen, samt at ansøgningen behandles mhp. individuel godkendelse, før man kan virke som censor.

Disse nødvendige oplysninger fremgår af ansøgningsblanketten.