For censorer

Tilmeld nyhedsbrev
Tak for din tilmelding

Orientering for nuværende og kommende censorer.

Skolens Censorkorps består dels af en lang række kolleger fra andre SOSU-skoler og dels af en stor gruppe af frivillige censorer, der efter eget initiativ og ansøgning har meldt sig. Mange af disse censorer kommer fra praktikområdet for vores uddannelser og fra andre samarbejdende uddannelsesinstitutioner.

Skolen søger flere censorer

Social- og sundhedsskolen Fyns uddannelser er efter 1. august 2015 blevet påvirket markant af den igangværende erhvervsuddannelsesreform (EUD-reform), som efterhånden er fuldt implementeret.  Dette har medført ændrede uddannelsesstrukturer, ændrede fagbetegnelser og et behov for censorer på helt nye områder.

Aktuelt har vi især brug for flere censorer i:

  • Dansk – niveau D og C (flere udd. trin)
  • Naturfag – niveau E og C (flere udd. trin)
  • Psykologi – niveau C (flere udd. trin)
  • Matematik – niveau C (flere udd. trin)
  • Natur og udeliv (pædagogisk assistent)
  • Digital Kultur (pædagogisk assistent)

Hvordan kan man blive censor?

Hvis du ønsker at ansøge om optagelse i skolens censorkorps, så skal du downloade en ansøgningsblanket, udfylde den og indsende den med de nødvendige bilag (fremgår af blanketten). Ansøgningen skal fremsendes som vedhæftning i en mail med relevante bilag.

Har du spørgsmål til censorfunktionen mv., så spørg kontaktpersonen (se højre side af skærmen).

Hvis du vil ansøge om godkendelse!

Hvis du ønsker at ansøge og så kan du her downloade ansøgningsblanketten.

Censorguide

Bliver du godkendt som censor, skal du gennemgå vores censorguide. Først når vi har modtaget din bekræftelse på, at du har gennemført censorguiden, kan du starte dit censorvirke hos os. Du får nærmere information omkring dette i dit godkendelsesbrev.