Persondatapolitik

Forside / Persondatapolitik

Social- og Sundhedsskolen Fyn ønsker at behandle alle samarbejdspartnere ordentligt og med gennemsigtighed i sagsbehandlingen. Derfor passer vi grundigt på de personoplysninger, der kommer til os – og vi behandler dem selvfølgelig efter gældende lovgivning.

Helt grundlæggende må vi kun indsamle og behandle de personoplysninger, vi har brug for. Vi må kun bruge dem til præcis dét formål – og vi må kun gemme dem, så længe der er brug for det. Enhver behandling af personoplysninger skal være lovlig og rimelig.

Vi opbevarer dine oplysninger sikkert og fortroligt. Vi beskytter dem mod, at de utilsigtet bliver tilintetgjort, går tabt eller forringes og mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven.

Herunder kan du læse mere om, hvordan vi generelt behandler personoplysninger, hvilke rettigheder du har til fx indsigt og sletning – og hvordan du giver samtykke og evt. trækker det tilbage igen. Du kan altid kontakte Social- og Sundhedsskolen Fyn om dette.

KONTAKT

For henvendelser om persondata kan du kontakte os på sosufyn@sosufyn.dk. Herefter vil vi skrive til din e-boks for at få en bekræftelse på din identitet og dit ønske, og så vil vi aftale nærmere.

SAMTYKKE

Social- og Sundhedsskolen Fyn må og skal behandle en række personoplysninger, fordi lovgivningen kræver det, og fordi de er en forudsætning for at gå på skolen eller for at være ansat på skolen.

I alle andre tilfælde kan vi kun behandle personoplysninger med dit samtykke. Det kan fx være:

 • Billeder, hvor du er på, sammen med dit navn i publikationer såsom pjecer, videoer, flyers og plakater
 • Billeder, hvor du er på, på de af skolen anvendte sociale medier [Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter]
 • Brug af dit billede til studiekort

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Vær opmærksom på, at du ikke kan trække samtykket tilbage med tilbagevirkende kraft. Den databehandling, vi har foretaget med dit samtykke, kan ikke annulleres.

Bemærk at vi i nogle tilfælde tager situationsbilleder i forbindelse med arrangementer. Ofte vil vi gøre opmærksom på dette ved opslag eller lignende. Situationsbilleder kræver ikke dit samtykke.

Sådan giver du samtykke

Dit samtykke skal være en klar bekræftelse, der indebærer en frivillig, specifik, informeret og utvetydig tilkendegivelse fra dig, hvor du accepterer, at Social- og Sundhedsskolen Fyn må behandle disse personoplysninger. Det gør du i UDDATAPLUS.

Sådan trækker du dit samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Du går ind i UDDATAPLUS og afviser samtykket.

RETTEN TIL INDSIGT

Du har ret til, med ”rimelige mellemrum”, at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har om dig, og hvordan vi behandler dem.

Hvis du beder om indsigt, har du ret til at få adgang til de personoplysninger, vi har registreret om dig, og du har ret til at få følgende information:

 • Hvordan vi behandler dem.
 • Formålene med databehandlingen.
 • Hvilke kategorier af personoplysninger, der er tale om.
 • Hvem vi evt. videregiver personoplysningerne til.
 • Hvor vi har personoplysningerne fra, hvis vi ikke har fået dem af dig.
 • Hvor længe, vi vil opbevare dem – eller hvis det ikke er muligt at sige præcist, så information om de kriterier, der anvendes til at fastlægge dette tidsrum.
 • Information om retten til berigtigelse.
 • Information om retten til sletning.
 • Retten til at klage til Datatilsynet.

Social- og Sundhedsskolen Fyn har pligt til at imødekomme din anmodning om indsigt ”uden unødig forsinkelse”. Det er Social- og Sundhedsskolen Fyns politik, at du skal have informationerne inden for en måned fra modtagelsen af din anmodning.

Sådan får du indsigt

Henvend dig til sosufyn@sosufyn.dk. Herefter vil vi skrive til din e-boks for at få en bekræftelse på din identitet og dit ønske, og så vil vi aftale nærmere.

RETTEN TIL AT BLIVE GLEMT (FÅ SLETTET)

Social- og Sundhedsskolen Fyn sletter personoplysninger, når der ikke længere er et legitimt formål med at opbevare dem, eller når den lovfastsatte opbevaringsperiode er udløbet.

Du har ret til at få slettet personoplysninger, hvis du mener, at skolen ikke længere har en grund til at opbevare dem, hvis du har trukket dit samtykke tilbage, eller hvis de ikke behandles i overensstemmelse med EU’s databeskyttelsesforordning.

Social- og Sundhedsskolen Fyn har pligt til at slette disse personoplysninger ”uden unødig forsinkelse”.

Det er Social- og Sundhedsskolen Fyn’ politik, at behandlingen af din anmodning og sletning af oplysninger skal ske inden for en måned fra modtagelsen af din anmodning.

Vær opmærksom på, at en lang række oplysninger ikke kan slettes, da Social- og Sundhedsskolen Fyn via andre love og bekendtgørelser er forpligtet til at gemme data om studerende og medarbejdere.

Sådan gør du

Henvend dig til sosufyn@sosufyn.dk. Herefter vil vi skrive til din e-boks for at få en bekræftelse på din identitet og dit ønske, og så vil vi aftale nærmere.

RETTEN TIL BERIGTIGELSE

Personoplysninger skal være korrekte, og Social- og Sundhedsskolen Fyn skal tage ethvert rimeligt skridt for at sikre, at ukorrekte oplysninger bliver rettet.

Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i personoplysninger, som Social- og Sundhedsskolen Fyn har registreret om dig, har du ret til at få fejlen rettet så hurtigt som muligt. Du har også ret til at få fuldstændiggjort oplysninger, hvis du bliver opmærksom på, at Social- og Sundhedsskolen Fyn har registreret ufuldstændige oplysninger om dig.

Social- og Sundhedsskolen Fyn har pligt til at besvare din anmodning om berigtigelse senest en måned efter, din anmodning er modtaget.

Hvis dine oplysninger er videregivet til andre instanser, orienterer Social- og Sundhedsskolen Fyn disse instanser om ændringerne i dine oplysninger, sådan at dine oplysninger også kan blive rettet der. Du har ret til at få oplyst hvilke andre instanser, der måtte have modtaget dine oplysninger. Kontakt Social- og Sundhedsskolen Fyn herom.

Vær opmærksom på, at du har ret til at få rettet deciderede fejl eller supplere oplysninger, der er mangelfulde. Du kan ikke få ændret på faktuelle forhold eller tilføje informationer, der er indtruffet efter, du fx er afsluttet fra Social- og Sundhedsskolen Fyn.

Sådan gør du

Henvend dig til sosufyn@sosufyn.dk. Herefter vil vi skrive til din e-boks for at få en bekræftelse på din identitet og dit ønske, og så vil vi aftale nærmere.

RETTEN TIL INDSIGELSE

Social- og Sundhedsskolen Fyn må og skal behandle en række personoplysninger uden dit samtykke. Hvis du mener, at der er oplysninger, som vi ikke skal behandle, kan du gøre indsigelse mod denne ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Indsigelsen skal begrundes i din særlige individuelle situation.

Vær opmærksom på, at du ikke kan gøre indsigelse mod al behandling af dine personoplysninger, men mod bestemte typer af behandling. Du kan eksempelvis ikke gøre indsigelse mod, at vi behandler oplysninger om din indskrivning, når du er elev på Social- og Sundhedsskolen Fyn.

Når du har gjort indsigelse mod behandlingen, skal Social- og Sundhedsskolen Fyn undersøge, om nødvendigheden af at behandle personoplysningerne overstiger din interesse i ikke at få personoplysningerne behandlet.

Hvis Social- og Sundhedsskolen Fyn konstaterer, at den pågældende behandling er omfattet af din ret til indsigelse, må Social- og Sundhedsskolen Fyn som udgangspunkt ikke længere behandle personoplysningerne, med mindre der er ganske særlige og tungtvejende grunde hertil, herunder hensynet til eventuelle retskrav. Hvis Social- og Sundhedsskolen Fyn finder, at der er ganske særlige og tungtvejende grunde, der taler for, at behandlingen af dine personoplysninger fortsætter på trods af din indsigelse, skal Social- og Sundhedsskolen Fyn påvise dette.

Hvis der er tale om direkte markedsføring fra Social- og Sundhedsskolen Fyn, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til dette formål. Hvis du gør indsigelse mod direkte markedsføring, vil vi derfor straks ophøre med at behandle dine personoplysninger til dette formål.

Hvis du mener, at Social- og Sundhedsskolen Fyn behandler personoplysninger om dig på en måde, der er i strid med gældende lovgivning, kan du naturligvis altid kræve, at denne behandling ophører.

Social- og Sundhedsskolen Fyn har pligt til at træffe afgørelse i sagen senest en måned efter, at din anmodning er modtaget. Du vil modtage en afgørelse i sagen, og hvis du ikke får efterkommet dit ønske, vil du modtage en vejledning om, hvordan du kan klage over afgørelsen.

Sådan gør du

Henvend dig til sosufyn@sosufyn.dk. Herefter vil vi skrive til din e-boks for at få en bekræftelse på din identitet og dit ønske, og så vil vi aftale nærmere.

RETTEN TIL BEGRÆNSNING AF BEHANDLING

Du kan anmode om begrænsning i behandlingen af dine persondata. En begrænsning i behandlingen vil oftest indebære, at dine data gemmes, men de må ikke anvendes af Social- og Sundhedsskolen Fyn.

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandling i følgende tilfælde:

 • Hvis du mener, at dine personoplysninger ikke er korrekte, så skal behandlingen begrænses, indtil Social- og Sundhedsskolen Fyn har haft mulighed for at fastslå, om de er korrekte eller ej.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er ulovlig, kan du anmode om, at dine personoplysninger anvendes i begrænset omfang i stedet for at de slettes.
 • Hvis Social- og Sundhedsskolen Fyn ikke længere har brug for personoplysningerne til behandlingen, men de er nødvendige i forbindelse med et eventuelt retskrav, så kan du bede om begrænset behandling.
 • Hvis du har gjort indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, så kan du anmode om begrænset behandling i den periode, hvor det undersøges, om dine legitime interesser går forud for skolens interesser.

Social- og Sundhedsskolen Fyn har pligt til at træffe afgørelse i sagen senest en måned efter, at din anmodning er modtaget. Hvis din anmodning imødekommes, vil du blive underrettet, inden begrænsningen evt. ophæves igen.

Sådan gør du

Henvend dig til sosufyn@sosufyn.dk. Herefter vil vi skrive til din e-boks for at få en bekræftelse på din identitet og dit ønske, og så vil vi aftale nærmere.

Dataansvarlig

Social- og Sundhedsskolen Fyn
Blangstedgårdsvej 4
5220 Odense SØ
CVR-nr.: 29 57 57 46

Tlf. 6310 2700
E-mail sosufyn@sosufyn.dk

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

For henvendelser om persondata på Social- og Sundhedsskolen Fyn skal du i de fleste tilfælde sende en mail til sosufyn@sosufyn.dk. Herefter vil vi skrive til din e-boks for at få en bekræftelse på din identitet og dit ønske, og så vil vi aftale nærmere.

Databeskyttelsesrådgiver (DPO) ved Social- og Sundhedsskolen Fyn:

Mai-Brit Berg
Databeskyttelsesrådgiver
+45 63 12 69 29
dpo@esis.dk

Cookiepolitik

Når du besøger vores website, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger og udføre statistik. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning:

SÅDAN SLETTER ELLER BLOKERER DU COOKIES

MEN VENT – MÅSKE BØR DU IKKE SLETTE DINE COOKIES?

Når du sletter dine cookies, mister du værdifuld information og gør din færden på internettet unødigt besværlig. Mange sletter cookies for at rydde deres søgehistorik eller skjule hvilke sider, de har besøgt, men her er det faktisk nemmere blot at skifte til Private Browsing og bevare fordelene ved cookies, der sikrer, at dine præference huskes fra gang til gang.

Hvis du sletter eller blokerer cookies på vores website, kan du risikere, at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

Facebook, Instagram og Google Analytics.

Copyright © 2024 Social og Sundhedsskolen Fyn. All Rights Reserved • PersondatapolitikTilgængelighedseklæringWhistleblowerordning

Søg
Skip to content