Pædagogiske Kurser – Forløbsoversigt

Tilmeld nyhedsbrev
Tak for din tilmelding
EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE
– DISSE FORLØB KAN BESTILLES AF KOMMUNER OG INSTITUTIONER, SÅFREMT DER ER DELTAGERE TIL ET HOLD
BESTILLING LÆNGDE PRIS  
Anbragte børns udvikling Kontakt os 2 dage 0 kr.
Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet (kurset retter sig mod dagplejen) Kontakt os 3 dage 0 kr.
Arbejdet med anbragte børns livshistorie Kontakt os 2 dage 0 kr.
Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud Kontakt os 2 dage 0 kr.
Arbejdet med for tidligt fødte børn Kontakt os 3 dage 0 kr.
Arbejdet som familieplejer Kontakt os 5 dage 0 kr.
Arbejdet som undervisningsassistent i folkeskolen Kontakt os 10 dage 0 kr.
Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Kontakt os 2,1 dag 365 kr.
Brugerindflydelse i pædagogisk praksis Kontakt os 5 dage 0 kr.
Børn og natur Kontakt os 5 dage 0 kr.
Børn og unge med adfærds- og kontaktforstyrrelser Kontakt os 3 dage 0 kr.
Børn og unge med psykisk syge/misbrugende forældre Kontakt os 3 dage 0 kr.
Børns motorik, sansning og bevægelse Kontakt os 5 dage 0 kr.
Samspil og relationer Kontakt os 5 dage 0 kr.
Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud og SFO Kontakt os 5 dage 0 kr.
Interkulturel pædagogik Kontakt os 5 dage 0 kr.
Innovation (sosu/pæd): Ideudvikling m.m. Kontakt os 2 dage 0 kr.
Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling Kontakt os 2 dage 0 kr.
Introduktion til førstehjælp på jobbet Kontakt os 3 timer 102,40 kr.
Kollegial supervision på det pædagogiske og SOSU-området Kontakt os 5 dage 0 kr.
Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde Kontakt os 5 dage 0 kr.
Plejefamiliens samarbejde med barnets forældre Kontakt os 2 dage 0 kr.
Praktikvejledning af PAU- og SOSU-elever Kontakt os 11 dage 0 kr.
Pædagogisk arbejde i skolefritidsordninger Kontakt os 5 dage 0 kr.
Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner Kontakt os 15 dage 0 kr.
Tværfagligt samarbejde om plejebarnet Kontakt os 2 dage 0 kr.
Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling Kontakt os 5 dage 0 kr.
Tilmeld nyhedsbrev
Tak for din tilmelding