Over 25 år og med erfaring

Tilmeld nyhedsbrev
Tak for din tilmelding

Er du over 25 år

– og har du mere end to års pædagogisk erfaring?

Erhvervsuddannelse for voksne model EUV 1 er uden grundforløb og praktik. Tidligere kendt som ”Merituddannelse” eller ”GVU”.

 • For dig på 25 år og derover og med minimum 2 års relevant erhvervserfaring.
 • Erhvervserfaringen må ikke være mere end 4 år gammel.
 • Forløbet er uden praktik og har som udgangspunkt en varighed på 42 undervisningsuger.

For at kunne blive optaget på EUV1

.. skal du have relevant erfaring inden for ét af følgende arbejdsområder:

 • Dagplejen
 • Daginstitutioner
 • Skoleområdet, inkl. SFO
 • Ungdoms- og fritidsklubber
 • Dag- og botilbud for mennesker med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse
 • I én af følgende jobfunktioner:
 •  pædagogmedhjælper
 • Kommunal dagplejer
 • Omsorgsmedhjælper
 • Ikke-uddannet klubmedarbejder
 • Legepladsmedarbejder

Og du skal kunne dokumentere følgende:

 • Selvstændigt at have tilrettelagt pædagogiske opgaver
 • Selvstændigt at have løst pædagogiske opgaver
 • At have indgået i et pædagogisk team
 • Din erfaring skal have været opnået inden for de sidste 4 år.
 • Inden du bliver optaget på uddannelsen skal du til en samtale/realkompetencevurdering for blandt andet at sikre, om du har den relevante erhvervserfaring. Her vil du også få et overblik over dit samlede EUV1 uddannelsesforløb

Vigtig information

Adgangskrav

 • Alder over 25 år
 • 2 års relevant erhvervserfaring

Økonomi

Hvis du er ansat som pædagogmedhjælper, dagplejer eller omsorgsmedhjælper har du eventuelt mulighed for orlov og en særlig uddannelsesløn. Din arbejdsgiver kan få refusion (AUB)

Du kan tage en EUV hvis du søger og får en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver (En fynsk kommune eller Region Syddanmark). Dette er et uddannelsesforløb med løn

Du kan modtage SU, hvis du ikke har en uddannelsesaftale.

Hvis du er ledig og får mulighed for at tage uddannelsen som en del af den aktive beskæftigelsesindsats for ledige, kan du modtage forsørgelse efter de gældende regler.
Kontakt dit lokale jobcenter for nærmere information.

Kontakt din lokale fagforeningsafdeling for mere information om dine muligheder og om hvordan du søger orlov fra dit arbejde, evt. ret til uddannelsesløn, løntrin og lignende.