Bliv opdateret her

På Social- og Sundhedsskolen Fyn vurderer vi løbende situationen mht. Coronavirus på alle vores tre skoler. Du kan finde den seneste information her.


Mandag den 23. marts kl. 16.00

Nedlukningen af skolen fortsætter til og med den 13. april

Statsminister Mette Frederiksen meldte i dag ud til et pressemøde, at nedlukningen af uddannelsesinstitutioner fortsætter frem til efter 2. påskedag, så vi forhåbentlig er tilbage den 14. april.

Det betyder, at:

  • elever, der er på skoleperiode, fortsætter med hjemmeundervisning de kommende uger. Der er ikke hjemmeundervisning i påskens helligdage.
  • elever, som afslutter praktik og skal tilbage på skoleperiode under nedlukningen, skal selvfølgelig også have hjemmeundervisning. Der er ikke hjemmeundervisning i påskens helligdage. I får mere information om, hvordan det foregår, over Uddata+ og e-mail.
  • elever, der skal til deres uddannelses afsluttende eksamen under nedlukningen, vil få deres afsluttende eksamen afholdt digitalt, så de kan afslutte deres uddannelse som planlagt. Vi lover, I får mere information hurtigst muligt over Uddata+ og e-mail.

Mandag den 23. marts kl. 16.00

Folketinget har vedtaget nødlovgivning på undervisningsområdet, og vi har nu fået en afklaring på, hvordan det påvirker afsluttende eksaminer og prøver på vores uddannelser.

Skal du til din uddannelses afsluttende eksamen under nedlukning af skolen?

For alle uddannelsernes afsluttende eksaminer, der skulle have fundet sted under skolens nedlukning, gælder det, at eksamen skal afholdes digitalt. Du vil få nærmere information hurtigst muligt om, hvordan og hvornår eksamen præcist skal foregå. Vi har allerede udarbejdet velegnet og godkendt eksamensmateriale, så både du, din underviser og din censor vil være forberedte på den nye eksamensform. Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte underviseren i det fag, du skal til eksamen i.

Skal du til en grundfagsprøve eller prøve i et uddannelsesspecifikt fag under nedlukningen af skolen?

For alle grundfagsprøver eller prøver i uddannelsesspecifikke fag, der skulle have fundet sted under skolens nedlukning, gælder det, at den senest afgivede standpunktskarakter i faget bliver ophøjet til prøvekarakter. Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte underviseren i det fag, du skulle have været til prøve i.


Fredag den 20. marts kl. 13:45

Torsdag den 19. marts vedtog Folketinget en nødlovgivning for undervisningsområdet, som bl.a. får indflydelse på, hvordan vi afvikler prøver og eksamener under nedlukningen. Vi afventer den præcise udmøntning, og vi orienterer jer lige så snart, når vi er klogere. Hvis der bliver tale om, at prøver og eksamener skal afholdes virtuelt, har vi allerede nu udarbejdet godt og velegnet prøvemateriale, så vi kan komme i gang hurtigt.


Tirsdag den 17. marts kl. 13:10

Har du spørgsmål til fravær, studieaktivitet eller hvordan vi håndterer prøver og eksamener i lukkeperioden? Vi har lavet en FAQ med de oftest stillede spørgsmål vedr. lukkeperioden. Den finder du her.

Har du brug for et par gode råd til, hvordan du gør den digitale undervisning til en god og produktiv oplevelse? Vi har samlet nogle gode råd til din digitale læring. Den finder ud her.


Fredag den 13. marts kl. 11:30

Selvom skolen er lukket, kan du sagtens få både uddannelses- og SU-vejledning!

Telefonerne er åbne mandag – torsdag kl. 9-12 .

SU-telefon – 6310 2716 eller mail grundforlob@sosufyn.dk

Uddannelsesvejlederne – vejledning@sosufyn.dk:

Maj-Britt Brun Madsen – 6310 2722

Rikke Østrup Jensen – 6310 2730

Iben Brøndum – 6310 2728

Marlene Nordgren – 6310 2727

Desuden er du meget velkommen til at skrive på mail: sosufyn@sosufyn.dk, hvis du skulle have yderligere spørgsmål.


Torsdag den 12. marts kl. 13:35

Information vedr. prøver og eksamen i lukkeperioden

Skolen er i løbende kontakt med Undervisningsministeriet for at sikre, at vi så vidt muligt kan afvikle planlagte prøver og eksamener, selvom skolen er lukket.

Vi arbejder i første omgang på at kunne afvikle alle prøver og eksamener, der er planlagt i den aktuelle lukkeperiode, dvs. frem til 27. marts. Vi gør alt, hvad der er muligt, for at få alle igennem deres uddannelsesforløb som planlagt. Det kan betyde, at eksamenerne skal afvikles virtuelt. Det vil være en ukendt situation for både elever og undervisere, men vi står i det sammen og skal nok finde ud af at få det til at fungere.

Berørte elever får besked i Uddata+ så snart vi er klar med nærmere information. Vær tålmodig. Vi håndterer planlagte prøver i den kommende uge først.


Torsdag den 12. marts kl. 10:20

Social- og Sundhedsskolen Fyns direktør, Gunna Funder Hansen, har netop udsendt nedenstående meddelelse til alle skolens elever over Uddata+.

Kære elever.

Som bekendt er skolen lukket. Men undervisningen fortsætter. Det betyder, at hvis du er grundforløbselev skal du blive hjemme, også selvom du har VFU. Du vil modtage fjernundervisning og skal holde dig opdateret på de platforme, du plejer at bruge (Uddata+, Teams, OneNote, MitSOSUFyn). Det samme gælder, hvis du er hovedforløbselev og er i en skoleperiode.

Det er vigtigt, at du forbliver studieaktiv. Målet er at undgå, at din uddannelsestid forlænges. Måske har du børn hjemme, du også skal passe. Der gælder det samme for dig som for alle andre, der er sendt hjem fra skole og arbejde: Vi må forsøge at hjælpe hinanden og passe vores ting så godt vi nu kan under de givne omstændigheder. Skolen vil selvfølgelig også udvise fleksibilitet i den sammenhæng. Kontakt din lærer, hvis du er i tvivl.

Hvis du er hovedforløbselev og i praktik sidestilles du med andre medarbejdere på arbejdsstedet og skal forholde dig til de meldinger, du får fra din praktikplads og din ansættende myndighed. Hvis ikke du hører andet, skal du møde som du plejer. Er du SOSU-elev i praktik er du en del af sundhedsvæsenet. Derfor kan der være ekstra brug for dig i denne periode, selvom du er elev.

Ovenstående gælder indtil videre. Hold dig opdateret i Uddata+ og på vores hjemmeside: https://sosufyn.dk/orientering-omkring-skolens-haandtering-af-corona/

Venlig hilsen

Gunna Funder Hansen


Torsdag den 12. marts kl. 06:45

Til alle elever, der er i praktik: Elever i praktik skal møde ind i praktik som normalt og forholde sig til anvisninger fra praktiksted og ansættende myndighed.


Onsdag den 11. Marts kl. 22.00

Social- og Sundhedsskolen Fyn lukker ned fra torsdag den 12. marts.

Statsminister Mette Frederiksen holdt i aftes pressemøde og varslede, at alle uddannelsesinstitutioner skal lukke ned fra fredag. På Social- og Sundhedsskolen Fyn vælger vi at være proaktive, og vi lukker derfor skolen ned allerede fra torsdag den 12. Marts. Det betyder, at alle vores elever, som er på skole pt., ikke skal møde i skole torsdag, men i stedet blive hjemme og gøre sig klar til at modtage undervisning online. Underviserne er forberedt på at skulle undervise over OneNote og Teams, og I vil modtage yderligere instrukser over Uddata+ og i Microsoft Teams.

Elever i praktik skal møde ind i praktik som normalt og forholde sig til anvisninger fra praktiksted og ansættende myndighed.

Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte din underviser.

Vi orienterer igen i morgen torsdag den 12. marts.


11. marts 2020 kl. 14:45

Indtil videre er ingen af vores elever, undervisere eller andre medarbejdere konstateret smittet med Coronavirus. Vi håndterer løbende spørgsmål fra elever og medarbejdere og tager i alle tvivlstilfælde kontakt til Sundhedsstyrelsens hotline for at sikre, at vi gør det rette. Desuden forbereder vi os på at kunne gennemføre undervisning med bedst mulig kvalitet på distancen, hvis vi på et tidspunkt må lukke skolen. Endelig vil vi forberede os på, at vores elever på SOSU-uddannelserne kan træde til som ekstra mandskab i sundhedssektoren, hvis myndighederne beder om det.

 

 

 

NYHEDSBREV