Bliv opdateret her

På Social- og Sundhedsskolen Fyn vurderer vi løbende situationen mht. COVID-19 på alle vores tre skoler. Du finder den seneste information her.


Tirsdag den 29. september kl. 13.45

Vi har modtaget besked om endnu to smittede elever i Odense.

Den ene elev har ikke været på skolen de sidste par uger og har således med sikkerhed ikke været en smittefare. Den anden er elev på GF1 i Odense. Alle nære kontakter har fået direkte besked, og alle GF1-eleverne i Odense er her i formiddag sendt hjem til virtuel undervisning, fordi eleverne har aktiviteter på tværs af klasserne. Vi er således stadig særligt forsigtige og går længere end det, retningslinjerne foreskriver. Det gør vi, fordi vi er en skole med elever, der skal i praktik hos særligt sårbare borgere.

Husk stadig afstand og omhyggelig håndhygiejne og bliv hjemme, hvis du har symptomer.


Mandag den 28. september kl. 15.21

Vi har siden fredag fået besked om to smittede elever på skolen i Odense. Vi har håndteret begge sager i henhold til retningslinjerne og alle berørte elever har fået direkte besked.

Vi vil igen minde jer om at overholde vores instrukser om afstand og hygiejne. Det er super vigtigt, at vi gør hvad vi kan for at passe på os selv og hinanden.

Tak for indsatsen, alle sammen!


Mandag den 21. september kl. 12.29

Fredagens melding fra Statsministeren om opstramning vedr. COVID-19 har ingen yderligere betydning ift. jeres skolegang. I skal fortsat forholde jer til de seneste udsendte instrukser, som I kan se lige her:

Instruks vedr fremmøde og test – elever – fase 4

Instruks for adfærd og hygiejne – elever – fase 4


Mandag den 14. september kl. 11.35

Efter at vi i sidste uge testede cirka 650 personer, har vi ikke konstateret flere smittetilfælde. Den samlede situation er således, at vi har formået at inddæmme den smitte, der har været på skolen. Den omfattende testindsats i Odense gør, at vi lige nu ved, at der ikke er skjulte udbrud i gang, som vi ikke har opdaget.

Det er meget positivt og skaber tryghed for os alle på skolen – lige nu. Men husk, at en test er et øjebliksbillede, og at det stadig er vigtigt, at vi udviser forsigtighed og passer på os selv og hinanden, både på skolen og i fritiden.

Det er derfor vigtigt at understrege, at I skal blive hjemme fra skole, hvis I har symptomer. I skal tjekke jeres testresultat på sundhed.dk, når I er blevet testet og straks henvende jer til skolen, hvis det viser sig, at testen er positiv. På den måde vi kan forhindre, at smitten spreder sig.


Fredag den 11. september kl 14:30

Som du har kunnet læse i Fyens Stiftstidende torsdag den 10. september, har vi på Social- og Sundhedsskolen Fyn konstateret i alt otte smittetilfælde blandt vores elever. Det drejer sig om to elever fra skolen i Svendborg samt seks elever fra skolen i Odense. Eleverne, deres klassekammerater og berørte undervisere er i øjeblikket hjemsendte, hvor undervisningen fortsætter i virtuel form.

Tirsdag og onsdag har vi uafhængigt af de otte konstaterede smittetilfælde haft Region Syddanmarks testpersonale forbi vores skole i Odense for at teste elever og medarbejdere. Takket være hjælp fra seks af vores SOSU-assistentelever lykkedes det at få testet intet mindre end 650 elever og medarbejdere. Det store testantal betyder, at vi snart har et meget præcist billede af smittetrykket på vores skole, som vi kan reagere yderligere på, hvis nødvendigt.

Hvis du er smittet, er det vigtigt, at du orienterer skolen. Du skal også orientere din arbejdsgiver, hvis du er ansat elev. Ved hvert enkelt konstateret smittetilfælde laver skolen en konkret vurdering af situationen og orienterer også berørte klasser via Uddata+.

Det er vigtigt for os at understrege, at skolens håndtering af COVID-19 forløber efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer og anbefalinger.


Mandag den 7. september 

Der er nu offentliggjort nye instrukser gældende fra mandag den 7. september.

Instruks vedr fremmøde og test – elever – fase 4

Instruks for adfærd og hygiejne – elever – fase 4

Instruks vedr fremmøde og a- medarbejdere – fase 4

Instruks for adfærd og hygiejne – medarbejdere – fase 4


Fredag den 4. september kl. 07.48

I Odense er det generelle corona-smittetal i løbet af de seneste dage steget meget. Vores skole er ikke specifikt ramt, men det især elever og studerende på uddannelsesinstitutionerne i Odense, der er blandt de smittede, og derfor er der brug for, at vi alle er ekstra opmærksomme på vores adfærd ift. de retningslinjer, vi på skolen har lagt for at forebygge smitte.

Det er ekstremt vigtigt, at vi i denne periode gør os ekstra umage for at holde afstand og følge instrukserne for hygiejne, og underviserne vil gøre sig ekstra umage med at minde eleverne om, hvordan vi passer godt på os selv og hinanden. Jeg vil bede jer om at vise hensyn, holde afstand og følge vores skiltning og orientering i øvrigt. Det gælder selvfølgelig især i Odense, hvor risikoen lige nu er særlig høj, men vi har brug for alle elevers opbakning. Tingene udvikler sig fra dag til dag overalt i landet, og det er vigtigt, at alle bidrager aktivt til at undgå et egentligt smitteudbrud, også på vores skoler i Svendborg og Middelfart.

I Odense vil vi rykke på nogle af pauserne, så de afholdes forskudt, og i øvrigt regulere menneskestrømmene i huset mere, end vi har været vant til siden sommerferien. Samtidig vil brugen af nogle af fællesfaciliteterne blive begrænset. Hold jer så vidt muligt til jeres klasselokaler og anviste indgange og zoner, og undgå at hænge ud på fællesområderne. Jeg vil også bede jer udvise særlig opmærksomhed, når I deltager i undervisning i vores praksisnære miljøer. Læg godt mærke til, at der er særlige instrukser forbundet med brugen af faciliteterne, og praksisrummene må udelukkende anvendes til aktiviteter, hvor jeres lærer er med og kan instruere jer.


Tirsdag den 7. juli kl 09:06

Der er nu offentliggjort nye instrukser for adfærd og hygiejne, som er gældende efter ferien fra den 1. august.

Instruks for adfærd og hygiejne – fase 3

Instruks ved symptomer og særlig risiko – fase 3


Mandag den 25. maj kl. 14:15

Vi er nu i gang med 3. fase af genåbningen. I sidste uge blev der åbnet for, at al undervisning kan foregå på skolerne, hvis blot aktiviteterne lever op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Dette ændrer ikke på den plan, der indtil videre er lagt for dig. Mange vil stadig modtage et mix af undervisning med fremmøde og virtuel undervisning. Vi vil løbende åbne for mere aktivitet på skolerne og vurdere, hvad der er plads til ift. de sundhedsfaglige begrænsninger, vi er underlagt.

Uanset om du kommer i skole i Odense, Middelfart eller Svendborg så HUSK, at vi har røgfri skoletid. Det betyder, at man hverken må ryge på skolen eller forlade skolens område for at ryge. Hjælp og støt hinanden til at holde hele skoledagen uden røg!


Tirsdag den 19. maj, kl. 12.40

Der er nu endelig en afklaring vedr. eksamener frem til sommerferien:

 • Alle Grundforløbsprøver aflyses og standspunktskarakterer ophøjes til eksamenskarakterer
 • Prøver i grundfag aflyses, og standspunktskarakterer ophøjes til eksamenskarakterer
 • Prøver i uddannelsesspecifikke fag afholdes med fremmøde. Det drejer sig om fagene:
  • Natur og udeliv på PA
  • Bevægelse og idræt på PA
  • Mødet med borgeren på SSH
  • Social- og sundhedshjælperens rolle på SSH
 • Alle afsluttende prøver på hovedforløbene afholdes med fremmøde men individuelt (ikke gruppeprøver)

Hvis du har spørgsmål, så kontakt din underviser eller uddannelsesleder.


Torsdag den 14. maj, kl. 15:30

Kære elever

Vi er ved at gøre klar til fase 2 af skolernes genåbning og glæder os helt vildt til at se jer alle sammen tilbage på skolerne i Odense, Svendborg og Middelfart.

Elever, der har op til et år tilbage af deres uddannelse, er allerede startet på skolen. De fortsætter efter den plan, der er lagt for dem. I de kommende uger udvider vi løbende:

Uge 21 (fra 18. maj):

Skolerne åbner for elever på Grundforløb 2.

Uge 22 (fra 25. maj):

Skolerne åbner for hovedforløbselever, der ikke har været omfattet af genåbningens fase 1

Alle elever skal være forberedt på, at:

 • Undervisningen bliver højst sandsynligt med en blanding af tilstedeværelse på skolen og virtuel undervisning. I får direkte besked fra jeres uddannelsesleder og lærere om, hvornår I skal hvad.
 • Der er restriktioner og retningslinjer for vores adfærd, både i undervisningssituationer og helt generelt mhp. at begrænse smittefaren. Derfor er tingene ikke som de plejer. Læs grundigt de instrukser, der sendes ud til jer og vær opmærksomme på lærernes instruktioner. Vær opmærksom på, at instruksen for adfærd og hygiejne for elever er opdateret efter de nyeste retningslinjer.
 • Det er ikke farligt at komme i skole igen. Vi passer godt på jer og hjælper jer med at passe godt på hinanden, og vi er opmærksomme på, at mange af jer snart skal ud i praksis. Vi har allerede mange elever på skolerne, og det går godt.
 • Situationen er ny for alle. For jer, for jeres lærere, og for alle os andre på skolen. Vi prøver os frem med at skabe god undervisning under de nye vilkår og gør os alle sammen umage med at gøre det til en rigtig god oplevelse af komme i skole igen. Du kan hjælpe os med at gøre genåbningen til en succes ved at følge retningslinjerne, vise tålmodighed og give plads til, at vi prøver os frem.

Læs instruks vedr. adfærd og hygiejne her.

Hvis du er i tvivl om noget, så henvend dig til din lærer eller uddannelsesleder.


Søndag den 10. maj, kl. 9:30

En lille fejl havde sneget sig ind i opslaget fra den 8. Maj. Skolen skal selvfølgelig genåbne helt fra den 18. MAJ. Det er rettet nu – beklager forvirringen.


Fredag den 8. maj, kl. 18.00

Vi har de seneste uger gradvist genåbnet skolen for elever på det sidste år af deres uddannelse. Nu er Folketingets partier blevet enige om en ”fase 2”, der indebærer, at SOSU-skolerne skal genåbne helt fra 18. Maj. Ligesom i første fase vil vi tilrettelægge en gradvis genåbning, hvor vi løbende åbner dørene for stadig flere elever. Alle elever vil få direkte besked i Uddata+ om, hvornår de skal møde. Det er muligt, at noget af undervisningen fortsat vil være virtuel, hvor det giver mening. Det vil afhænge af, hvilke retningslinjer og begrænsninger, Sundhedsstyrelsen sætter for næste fase af genåbningen. Vi kender ikke disse retningslinjer endnu.

Første fase af genåbningen er gået rigtig fint, og vi glæder os til at se alle elever tilbage på skolen i løbet af den kommende tid. Vi vil selvfølgelig tilrettelægge genåbningen omhyggeligt, passe rigtig godt på jer alle sammen og sætte rammer for, at I kan passe godt på hinanden.

Elever, der skal til eksamen inden for de nærmeste uger, får direkte besked om, hvordan det skal foregå, så snart vi har modtaget konkrete retningslinjer herfor.


Onsdag den 29. april, kl. 11:20

Fra på mandag den 4. maj påbegynder vi næste fase i genåbningen. Indtil videre har vi kun taget imod elever på sidste skoleforløb. Nu åbner vi løbende for alle elever, der har op til et år tilbage af deres hovedforløb. I den forbindelse genåbner vi også skolerne i Svendborg og Middelfart for berørte elever.

Alle elever, der skal begynde i skole igen, får direkte besked herom. Husk at læse alle instruktioner rigtig grundigt og følge instrukserne nøje. Vi passer godt på jer, og I skal passe godt på hinanden.

Vi glæder os rigtig meget til at se nogle flere elever!


Fredag den 24. april kl. 17:50

Torsdag d. 23. april påbegyndte vi en gradvis genåbning af skolen. I første omgang har vi åbnet skolen i Odense for hovedforløbselever på sidste skoleforløb. I den kommende tid udvider vi løbende med flere elever, der har mindre end et år tilbage af deres uddannelse. Vi vil i den forbindelse også snart genåbne skolen i Svendborg for de elever, der skal møde ind.

Alle elever, der skal møde til undervisning, får direkte besked om hvor og hvornår. Hvis du skal møde i skole, skal du være omhyggelig med at læse alle de informationer, du har fået om, hvor du skal møde, og hvordan du skal forholde dig. Desuden bedes du nøje sætte dig ind i vores instruks for adfærd og hygiejne, som du finder i Mediebanken.

Afsluttende prøver afholdes nu med fremmøde, mens det fortsat gælder for alle andre eksamener – altså i alle grundfag og uddannelsesspecifikke fag – at eksamen aflyses, og at seneste standpunktskarakter ophøjes til eksamenskarakter. Dette gælder foreløbig indtil 10. maj.

Som udgangspunkt skal alle elever, der er omfattet af genåbningen, møde i skole. Hvis du ikke kan møde til undervisning pga. særlig sårbarhed eller symptomer på sygdom, skal du orientere din underviser og kontakte ansættende myndighed, som tager kontakt til skolen mhp. konkret aftale om det videre forløb.

Alle elever på grundforløb og hovedforløbselever, der har mere end et år tilbage af deres uddannelse, vil fortsat modtage virtuel undervisning.

Fredag den 17. april kl. 21:15

Vores direktør, Gunna Funder Hansen, har i dag udsendt følgende besked til skolens elever via UDDATA+:

Kære elever.

Vi afventer stadig information om, hvordan vi skal begynde at åbne skolen igen, men vi regner med, at vi i næste uge kan påbegynde en delvis åbning af skolen i Odense for alle hovedforløbselever på sidste skoleperiode. For at sikre forsvarlige forhold for undervisningen skal berørte elever i Svendborg og Middelfart i den kommende periode gå i skole i Odense.

De elever, der skal møde til undervisning vil få nærmere information om hvor og hvornår, så snart vi er sikre på regelgrundlaget. Vi vil desuden udsende konkrete instrukser til berørte elever ift. adfærd og hygiejne inden undervisningen starter.

Under lukkeperioden har vi afholdt afsluttende prøver virtuelt. Fremover vil de afsluttende prøver blive afholdt på skolen. For alle øvrige eksamener – i grundfag og uddannelsesspecifikke fag – gælder det fortsat, at standpunktskarakterer ophæves til eksamenskarakterer.

Vi glæder os helt vildt til snart at se nogle elever i virkeligheden igen!

Venlig hilsen

Gunna Funder Hansen


Torsdag den 16. april kl. 11:15

Undervisningsministeren har i går meddelt, at erhvervsskolerne nu også får mulighed for at åbne skolerne for elever på det sidste år af deres uddannelse. Vi afventer nærmere information om, hvem der er omfattet, men forventer, at vi – muligvis i næste uge – vil kunne genåbne skolen for elever på skoleperiode, der skal til afsluttende prøve inden sommerferien.

Vi ved, at dette rejser en masse nye spørgsmål hos mange af jer. På nuværende tidspunkt kan vi ikke svare på ret meget. Vi afventer nærmere information fra Undervisningsministeriet og vender tilbage med en nærmere orientering hurtigst muligt.


Tirsdag den 7. april kl. 18.00

Social- og Sundhedsskolen Fyns direktør, Gunna Funder Hansen, har netop udsendt denne besked over Uddata+ til skolens elever:

Kære elever

Som bekendt er lukkeperioden indtil videre forlænget til 10. maj. Derfor fortsætter vi med virtuel undervisning på alle skoleforløb efter påske.

Vi ved, at mange af jer er bekymrede for jeres uddannelse. Vi er også meget opmærksomme på, at de af jer, der går på grundforløb, kan være meget usikre på, hvad dette betyder for jeres muligheder for at opfylde overgangskravene og for jeres ansøgning om hovedforløbsplads.

Det er vigtigt for os, at I er trygge ved, at vi nok skal tage hånd om situationen. Vi er i dialog med de lokale uddannelsesudvalg, hvor der sidder repræsentanter fra praktikken. Sammen med dem vil vi have fokus på, hvordan vi bedst hjælper igennem jeres uddannelsesforløb og i overgangene mellem skole og praktik i denne vanskelige situation. Vi vil stå tæt sammen om så vidt muligt at undgå, at krisen skaber ulemper for vores elever. Samtidig er vi via social- og sundhedsskolernes organisation, Danske SOSU-skoler, i dialog med Undervisningsministeriet om de særlige problematikker, der knytter sig til vores uddannelser, og undervisningsministeren er med på, at der er et stort behov for at få fulgt op på SOSU-området. Så vi afventer spændte at se, hvad der kan komme ud af dette på den anden side af påsken.

Afsluttende prøver i lukkeperioden afholdes virtuelt. Alle øvrige eksamener, der er planlagt til at ligge inden 10. maj aflyses, og standpunktskarakter ophæves til eksamenskarakter i disse fag.

Husk, at hvis du synes det er meget svært at gå i skole under de nuværende vilkår, er det vigtigt, at du tager en snak med din lærer og/eller en vejleder. Situationen er også ny og vanskelig for lærerne og for resten af skolen, men vi er alle interesserede i at hjælpe dig godt igennem din uddannelse – også selvom det hele er anderledes, end vi er vant til.


Mandag den 6. april kl. 21:15

NEDLUKNING FORLÆNGES
Social- og Sundhedsskolen Fyn vil fortsat være lukket ned frem til og med den 10. maj.
Vi afventer nu nærmere information fra Undervisningsministeriet om, hvordan den forlængede nedlukning påvirker afsluttende eksamener, prøver, undervisning mv.
Lige så snart vi bliver klogere, vil vi selvfølgelig orientere jer på denne side, på Facebook og inde under FAQ’en.


Onsdag den 1. april

Du kan nu kontakte vores uddannelsesvejledere som normalt:

Ring til os: 63 10 27 00 – tast 1 for at tale med en uddannelsesvejleder.

Vejledertelefonen er åben mandag til torsdag mellem klokken 08.30 og 11.00.

Du er velkommen til at lægge en besked, hvis telefonen er optaget.


Mandag den 23. marts kl. 16.00

Nedlukningen af skolen fortsætter til og med den 13. april

Statsminister Mette Frederiksen meldte i dag ud til et pressemøde, at nedlukningen af uddannelsesinstitutioner fortsætter frem til efter 2. påskedag, så vi forhåbentlig er tilbage den 14. april.

Det betyder, at:

 • elever, der er på skoleperiode, fortsætter med hjemmeundervisning de kommende uger. Der er ikke hjemmeundervisning i påskens helligdage.
 • elever, som afslutter praktik og skal tilbage på skoleperiode under nedlukningen, skal selvfølgelig også have hjemmeundervisning. Der er ikke hjemmeundervisning i påskens helligdage. I får mere information om, hvordan det foregår, over Uddata+ og e-mail.
 • elever, der skal til deres uddannelses afsluttende eksamen under nedlukningen, vil få deres afsluttende eksamen afholdt digitalt, så de kan afslutte deres uddannelse som planlagt. Vi lover, I får mere information hurtigst muligt over Uddata+ og e-mail.

Mandag den 23. marts kl. 16.00

Folketinget har vedtaget nødlovgivning på undervisningsområdet, og vi har nu fået en afklaring på, hvordan det påvirker afsluttende eksaminer og prøver på vores uddannelser.

Skal du til din uddannelses afsluttende eksamen under nedlukning af skolen?

For alle uddannelsernes afsluttende eksaminer, der skulle have fundet sted under skolens nedlukning, gælder det, at eksamen skal afholdes digitalt. Du vil få nærmere information hurtigst muligt om, hvordan og hvornår eksamen præcist skal foregå. Vi har allerede udarbejdet velegnet og godkendt eksamensmateriale, så både du, din underviser og din censor vil være forberedte på den nye eksamensform. Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte underviseren i det fag, du skal til eksamen i.

Skal du til en grundfagsprøve eller prøve i et uddannelsesspecifikt fag under nedlukningen af skolen?

For alle grundfagsprøver eller prøver i uddannelsesspecifikke fag, der skulle have fundet sted under skolens nedlukning, gælder det, at den senest afgivede standpunktskarakter i faget bliver ophøjet til prøvekarakter. Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte underviseren i det fag, du skulle have været til prøve i.


Fredag den 20. marts kl. 13:45

Torsdag den 19. marts vedtog Folketinget en nødlovgivning for undervisningsområdet, som bl.a. får indflydelse på, hvordan vi afvikler prøver og eksamener under nedlukningen. Vi afventer den præcise udmøntning, og vi orienterer jer lige så snart, når vi er klogere. Hvis der bliver tale om, at prøver og eksamener skal afholdes virtuelt, har vi allerede nu udarbejdet godt og velegnet prøvemateriale, så vi kan komme i gang hurtigt.


Tirsdag den 17. marts kl. 13:10

Har du spørgsmål til fravær, studieaktivitet eller hvordan vi håndterer prøver og eksamener i lukkeperioden? Vi har lavet en FAQ med de oftest stillede spørgsmål vedr. lukkeperioden. Den finder du her.

Har du brug for et par gode råd til, hvordan du gør den digitale undervisning til en god og produktiv oplevelse? Vi har samlet nogle gode råd til din digitale læring. Den finder ud her.


Fredag den 13. marts kl. 11:30

Selvom skolen er lukket, kan du sagtens få både uddannelses- og SU-vejledning!

Telefonerne er åbne mandag – torsdag kl. 9-12 .

SU-telefon – 6310 2716 eller mail grundforlob@sosufyn.dk

Uddannelsesvejlederne – vejledning@sosufyn.dk:

Maj-Britt Brun Madsen – 6310 2722

Rikke Østrup Jensen – 6310 2730

Iben Brøndum – 6310 2728

Marlene Nordgren – 6310 2727

Desuden er du meget velkommen til at skrive på mail: sosufyn@sosufyn.dk, hvis du skulle have yderligere spørgsmål.


Torsdag den 12. marts kl. 13:35

Information vedr. prøver og eksamen i lukkeperioden

Skolen er i løbende kontakt med Undervisningsministeriet for at sikre, at vi så vidt muligt kan afvikle planlagte prøver og eksamener, selvom skolen er lukket.

Vi arbejder i første omgang på at kunne afvikle alle prøver og eksamener, der er planlagt i den aktuelle lukkeperiode, dvs. frem til 27. marts. Vi gør alt, hvad der er muligt, for at få alle igennem deres uddannelsesforløb som planlagt. Det kan betyde, at eksamenerne skal afvikles virtuelt. Det vil være en ukendt situation for både elever og undervisere, men vi står i det sammen og skal nok finde ud af at få det til at fungere.

Berørte elever får besked i Uddata+ så snart vi er klar med nærmere information. Vær tålmodig. Vi håndterer planlagte prøver i den kommende uge først.


Torsdag den 12. marts kl. 10:20

Social- og Sundhedsskolen Fyns direktør, Gunna Funder Hansen, har netop udsendt nedenstående meddelelse til alle skolens elever over Uddata+.

Kære elever.

Som bekendt er skolen lukket. Men undervisningen fortsætter. Det betyder, at hvis du er grundforløbselev skal du blive hjemme, også selvom du har VFU. Du vil modtage fjernundervisning og skal holde dig opdateret på de platforme, du plejer at bruge (Uddata+, Teams, OneNote, MitSOSUFyn). Det samme gælder, hvis du er hovedforløbselev og er i en skoleperiode.

Det er vigtigt, at du forbliver studieaktiv. Målet er at undgå, at din uddannelsestid forlænges. Måske har du børn hjemme, du også skal passe. Der gælder det samme for dig som for alle andre, der er sendt hjem fra skole og arbejde: Vi må forsøge at hjælpe hinanden og passe vores ting så godt vi nu kan under de givne omstændigheder. Skolen vil selvfølgelig også udvise fleksibilitet i den sammenhæng. Kontakt din lærer, hvis du er i tvivl.

Hvis du er hovedforløbselev og i praktik sidestilles du med andre medarbejdere på arbejdsstedet og skal forholde dig til de meldinger, du får fra din praktikplads og din ansættende myndighed. Hvis ikke du hører andet, skal du møde som du plejer. Er du SOSU-elev i praktik er du en del af sundhedsvæsenet. Derfor kan der være ekstra brug for dig i denne periode, selvom du er elev.

Ovenstående gælder indtil videre. Hold dig opdateret i Uddata+ og på vores hjemmeside: https://sosufyn.dk/orientering-omkring-skolens-haandtering-af-corona/

Venlig hilsen

Gunna Funder Hansen


Torsdag den 12. marts kl. 06:45

Til alle elever, der er i praktik: Elever i praktik skal møde ind i praktik som normalt og forholde sig til anvisninger fra praktiksted og ansættende myndighed.


Onsdag den 11. Marts kl. 22.00

Social- og Sundhedsskolen Fyn lukker ned fra torsdag den 12. marts.

Statsminister Mette Frederiksen holdt i aftes pressemøde og varslede, at alle uddannelsesinstitutioner skal lukke ned fra fredag. På Social- og Sundhedsskolen Fyn vælger vi at være proaktive, og vi lukker derfor skolen ned allerede fra torsdag den 12. Marts. Det betyder, at alle vores elever, som er på skole pt., ikke skal møde i skole torsdag, men i stedet blive hjemme og gøre sig klar til at modtage undervisning online. Underviserne er forberedt på at skulle undervise over OneNote og Teams, og I vil modtage yderligere instrukser over Uddata+ og i Microsoft Teams.

Elever i praktik skal møde ind i praktik som normalt og forholde sig til anvisninger fra praktiksted og ansættende myndighed.

Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte din underviser.

Vi orienterer igen i morgen torsdag den 12. marts.


11. marts 2020 kl. 14:45

Indtil videre er ingen af vores elever, undervisere eller andre medarbejdere konstateret smittet med Coronavirus. Vi håndterer løbende spørgsmål fra elever og medarbejdere og tager i alle tvivlstilfælde kontakt til Sundhedsstyrelsens hotline for at sikre, at vi gør det rette. Desuden forbereder vi os på at kunne gennemføre undervisning med bedst mulig kvalitet på distancen, hvis vi på et tidspunkt må lukke skolen. Endelig vil vi forberede os på, at vores elever på SOSU-uddannelserne kan træde til som ekstra mandskab i sundhedssektoren, hvis myndighederne beder om det.

 

 

 

NYHEDSBREV