Skolens mission, vision og værdigrundlag

Tilmeld nyhedsbrev
Tak for din tilmelding

Skolens Mission vision og værdigrundlag er skabt i en proces, hvor bestyrelsen og hele personalet er blevet inddraget.
Værdigrundlaget er grundlaget for:

  • Den måde vi er sammen på
  • Den måde vi arbejder på
  • Den måde vi møder omverdenen på.

Professionalisme er den bærende værdi. Denne værdi er et pejlemærke for alle ansatte både på kort og langt sigt i forhold til alle handlinger i dagligdagen.

Ledelsesgrundlag

Ledelsesgrundlag samt ledelsesorganisering og ledelseskompetencer beskriver det samlede overordnede grundlag for ledelse ved skolen. Herunder også skolens vision, mission og grundlæggende værdier. Desuden vises ledelsesorganisationen, mødestrukturer, samt funktionsbeskrivelser og kompetenceprofiler for de omhandlede lederstillinger.

Personalepolitik

Skolens personalepolitik afspejler, at der er respekt omkring individualitet og mangfoldighed. Der er derfor rummelighed indbygget i de personalepolitiske aftaler. Der er udarbejdet i alt 17 del-politikker, som tilsammen udgør skolens personalepolitik.

Der er en gensidig ansvarlighed og loyalitet omkring de politiker man beslutter. Personalepolitikkens indsatsområder fremtræder med tydelige rammer og hensigter. Personalepolitikken giver plads til omsorg for den enkelte. Personalepolitikken sikrer åbenhed og gennemskuelighed for at understøtte fællesskabsfølelsen og skabe sammenhængskraft i den enkeltes arbejdsliv.

Pædagogisk, didaktisk og metodisk grundlag

Her beskrives SOSU Fyns overordnede mål for det pædagogiske arbejde.