Medlemmer af bestyrelsen

Tilmeld nyhedsbrev
Tak for din tilmelding

Social- og Sundhedsskolen FYN er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Institutionen er oprettet den 1. januar 2007 ved skolens overgang fra at være en amtskommunal institution til en selvejende institution. Institutionen ledes af en bestyrelse på ni medlemmer.

Derudover deltager økonomichef Carlo Vajhøj og direktør Mogens Kragh Andersen i fast sekretariatsfunktion ved bestyrelsesmøderne.

 • Bestyrelsesformand John Arly Henriksen
  • Byrådsmedlem Svendborg – udpeget af KKR
 • Karsten Fogde
  • Regionsrådsmedlem – udpeget af Regionsrådet i Syddanmark
 • Hanne Skyum Pedersen,
  • Afdelingsnæstformand FOA Odense afd. – udpeget af FOA Fyn
 • Søren Pedersen
  • Vicedirektør UCL  – udpeget af University College Lillebælt
 • Brian Hansen
  • Underviser  – udpeget af medarbejderne
 • Ulla Jeppesen
  • Underviser  – udpeget af medarbejderne
 • Claus Sørensen
  • Direktør Børn og Unge, Svendborg kommune – valgt via bestyrelsens selvsupplering
 • Gitte Østergaard
  • Direktør Ældre- og Handicapforvaltningen, Odense Kommune – valgt via bestyrelsens selvsupplering
 • Elev NN
  • Elev valgt af fælleselevrådet
 • Elev NN
  • Elev valgt af fælleselevrådet