Medlemmer af bestyrelsen

Tilmeld nyhedsbrev
Tak for din tilmelding

Social- og Sundhedsskolen FYN er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Institutionen ledes af en bestyrelse med følgende 10 medlemmer:

  • Bestyrelsesformand John Arly Henriksen, Byrådsmedlem Svendborg – udpeget af KKR
  • Bestyrelsesnæstformand Hanne Skyum Pedersen, Afdelingsnæstformand FOA Odense afd. – udpeget af FOA Fyn
  • Regionsrådsmedlem Karsten Fogde – udpeget af Regionsrådet i Syddanmark
  • Vicedirektør Søren Pedersen – udpeget af University College Lillebælt
  • Underviser Brian Hansen – udpeget af medarbejderne
  • Underviser Ulla Jeppesen – udpeget af medarbejderne
  • Elev Frederik Larsen – udpeget af Fælleselevrådet
  • Elev Catalina Reyes –  udpeget af Fælleselevrådet
  • Direktør Claus Sørensen, Direktør Børn og Unge, Svendborg kommune – valgt via bestyrelsens selvsupplering
  • Direktør Gitte Østergaard, Ældre- og Handicapforvaltningen, Odense Kommune – valgt via bestyrelsens selvsupplering

Derudover deltager direktør Gunna Funder Hansen, uddannelseschef Charlotte Sigurdsson og økonomichef Carlo Vajhøj i fast sekretariatsfunktion ved bestyrelsesmøderne.