Lovgrundlag

Tilmeld nyhedsbrev
Tak for din tilmelding

De formelle rammer for Social- og Sundhedsskolen FYNs virke – bl.a. lovgrundlaget.

I lov om erhvervsuddannelser (link til Retsinformation) kan du læse nærmere om de retningslinjer, der findes på området.

Yderligere relevante love og bekendtgørelser

Udbudspolitik

Skolens  er udformet, så den følger kravet om udbudspolitik for voksen- og efteruddannelser på erhvervsskolerne.

Skolens udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse er udformet, så den følger kravet om udbudspolitik for voksen- og efteruddannelser på erhvervsskolerne.

Gennemsigtighed og åbenhed

Vi er efter lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne forpligtet til, at give skolens brugere mulighed for på en enkel og hurtig måde at vurdere kvaliteten af undervisningen.