Evaluering af AMU-uddannelser

Tilmeld nyhedsbrev
Tak for din tilmelding

Både deltagerne på vores AMU-forløb og virksomhederne, hvor deltagerne er ansat, bliver bedt om at evaluere gennemførte AMU-forløb.

Deltagerne på vores efter- og videreuddannelsesforløb evaluerede således

Evaluering af alle deltageres svar på spørgsmål, uanset uddannelse: 2019 2018 2017 2016 2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009

Evaluering af deltagernes svar fordelt på mål, uanset uddannelse: 2019 2018 2017 2016 2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009

Virksomhederne evaluerede således

Evaluering af virksomhedernes svar fordelt på spørgsmål, uanset uddannelse:  2015  2014  2013  2012  2011

Evaluering af virksomhedernes svar fordelt på mål, uanset uddannelse:  2015  2014  2013  2012  2011

OBS: De viste resultater baserer sig på svar fra 35 deltagere eller derover. I tilfælde hvor der er færre besvarelser end 35 vil der være et U, som står for utilstrækkeligt datagrundlag.

Fra 1. januar 2015 er det blevet frivilligt for skolerne på AMU-området at anvende Viskvalitet.dk til at gennemføre deres systematiske evaluering af uddannelsesindsatsen i forhold til virksomheder/ kursisternes arbejdspladser.

Fra 1. januar 2015 vil de viste evalueringsresultater derfor ikke være repræsentative, og evalueringsresultater baseret på data fra 1. januar 2015 og efterfølgende, vil derfor på et tidspunkt blive fjernet fra Resultatoversigterne.

Om kursusevalueringer og VisKvalitet

Viskvalitet.dk er Danmarks landsdækkende værktøj, der obligatorisk bruges som led i at måle og udvikle kvaliteten på uddannelsesområdet AMU.

Alle svar indtastes i en database, hvor det efterfølgende er muligt at vise statistiske opgørelser over f.eks. hvor mange kursister, der svarede på et spørgsmål, og hvordan de vurderede kvaliteten – om de var meget tilfreds, tilfreds, utilfreds etc.

“Det er ikke så enkelt at trække en direkte streg fra et enkelt måleresultat til en endegyldig konklusion om kvaliteten i arbejdsmarkedsuddannelserne.”, skrives der på hjemmesiden www.viskvalitet.dk (læs mere om resultaterne og deres anvendelse her). Derfor kan måleresultaterne kun give et fingerpeg om kvaliteten af de afholdte kurser. Visning af resultater af deltageres og ansættelsessteders vurderinger er underlagt enkelte begrænsninger.

Anonymitet skal beskyttes, og der skal være et vist antal besvarelser, før resultaterne vises, så enkeltpersoners holdning ikke præger billedet for meget. Læs mere her.