Kvalitet i uddannelser, evaluering og skoledrift

Tilmeld nyhedsbrev
Tak for din tilmelding

Social- og Sundhedsskolen FYN arbejder løbende med at gøre skolens uddannelser og den samlede drift af skolen endnu bedre.

I folderen”Kvalitetssikring på SOSU Fyn”, kan du se en oversigt over skolens samlede kvalitetssikringssystem, som danner rammen for den løbende kvalitetssikring af en række forhold i skolens drift. Du kan også klikke dig ind på de enkelte kvalitetselementer og finde en væsentlig del af de bagvedliggende beskrivelser, aftaler m.v., som er med til at overvåge, regulere og fastholde kvaliteten.

I de øvrige menupunkter  kan du læse om evalueringer, karaktergennemsnit m.v. vedrørende kvaliteten i uddannelserne.

Lovgrundlaget

Vi er efter lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne forpligtet til, at give skolens brugere mulighed for på en enkel og hurtig måde at vurdere kvaliteten af undervisningen.

Karakterer

Handlingsplan for øget gennemførelse