Forsøg med udvidet grundforløb 1

Tilmeld nyhedsbrev
Tak for din tilmelding

Social- og Sundhedsskolen Fyn kan til august 2018 og januar 2019 optage 12 ekstra elever til et forsøg med udvidet adgang til grundforløb 1.

Forsøget med udvidet adgang til grundforløb 1 er målrettet elever, som har været færdige med grundskolen i maksimalt 26 måneder. Dette gælder også for elever, som har gennemført et år eller mere på en gymnasial uddannelse eller produktionsskole.

Man kan fortsat kun påbegynde et grundforløb 1 én enkelt gang.

Ansøgere bliver udvalgt efter følgende kriterier:

 • Ansøgere skal have fuldført 9. eller 10. klasse inden for de sidste to år
  • Se folkeskolelovens § 5, stk. 1
 • Ansøgere skal som minimum have opnået gennemsnitskarakteren 02 i henholdsvis dansk og matematik
  • Se adgangskravene i folkeskolelovens § 5, stk. 1 ( to-tal kravet)
  • Eleverne er i øvrigt omfattet af regler i § 5, stk. 2 og stk. 3 om hhv. centralt stillede prøver og optagelse efter helhedsvurdering
 • Ansøger må ikke tidligere have været optaget på grundforløb 1 på nogen skole.

Vi rekrutterer ansøgere fra følgende områder:

 • Personer i UU-regi, hvor vi vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at de starter på grundforløb 1 først.
 • Personer, der har søgt grundforløb 2 på SOSU Fyn, men grundet faglige, personlige eller sociale udfordringer har brug for grundforløb 1 inden uddannelsesvalg (GF2). Det gælder også personer, der har gennemført 1.g eller et helt år på Produktionsskole.
 • Evt. VUC

Ansøgere indkaldes til samtale ang. følgende emner:

 • Ansøgerens egen motivation for uddannelsen/uddannelserne/hovederhvervsområdet
 • Ansøgerens relationelle kompetencer (samarbejdsevner/respekt og forståelse for andre)
 • Mødestabilitet.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til forsøget med grundforløb 1, kan du kontakte:

Uddannelseschef Charlotte Sigurdsson – chsi@sosufyn.dk