Tilmeld nyhedsbrev
Tak for din tilmelding

Årshjul for skolens overordnede ledelse og virke.

Social- og Sundhedsskolen FYN arbejder målrettet og strategisk ud fra de beslutninger som skolens bestyrelse træffer og altid med udgangspunkt i skolens mission, vision og værdigrundlag. Skolens ledelse udarbejder mål og handleplaner for at opnå de besluttede overordnede mål for skolens strategiske arbejde. Mål og handleplaner drøftes med skolens medarbejdere for at kvalificere arbejdet med at nå målene. Disse tiltag skal koordineres og samstemmes i en proces, som kan beskrives i et årshjul.

Hvad illustrerer et årshjul?

Et årshjul kan både beskrive årets opgaver for en del af organisationen, fx Bestyrelsen eller ledergruppen, og årshjulet kan beskrive en afgrænset funktion i organisationen, fx budget- og økonomistyringsfunktionen. Årshjulet rummer de væsentligste aktiviteter og hovedtemaer indenfor de enkelte områder.
Der kan således beskrives en række årshjul, som i en vis grad griber ind i hinanden og er afhængige af hinanden.

Det er derfor væsentligt at få udarbejdet årshjul på de områder, hvor der er en form for cyklisk aktivitet, som er med til at sikre sammenhæng med øvrige forhold i organisationen og som er med til at styrke kvalitetssikring og -udvikling. Det er vigtigt at bemærke, at de angivne aktiviteter i årshjulene hovedsageligt fokuserer på de cykliske aktiviteter, men der foregår naturligvis også i en række af de nævnte mødefora, og imellem møderne, en betydelig sagsbehandling og problemløsning, samt tilpasning af organisationens virke til de aktuelle driftsvilkår og muligheder.