VELKOMMEN

Kast et blik på vores kernefortælling og lær os at kende. Vi er en skole, der både kan og vil!

Leder du efter informationsmateriale om Social- og Sundhedsskolen Fyn?

Hvis du er på jagt efter vores persondatapolitik, ordensregler, udbudspolitik eller materiale til censorer, skal du søge efter det i vores mediebank. Den finder du et link øverst til højre i skærmbilledet, eller ved at klikke på knappen lige nedenunder.

Du kan også kigge i lidt længere nede på siden, hvor vi har samlet forskellige informationer som virksomhedstilfredshedsundersøgelser, elevtrivselsundersøgelser, CVR-numre mv.

Mangler du stadig noget information? Klik på knappen “Jeg mangler noget”. Så får du mulighed for at sende en mail til vores webansvarlige – så finder vi det sammen.

 

Skolens mission, vision og værdigrundlag

SKOLENS VISION, MISSION OG VÆRDIGRUNDLAG

STRATEGI

Fælles pædagogisk metodisk didaktisk grundlag (PDMG)

 

Skolens bestyrelse

Institutionen ledes af en bestyrelse med følgende 10 medlemmer:

 • Bestyrelsesformand John Arly Henriksen, Byrådsmedlem Svendborg – udpeget af KKR
 • Bestyrelsesnæstformand Hanne Skyum Pedersen, Afdelingsnæstformand FOA Odense afd. – udpeget af FOA Fyn
 • Regionsrådsmedlem Karsten Fogde – udpeget af Regionsrådet i Syddanmark
 • Vicedirektør Søren Pedersen – udpeget af University College Lillebælt
 • Underviser Brian Hansen – udpeget af medarbejderne
 • Underviser Ulla Jeppesen – udpeget af medarbejderne
 • Elev Frederik Larsen – udpeget af Fælleselevrådet
 • Elev Catalina Reyes –  udpeget af Fælleselevrådet
 • Direktør Claus Sørensen, Direktør Børn og Unge, Svendborg kommune – valgt via bestyrelsens selvsupplering
 • Direktør Gitte Østergaard, Ældre- og Handicapforvaltningen, Odense Kommune – valgt via bestyrelsens selvsupplering

Derudover deltager direktør Gunna Funder Hansen, uddannelseschef Charlotte Sigurdsson og ressourcechef Thomas Falslund Kjeldsen i fast sekretariatsfunktion ved bestyrelsesmøderne.

Skolens vedtægter blev godkendt af bestyrelsen på møde den 17. december 2013.  Vedtægterne, som er trådt i kraft pr. 1. juni 2018, kan læses og printes her.

Skolens forretningsorden kan læses og printes her.

Undervisningsministeriet har godkendt de tidligere gældende vedtægter den 11. januar 2011.
Undervisningsministeriets godkendelse kan læses og printes her. Den seneste vedtægtsændring krævede ikke Undervisningsministeriets godkendelse.

Mødedatoer for 2020 følger.

Kvalitet i uddannelse, evaluering og skoledrift

Social- og Sundhedsskolen FYN arbejder løbende med at gøre skolens uddannelser og den samlede drift af skolen endnu bedre.

Det gør vi, fordi vi tror på, vi altid – ALTID – kan blive bedre.

Lovgrundlaget

Vi er efter lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne forpligtet til, at give skolens brugere mulighed for på en enkel og hurtig måde at vurdere kvaliteten af undervisningen.

Karakterer

2017

2016

Handlingsplaner

Elevtrivselsundersøgelser

Siden efteråret 2008 har eleverne på Social- og Sundhedsskolen Fyn deltaget i en årlig trivselsundersøgelse (ETU).

Formålet med undersøgelsen er at:

 • Sikre, at ressourcer anvendes effektivt på skolen
 • Sikre, at kvaliteten af uddannelserne er tilfredsstillende
 • Skabe dialog og læring på tværs af områder decentralt i organisationen omkring det løbende forbedringsarbejde

Lignende undersøgelser er gennemført på en række andre social- og sundhedsskoler og uddannelsesinstitutioner, og på den måde er det muligt at sammenligne resultaterne.

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010 (kun SSH)

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU)

Fra efteråret 2016 er skolen forpligtet til at gennemføre en årlig virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU).  Undersøgelsen omhandler samarbejdet mellem skolen og praktikken, elevernes præstationer og tilfredsheden med information og vejledning.

SOSU Fyn har valgt at spørge uddannelseskoordinatorer og konsulenter fra vores samarbejdspartnere (Region Syddanmark og de 10 fynske kommuner), som repræsenterer ansættende myndighed for ca. 99% af alle vore elever.

Resultatet af undersøgelsen skal anvendes i den fortsatte udvikling af EUD-området, på samme måde som vores årlige elevtrivselsundersøgelse (ETU) anvendes.

VTU 2018

VTU 2017

VTU 2016

Årsrapport og SOSU Fyn i tal

AMU-uddannelserne

Se AMU-gennemførelsesprocent her

Både deltagerne på vores AMU-forløb og virksomhederne, hvor deltagerne er ansat, bliver bedt om at evaluere gennemførte AMU-forløb.

Deltagerne på vores efter- og videreuddannelsesforløb evaluerede således

Evaluering af alle deltageres svar på spørgsmål, uanset uddannelse: 2019 2018 2017 2016 2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009

Evaluering af deltagernes svar fordelt på mål, uanset uddannelse: 2019 2018 2017 2016 2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009

Virksomhederne evaluerede således

Evaluering af virksomhedernes svar fordelt på spørgsmål, uanset uddannelse:  2015  2014  2013  2012  2011

Evaluering af virksomhedernes svar fordelt på mål, uanset uddannelse:  2015  2014  2013  2012  2011

OBS: De viste resultater baserer sig på svar fra 35 deltagere eller derover. I tilfælde hvor der er færre besvarelser end 35 vil der være et U, som står for utilstrækkeligt datagrundlag.

Fra 1. januar 2015 er det blevet frivilligt for skolerne på AMU-området at anvende Viskvalitet.dk til at gennemføre deres systematiske evaluering af uddannelsesindsatsen i forhold til virksomheder/ kursisternes arbejdspladser.

Fra 1. januar 2015 vil de viste evalueringsresultater derfor ikke være repræsentative, og evalueringsresultater baseret på data fra 1. januar 2015 og efterfølgende, vil derfor på et tidspunkt blive fjernet fra Resultatoversigterne.

Om kursusevalueringer og VisKvalitet

Viskvalitet.dk er Danmarks landsdækkende værktøj, der obligatorisk bruges som led i at måle og udvikle kvaliteten på uddannelsesområdet AMU.

Alle svar indtastes i en database, hvor det efterfølgende er muligt at vise statistiske opgørelser over f.eks. hvor mange kursister, der svarede på et spørgsmål, og hvordan de vurderede kvaliteten – om de var meget tilfreds, tilfreds, utilfreds etc.

“Det er ikke så enkelt at trække en direkte streg fra et enkelt måleresultat til en endegyldig konklusion om kvaliteten i arbejdsmarkedsuddannelserne.”, skrives der på hjemmesiden www.viskvalitet.dk (læs mere om resultaterne og deres anvendelse her). Derfor kan måleresultaterne kun give et fingerpeg om kvaliteten af de afholdte kurser. Visning af resultater af deltageres og ansættelsessteders vurderinger er underlagt enkelte begrænsninger.

Anonymitet skal beskyttes, og der skal være et vist antal besvarelser, før resultaterne vises, så enkeltpersoners holdning ikke præger billedet for meget. Læs mere her.

Lovgrundlag

De formelle rammer for Social- og Sundhedsskolen Fyns virke – bl.a. lovgrundlaget.

lov om erhvervsuddannelser (link til Retsinformation) kan du læse nærmere om de retningslinjer, der findes på området.

Yderligere relevante love og bekendtgørelser

Udbudspolitik

Skolens  er udformet, så den følger kravet om udbudspolitik for voksen- og efteruddannelser på erhvervsskolerne.

Skolens udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse er udformet, så den følger kravet om udbudspolitik for voksen- og efteruddannelser på erhvervsskolerne.

Gennemsigtighed og åbenhed

Vi er efter lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne forpligtet til, at give skolens brugere mulighed for på en enkel og hurtig måde at vurdere kvaliteten af undervisningen.

Udlandsophold

Som skole har vi et stærkt internationalt samarbejde med de andre sosu-skoler i Region Syddanmark, hvor vi har god erfaring med at sende elever på praktikophold i udlandet. Vi er en del af Erasmus+ programmet, hvor vi er udnævnt til en Erasmus+ Vet Mobility Charter institution. Vi er dermed forpligtiget til at gennemføre mobiliteter af høj kvalitet.

Forsøg med udvidet grundforløb 1

Social- og Sundhedsskolen Fyn kan til august 2018 og januar 2019 optage 12 ekstra elever til et forsøg med udvidet adgang til grundforløb 1.

Forsøget med udvidet adgang til grundforløb 1 er målrettet elever, som har været færdige med grundskolen i maksimalt 26 måneder. Dette gælder også for elever, som har gennemført et år eller mere på en gymnasial uddannelse eller produktionsskole.

Man kan fortsat kun påbegynde et grundforløb 1 én enkelt gang.

Ansøgere bliver udvalgt efter følgende kriterier:

 • Ansøgere skal have fuldført 9. eller 10. klasse inden for de sidste to år
  • Se folkeskolelovens § 5, stk. 1
 • Ansøgere skal som minimum have opnået gennemsnitskarakteren 02 i henholdsvis dansk og matematik
  • Se adgangskravene i folkeskolelovens § 5, stk. 1 ( to-tal kravet)
  • Eleverne er i øvrigt omfattet af regler i § 5, stk. 2 og stk. 3 om hhv. centralt stillede prøver og optagelse efter helhedsvurdering
 • Ansøger må ikke tidligere have været optaget på grundforløb 1 på nogen skole.

Vi rekrutterer ansøgere fra følgende områder:

 • Personer i UU-regi, hvor vi vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at de starter på grundforløb 1 først.
 • Personer, der har søgt grundforløb 2 på SOSU Fyn, men grundet faglige, personlige eller sociale udfordringer har brug for grundforløb 1 inden uddannelsesvalg (GF2). Det gælder også personer, der har gennemført 1.g eller et helt år på Produktionsskole.
 • Evt. VUC

Ansøgere indkaldes til samtale ang. følgende emner:

 • Ansøgerens egen motivation for uddannelsen/uddannelserne/hovederhvervsområdet
 • Ansøgerens relationelle kompetencer (samarbejdsevner/respekt og forståelse for andre)
 • Mødestabilitet.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til forsøget med grundforløb 1, kan du kontakte:

Uddannelseschef Charlotte Sigurdsson – chsi@sosufyn.dk 

CVR og EAN

Skolens CVR-nummer

29 57 57 46

EAN-numre

Odense 57 98 000 55 80 76
Svendborg 57 98 000 56 11 68
Middelfart 57 98 000 56 11 75
Videreuddannelse 57 98 000 56 08 33

NYHEDSBREV