Nyt videncenter sætter fokus på velfærdsteknologi på social- og sundhedsuddannelserne

Tilmeld nyhedsbrev
Tak for din tilmelding

Over 400 mennesker deltog i indvielsen af Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark, der synkront blev indviet på Videnscentrets tre partnerskoler SOSU Nord, Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens og Social- og Sundhedsskolen Fyn torsdag den 12. april 2018.

Robotter, avancerede simulationsdukker, virtual reality og telemedicin. Der var noget for både syn og sanser, da Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark inviterede politikere, kommunale samarbejdspartnere, fagpersonale og producenter til fejring af et nyt og unikt samarbejde mellem tre social- og sundhedsskoler i Jylland og på Fyn. Samarbejdet skal sikre, at SOSU-skolernes elever får en bred viden om velfærdsteknologiske løsninger, som kan styrke behandling og samspil med borgerne. Velfærdsteknologi vil fremover fylde mere i elevernes uddannelse, hvor virtual reality-udstyr og højteknologiske simulationsdukker skal forberede dem på den virkelighed, de vil møde på arbejdsmarkedet.

Fest på alle tre skoler

Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark blev indviet synkront på alle tre skoler, hvor livestreaming af indvielsestaler og faglige oplæg knyttede arrangementerne sammen. Rådmand Søren Windell fra Ældre- og Handicapforvaltningen førte saksen, da båndet blev klippet på Social- og Sundhedsskolen Fyn. Det skete frankeret af konfettikanoner og til store klapsalver fra de fremmødte.

Herefter blev der budt på et let traktement og bobler, mens gæsterne lov til at prøve de mange teknologier, som bl.a. talte segwaykørestole, virtual reality-udstyr, spiserobotter, højteknologiske senge.

Videnscenterleder René M. Larsen var glad for det talstærke fremmøde på de tre partnerskoler:

”Jeg er meget taknemmelig over den fantastiske modtagelse som Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark har fået i forbindelsen med indvielsen. Vi glæder os til det fremtidige arbejde, og samarbejde med andre SOSU-skoler, kommuner og regioner og partnere i ind- og udland. Kravene til fremtidens velfærdsmedarbejder er store, og vores opgave er at sikre, at vi gør eleverne så dygtige, som de kan blive, når det handler om digitalisering og implementering af velfærdsteknologi.”

Ny teknologi medfører nye måder at lære på

Social- og Sundhedsskolen Fyn har i videnscentersamarbejdet det særlige fokusområde innovativ læring. Tesen er her, at nye teknologiske muligheder fordrer nye måder at lære på.

Derfor skal Social- og Sundhedsskolen Fyn sammen med Teknologisk Institut og Cadpeople udvikle en virtuel lejlighed, hvor elever kan afprøve velfærdsteknologier. Her kan eleven bruge sig selv som læringsredskab i et virtuelt rum, hvor det er tilladt at begå fejl. Samtidig skal skolens undervisere også uddannes i at overgå fra lærerstyret undervisning til elevstyret læring, hvor eleven skal være med til at skabe undervisningens indhold.

“Vi skal som uddannelsesinstitution formå at koble de nyeste teknologier med den bedste pædagogiske praksis, så vi får de uddannet de dygtigste social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og pædagogiske assistenter, der forstår teknologiens muligheder og begrænsninger”, sagde direktør Mogens Kragh Andersen i sin tale, og fortsatte:

“Det kræver nytænkning og udvikling af praksisnære undervisningsforløb med brug af de mange forskellige teknologier, der skal understøtte, at SOSU Fyn og de andre SOSU-skoler i Vestdanmark udvikler brugen af teknologierne.”

 

Fakta om Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark

  • Videnscentret er ét af af ni videnscentre, som skal forberede erhvervsskoleelever på den teknologiske udvikling
  • Videnscentret er finansieret af midler fra Undervisningsministeriet
  • Partnerskolerne er SOSU NORD i Aalborg, Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens og Social- og Sundhedsskolen Fyn
  • Partnerskolerne har hver deres fokusområde. SOSU Nord har Velfærdsteknologi, Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens har Simulation og Social- og Sundhedsskolen Fyn har Innovativ læring.
  • Videnscentret ledes af videnscenterleder René M. Larsen, som har arbejdsplads i SOSU Nord i Aalborg.

 

Kontaktpersoner

Direktør Mogens Kragh Andersen, Social- og Sundhedsskolen Fyn: 61676685 / moan@sosufyn.dk

Kommunikationsmedarbejder Mille Pilegaard: tlf. 24 99 55 16 / mipi@sosufyn.dk

Videnscenterleder René M. Larsen: tlf. 27 53 71 50 / rela@sosunord.dk

Tilmeld nyhedsbrev
Tak for din tilmelding