Få gode tips til dit arbejde

Dato: 17.03.2020

I denne tid, hvor undervisningen ikke kan foregå på skolen, sørger vi for, at I stadig kan modtage undervisning hjemmefra.  

Al undervisning vil foregå digitalt og primært over Microsoft TeamsMicrosoft OneNote og Uddata+. Hvis I har problemer med programmerne, skal I kontakte skolens IT-support over telefon eller mail:  

Brian Hillersdal / brhi@itcfyn.dk / 29202281 

Peter Rostkær / pero@itcfyn.dk / 51513249 

Jens Bo Juel / jeju@itcfyn.dk /  51383239

Situationen kræver, at både undervisere og elever gør, hvad de kan for at undervisningen bliver givende og effektiv. Vi har samlet et par gode råd til jer, der sidder derude bag skærmene: 

 • Gør det rart omkring jer derhjemme. Find et godt og fast sted at ’være i skole’ derhjemme – helst med så få forstyrrelser som muligt. Et godt sted har strøm, lys, ro og mulighed for at strække benene. Planlæg dagen med pauser og belønninger. 
   
 • Sæt jer ind i kravene til deltagelse. Når undervisningen starter, gennemgår underviseren planen for undervisningen og fortæller jer, hvilke krav der er til dagens arbejde. Vær sikker på, at I har forstået, hvad der forventes ift. jeres deltagelse og arbejde i løbet af dagen. 
   
 • Sæt jer godt ind i materialet. Jeres undervisningsmaterialer ligger stadig i OneNote, i Uddata+ eller på mit.sosufyn.dk, som I kender det. Sæt jer godt ind i materialet, så I kan spørge ind til det.
   
 • Lav klare aftaler med underviseren. Sikr jer, at I har forstået, hvordan og hvornår I kan være i kontakt med underviseren. Vær sikker på, hvem der skal ringe op/begynde en chat.  
 • Hjælp underviseren til at hjælpe jer bedst. I er ikke fysisk sammen med underviseren hele dagen, så det er vigtigt at fortælle jeres undervisere, hvordan I bedst lærer, hvad I har svært ved og hvad I har brug for. Fortæl dem om jeres tvivl og ønsker (hvad er I særligt optaget af, har I brug for tid til at tænke over opgaver, har I svært ved at læse mm).  
 • Deltag. Det kan være specielt at deltage i den digitale undervisning. Det er nyt for alle – hold jer ikke tilbage, men deltag aktivt. Vi skaber det fælles rum sammen.  
 • Arbejd aktivt med opgaver. Under fjernundervisning har I mere tid på egen hånd. Derfor er det vigtigt, at I arbejder med de øvelser og opgaver, I får. På den måde lærer I mere af det gennemgåede. Hvis underviserne giver jer opgaver, er det vigtigt, at I sikrer jer, at I har forstået opgaver rigtigt, så spørg ind. 
 • Giv plads til hinanden. Husk, at I er mange, der har brug for hjælp og som lærer forskelligt. Giv plads til, at alle kan komme til at spørge underviseren, at nogle har brug for at spørge flere gange osv. Og hjælp hinanden, så der bliver mere fælles tid til jer alle.  
 • Hold den gode tone. Ord kan virke hårdere, når man ikke er ansigt til ansigt. Hjælp med at skabe en god tone i det digitale rum. Det er vigtigt, at alle viser tillid, og respekt for hinanden og tænker over, hvordan I taler eller skriver.  
 • Understøt hinandens læring. Diskutér med jeres holdkammerater og arbejd gerne sammen. F.eks. ved at læse hinandens tekster, finde og udveksle information til opgaveløsning osv. Opret eventuelt forskellige teams til at lave gruppearbejde vha. videoopkald eller chat i Teams. Spar med hinanden og hjælp hinanden med at afklare, hvad I gerne vil bruge underviserens sparring til.  
 • Vær klar til nye ting. I fjernundervisning kan det være givtigt nogle gange at gøre tingene i en anden rækkefølge, end man plejer. F.eks. bliver I måske bedt om at følge med i et Powerpoint, inden I læser teori. Dette kan være en god arbejdsform, når man ikke har fysisk undervisning, så prøv det af.  
 • Tænk over jeres egen læring. I kan med fordel tage jer tid til at tænke over dagens undervisning og jeres udbytte. Brug god tid på en afsluttende refleksionsøvelse, hvis underviseren giver en sådan.  

NYHEDSBREV

FIND
HVAD
DU
LEDER
EFTER

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type