få svar på dine spørgsmål her

Herunder kan du finde svar på en række spørgsmål om, hvordan du som elev eller kursist skal forholde dig til undervisningen og andet praktisk i forbindelse med Coronavirus/Covid-19.  

Du kan finde svar på generelle spørgsmål om Coronavirus/Covid-19 på myndighedernes side Coronasmitte.dk.  

Skal jeg møde til undervisning? 

Vi har lukket skolen ned fra torsdag den 12. marts og foreløbigt til og med 13. april. Du skal ikke møde op på skolen, selv om du er på en skoleperiode. Vi gennemfører i stedet al undervisning digitalt, som du følger hjemmefra. 

Hvordan foregår fremmøde og fraværsregistrering? 

Vi forventer, at du er studieaktiv i denne lukkeperiode. Det betyder, at du skal være online ved undervisningsstart på den platform, hvor din undervisning foregår. Du skal derudover være i tæt dialog med din underviser om, hvordan du er studieaktiv i løbet af dagen. Din underviser fraværsregistrerer, når undervisningen er påbegyndt. Vi er dog opmærksomme på, at IT og internet kan drille, så hvis du kommer for sent online pga. IT-problemer, bør du kontakte din underviser. 

Hvad gør jeg, hvis jeg er i praktik? 

Som udgangspunkt skal du møde i praktik som normalt, medmindre du får andet at vide fra dit praktikstedEr du SOSU-elev i praktik er du en del af sundhedsvæsenet. Derfor kan der være ekstra brug for dig i denne periode, selvom du er elev. 

Hvad gør jeg, hvis jeg skal starte i praktik i den kommende tid? 

Som udgangspunkt skal du møde i praktik som aftalt, medmindre du får andet at vide fra dit praktiksted.  

Jeg er i min tredje praktikperiode i somatikken. Hvad skal jeg gøre?

De 10 fynske kommuner og Region Syddanmark har indgået en aftale om, at din praktik i somatikken forlænges med fire uger. Det er for, vi kan holde bevare dine kompetencer på hospitalet i din særlige situation, vi står i med corona/COVID-19.

Hvis du er berørt, har du modtaget en mail om dette fra ansættende myndighed med flere detaljer om dit praktikforløb. Din uddannelse bliver ikke forlænget, selvom din praktik i somatikken forlænges.

Jeg skal i gang med min tredje praktikperiode i somatikken. Hvad skal jeg gøre?

De 10 fynske kommuner og Region Syddanmark har indgået en aftale om, at din nuværende praktik forlænges med to uger, hvorefter du starter i din praktik i somatikken. Dette skyldes den særlige situation, vi står i med corona/COVID-10.

Hvis du er berørt, har du modtaget en mail om dette fra ansættende myndighed med flere detaljer om dit praktikforløb. Din uddannelse bliver ikke forlænget, selvom din praktik forlænges.

Jeg skal til afsluttende eksamen i lukningsperioden. Hvad skal jeg gøre? 

Folketinget har vedtaget nødlovgivning på undervisningsområdet, og vi har nu fået en afklaring på, hvordan det påvirker afsluttende eksaminer og prøver på vores uddannelser.

For alle uddannelsernes afsluttende eksaminer, der skulle have fundet sted under skolens nedlukning, gælder det, at eksamen skal afholdes digitalt. Du vil få nærmere information hurtigst muligt om, hvordan og hvornår eksamen præcist skal foregå. Vi har allerede udarbejdet velegnet og godkendt eksamensmateriale, så både du, din underviser og din censor vil være forberedte på den nye eksamensform. Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte underviseren i det fag, du skal til eksamen i.

Jeg skal til grundfagsprøve eller prøve i et uddannelsesspecifikt fag under nedlukningen

For alle grundfagsprøver eller prøver i uddannelsesspecifikke fag, der skulle have fundet sted under skolens nedlukning, gælder det, at den senest afgivede standpunktskarakter i faget bliver ophøjet til prøvekarakter. Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte underviseren i det fag, du skulle have været til prøve i.

Jeg skal til afsluttende eksamen, grundfagsprøve eller uddannelsesspecifik prøve efter nedlukningen er overstået. Hvad skal jeg gøre?

Når vi er tilbage på skolen efter lukkeperioden, vil eksaminer og prøver blive afholdt som normalt på ordinære vilkår. Uanset hvornår du skal til prøve, vil vi gøre os umage med at forberede dig bedst muligt.

Jeg skal tilbage på skoleperiode under lukningen. Hvad skal jeg gøre? 

Hvis du lige nu er i praktik og skal tilbage på skole under lukningen, modtager du undervisning digitalt i den kommende skoleperiode. Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte din underviser. 

Jeg skal starte på uddannelse som ny elev under lukningen. Hvad skal jeg gøre? 

Som udgangspunkt forventer vi at starte kommende nye hold op som planlagt men med forbehold for, hvordan situationen udvikler sig. 

Hvis der sker ændringer i din uddannelsesstart, får du direkte besked via e-boks.  

To hverdage før du starter på din uddannelse, vil du modtage dit Unilogin samt en guide til, hvordan du logger ind på skolens netværk og UDDATA i din e-boks. Hvis du skulle have yderligere spørgsmål, er du velkommen til at skrive på sosufyn@sosufyn.dk 

Jeg har ikke adgang til digitale bøger – hvad gør jeg?

Kontakt din underviser – vedkommende kan hjælpe dig med gratis e-nøgler, så du kan bruge de digitale bøger.

Jeg skal på AMU-kursus. Hvad skal jeg gøre? 

Al efter- og videreuddannelse med fysisk fremmøde er aflyst eller udskudt. Alle deltagere er orienteret om dette via e-boks. Enkelte kurser afvikles muligvis online. I så fald modtager du besked om det via e-boks 

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver smittet eller kommer i karantæne? 

Hvis du bliver pålagt at gå i karantæne eller bliver smittet med Coronavirus/Covid-19, skal du give skolen besked hurtigst muligt. Skriv til uddannelseschef Charlotte Sigurdsson på chsi@sosufyn.dk. Du skal også melde dig syg i Uddata+. 

Hvis du er elev på hovedforløbet, skal du også give ansættende myndighed besked.

NYHEDSBREV