få svar på dine spørgsmål her

Dato: 17.03.2020

Herunder kan du finde svar på en række spørgsmål om, hvordan du som elev eller kursist skal forholde dig til undervisningen og andet praktisk i forbindelse med Coronavirus/Covid-19.  

Du kan finde svar på generelle spørgsmål om Coronavirus/Covid-19 på myndighedernes side  Coronasmitte.dk.  

FAQ senest opdateret 25. maj kl. 09.00

Skal jeg møde til undervisning? 

Vi er i gang med en løbende genåbning for alle vores elever i både Odense, Svendborg og Middelfart. Alle får direkte besked om, hvordan og hvornår de skal starte på skolen igen.
Undervisningen vil veksle mellem praksisundervisning på skolen og virtuel undervisning i de fag, hvor det giver mening. Du får mere information fra din underviser.

Hvordan foregår fremmøde og fraværsregistrering ved virtuel undervisning? 

Vi forventer, at du er studieaktiv, også når du modtager virtuel undervisning. Det betyder, at du skal være online ved undervisningsstart på den platform, hvor din undervisning foregår. Din underviser fraværsregistrerer, når undervisningen er påbegyndt. Vi er dog opmærksomme på, at IT og internet kan drille, så hvis du kommer for sent online pga. IT-problemer, bør du kontakte din underviser.

Hvad gør jeg, hvis jeg er i praktik?

Som udgangspunkt skal du møde i praktik som normalt, medmindre du får andet at vide fra dit praktiksted. Er du SOSU-elev i praktik er du en del af sundhedsvæsenet. Derfor kan der være ekstra brug for dig i denne periode, selvom du er elev.

Hvad gør jeg, hvis jeg skal starte i praktik i den kommende tid?

Du skal møde i praktik som aftalt, medmindre du får andet at vide fra dit praktiksted.

Jeg er har fået besked om, jeg skal møde i skole igen. Hvad skal jeg være opmærksom på?

Vi har lavet en instruks til vores elever omkring adfærd og hygiejne under genåbningen, som vi forventer, at alle elever læser og overholder. Du kan finde den i mediebanken eller via dette link.

Elever, der går til undervisning med fremmøde, og som oplever symptomer på sygdom skal hurtigst muligt gå hjem og blive hjemme indtil 48 timer efter, de har haft sidste symptomer. Hvis man ikke kan møde til undervisning pga. sygdom, skal man kontakte ansættende myndighed, som tager kontakt til skolen mhp. afklaring af krav på dokumentation og konkret aftale om det videre forløb. Er man grundforløbselev uden uddannelsesaftale, skal man kontakte sin lærer eller uddannelsesleder.

Jeg er har fået besked om, jeg skal møde i skole igen, men er bekymret for, om det er sikkert at møde frem.

Skolen følger alle Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og vi udviser ekstra forsigtighed, fordi vores elever også har kontakt til praktikken. Som udgangspunkt skal alle elever, der er omfattet af genåbningen, møde til undervisning. Dette gælder også for elever, der er i særlig risikogruppe (alder over 65 år, kronisk sygdom, nedsat immunforsvar, graviditet), idet smitterisikoen ikke vurderes at være større på uddannelsessteder end i det omgivende samfund. Hvis man er i særlig risikogruppe, skal man generelt være opmærksom på at sikre god håndhygiejne jf. skolens instrukser for adfærd og hygiejne i forbindelse med genåbning.

Hvis du er ’særligt sårbar’ med konkret anbefaling om fortsat isolation fra egen læge, skal du kontakte ansættende myndighed, som tager kontakt til skolen mhp. afklaring af krav på dokumentation og konkret aftale om det videre forløb. Hvis nogen i din husstand er syg med COVID-19, skal du ligeledes kontakte ansættende myndighed. De tager kontakt til skolen mhp. aftale om håndtering af situationen. Er du grundforløbselev uden uddannelsesaftale, skal du kontakte din underviser eller uddannelsesleder.

Jeg skal til prøve eller afsluttende eksamen. Hvordan skal jeg forholde mig?

 • Alle Grundforløbsprøver aflyses og standspunktskarakterer ophøjes til eksamenskarakterer
 • Prøver i grundfag aflyses, og standspunktskarakterer ophøjes til eksamenskarakterer
 • Prøver i uddannelsesspecifikke fag afholdes med fremmøde. Det drejer sig om fagene:
  • Natur og udeliv på PA
  • Bevægelse og idræt på PA
  • Mødet med borgeren på SSH
  • Social- og sundhedshjælperens rolle på SSH
 • Alle afsluttende prøver på hovedforløbene afholdes med fremmøde men individuelt (ikke gruppeprøver)

Jeg skal starte på uddannelse som ny elev. Hvad skal jeg gøre?

Vi opstarter nye hold op som planlagt. Vær forberedt på, at en del af undervisningen måske vil foregå virtuelt.

To hverdage før du starter på din uddannelse, vil du modtage dit Unilogin samt en guide til, hvordan du logger ind på skolens netværk og UDDATA i din e-boks. Hvis du skulle have yderligere spørgsmål, er du velkommen til at skrive på sosufyn@sosufyn.dk

Jeg har ikke adgang til digitale bøger – hvad gør jeg?

Kontakt din underviser – vedkommende kan hjælpe dig med gratis e-nøgler, så du kan bruge de digitale bøger.

Jeg skal på AMU-kursus. Hvad skal jeg gøre?

Vi er i gang med at genetablere AMU-kurser og andre videreuddannelsesaktiviteter. Hvis der er særlige forhold omkring dit kursus, vil du modtage besked om det direkte i din E-boks.

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg?

Hvis du er på skoleperiode og bliver syg, mens du er i skole, skal du straks gå hjem og blive hjemme, til du har været symptomfri i 48 timer. Du skal også altid melde dig syg i Uddata+. Hvis du konstateres smittet med Coronavirus/Covid-19, skal du kontakte ansættende myndighed. De giver skolen besked. Hvis du er grundforløbselev uden uddannelsesaftale, skal du kontakte din underviser eller uddannelsesleder.

NYHEDSBREV

FIND
HVAD
DU
LEDER
EFTER

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type