TO UDDANNELSER I EN

EUX Velfærd er din mulighed for både at få en studentereksamen OG en uddannelse til  pædagogisk assistent – i ét hug. Efter endt uddannelse kan du gå ud og få et job som pædagogisk assistent – eller du kan læse videre på både akademiuddannelser, professionsbachelorer og universitetsuddannelser.

Når du vælger EUX Velfærd, får du en ambitiøs, spændende og afvekslende uddannelse, som giver dig adgang til mange spændende fremtidsmuligheder.

På EUX Velfærd oplever du en klar sammenhæng mellem erhvervsfagene og de gymnasiale fag, fordi fagene tager udgangspunkt i den virkelighed, du uddanner til at komme ud i. Din hverdag vil derfor være anderledes aktiv og afvekslende, end den dine kammerater på gymnasiet oplever.

Varighed af uddannelse

Alle vores uddannelser starter med et grundforløb. Du har kun adgang til EUX Velfærd, hvis du er blevet færdig med 9. eller 10.klasse inden for de seneste 14 måneder.

Som EUX-elev skal du både gennemføre grundforløb 1 og grundforløb 2. Begge grundforløb varer 20 uger.

På pædagogisk assistent-uddannelsen er der begrænset antal pladser på grundforløb 2.  Det gælder også, hvis du søger ind på EUX som pædagogisk assistent- Du skal derfor til en optagelsesprøve, for at komme videre på uddannelsen. Hvis du vil vide mere, kan du kontakte vores uddannelsesvejledere.

Når du har færdiggjort dine grundforløb, skal du på hovedforløbet. Det varer 3 år og 6 måneder og 3 uger. For at blive optaget på hovedforløbet skal du søge en elevplads i en kommune. Du får mere information om ansøgning til elevpladser på grundforløb 2.

EUX Velfærd er derfor delt op i:

Grundforløb 1 = 20 uger

Grundforløb 2= 20 uger

Hovedforløb = 3 år

Ansøgningsfrister og datoer for opstart

Når du vælger EUX Velfærd, skal du søge ind på grundforløb 1.

På grundforløb 1 modtager vi ansøgninger helt frem til 10 dage efter opstart.
Hvis du vil være sikker på at få en plads, vil vi gerne modtage din ansøgning 14 dage inden opstart.

Grundforløb 1

Vi har kun et enkelt optag om året på grundforløb 1 rette mod EUX+pædagogisk assistent.

HVOR: Odense, Middelfart, Svendborg

DATO FOR OPSTART:  5. august 2020.

Adgangskrav

For at komme ind på grundforløb 1 rettet mod EUX, skal du have bestået folkeskolens afgangsprøve inden for de seneste 14 måneder.

Hvis det er mere end 14 måneder siden, du bestod folkeskolens afgangsprøve, skal du kontakte vores uddannelsesvejledere for at høre mere om dine muligheder.

Praktik

En stor del af din EUX-uddannelse foregår i praktik, hvor du får lov til at afprøve al din viden ude i den virkelighed, du uddanner dig til at arbejde i. Praktikken begynder på hovedforløbet, hvor du bliver ansat som elev i en kommune. Du kan læse mere om ansøgning af elevplads på de enkelte kommuners hjemmesider.

Husk at du får elevløn på dit hovedforløb – både når du er ude i praktik og tilbage på skolen.

SU og elevløn

På grundforløbene har du mulighed for at få SU, hvis du er over 18 år. Det præcise beløb afhænger af din alder, og om du bor ude eller hjemme hos dine forældre. Du kan læse mere om vilkår for SU her.

På hovedforløbet får du elevløn uanset din alder. Det præcise beløb afhænger af, hvilken kommune du er ansat i. Du kan se satserne for elevløn her.

Job og videreuddannelse

Med en EUX Velfærd PA har du adgang til en bred vifte af professionsbacheloruddannelser. Du kan bl.a. søge ind på uddannelserne til skolelærer, pædagog og socialrådgiver – på kvote 1. Du kan også søge ind på universitetsuddannelser, som din EUX Velfærd giver adgang til. Det kan bl.a. være sundhed og informatik eller statskundskab. Du skal være opmærksom på, at antallet af uddannelser, du kan komme ind på afhænger af, hvilke valgfag og faglige niveauer, du vælger undervejs på EUX Velfærd.

Du kan se de uddannelser her, som du har adgang til med EUX Pædagogisk assistent

Der kommer flere og flere jobmuligheder rettet mod pædagogisk assistenter. De arbejder typisk på bo- og opholdssteder, dagcentre og i skole-fritidsordninger.

Du kommer ud i praktik, hvor du får mulighed for at bruge den viden, du får på skolebænken. Du kan komme i praktik på skoler, i daginstitutioner eller i botilbud – ja der er masser af muligheder.

Når du bliver færdig som EUX-student, har du en studentereksamen på HF-niveau. Du kan derfor læse videre på flere forskellige mellemlange og lange videregående uddannelser – afhængigt af de fag, du vælger at tage på højniveau.

Med de rigtige fagkombinationer kan du fx læse videre til psykolog eller arkitekt – ligesom du har adgang til studier som folkeskolelærer, socialrådgiver eller pædagog på kvote 1.

NYHEDSBREV