Læringsmiljø

Tilmeld nyhedsbrev
Tak for din tilmelding

Læringsmiljø på Social- og Sundhedsskolen FYN

Vi vil gerne give dig de bedste muligheder for at gennemføre din uddannelse. Derfor har vi tilrettelagt et læringsmiljø, som fremmer din læring, udvikling, sundhed og trivsel. Målet er, at du udvikler dig til en selvstændig, ansvarlig og professionel medarbejder inden for sundhed, omsorg og pædagogik.

Du bliver mødt af nogle kompetente, velforberedte og dygtige lærere, der har fokus på din læring og din vej til uddannelsens mål. Samtidig har de fokus på det sociale miljø i det fællesskab, som du er en del af – hvad enten det er på et hold eller i en gruppe.

Du bliver mødt med en forventning om, at du kan og vil gennemføre det uddannelsesforløb, som du har påbegyndt. Vi forventer, at du bidrager til det gode læringsmiljø ved at:

  • deltage aktivt i undervisningen
  • have fokus på eget uddannelsesforløb og tage ansvar for det
  • medvirke til et konstruktivt samarbejde med elevkammerater og skolens medarbejdere
  • møde forberedt og til tiden

Du vil finde nogle fysiske rammer, som gør det muligt for dig at samarbejde og reflektere sammen med andre, men også at fordybe dig alene. Lærerne giver dig redskaber til både fordybelse og refleksion.

Der er indrettet både faglokaler og lokaler, som ligner det, du vil finde i praksis: sengestuer, legerum mm.

Lærerteams

Til dit hold eller din elevgruppe er der tilknyttet en gruppe af lærere – et lærerteam. De står for undervisningen og vil støtte dig i din læring undervejs i uddannelsen. De kan også vejlede dig, hvis du har spørgsmål om dit uddannelsesforløb.