Økonomi, transport og litteratur

Tilmeld nyhedsbrev
Tak for din tilmelding

Egenbetalinger til ekskursioner

Vær opmærksom på, at egenbetaling til eventuelle ekskursioner kan forkomme på uddannelserne.

Elevløn

Du får elevløn under hele uddannelsens hovedforløb. Når du bliver ansat på hovedforløbet, informerer din arbejdsgiver dig om din løn.

Du kan få nærmere oplysninger om din overenskomst samt lønforhold på FOA’s (Fag og Arbejde) hjemmeside.

Under grundforløbet kan du søge om SU. Når du bliver optaget på grundforløbet, får du information om, hvordan du søger SU. Læs mere om SU her.

Transport

Periodekort

I skoleperioderne kan du søge om at få tilskud til dine transportudgifter, hvis din samlede skolevej (fra bopæl til skole og retur) er mindst 20 km.

AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) giver tilskud til transportudgifter svarende til billigste offentlige transportmulighed. I nogle tilfælde yder arbejdsgiver endvidere tilskud til kørsel i egen bil.

Nærmere information fås i forbindelse med optagelse på skolen.

Oplysning om og bestilling af periodekort hos FynBus sker på 6311 2211 eller på www.fynbus.dk