Arbejdsskade?

Tilmeld nyhedsbrev
Tak for din tilmelding

For elever på PAU, SSH og SSA

– om arbejdsskade og forsikringsforhold

Du er dækket af gældende lov om arbejdsskadeforsikring, som dækker personskader, dvs. varigt mén, erhvervsevnetab, forsørgertabserstatninger og overgangsydelser.

Hvis du kommer til skade i forbindelse med din uddannelse, og du sygemeldes på grund af skaden, har din arbejdsgiver pligt til at anmelde det til Arbejdsskadestyrelsen. Det er Arbejdsskadestyrelsen der afgør, om du er berettiget til erstatning.

Hvis du kommer til skade, skal du henvende dig til dit ansættelsessted, som derefter vil hjælpe dig i den videre procedure. Dette gælder, hvis du er på skole eller i praktik på dit ansættelsessted.

Hvis du kommer til skade, mens du er i praktik et andet sted end der, hvor du er ansat, er det dog det aktuelle praktiksted, der har pligt til at anmelde skaden. Dvs. at hvis du er ansat i en kommune og er i praktik i en anden kommune eller i regionen, skal du henvende dig til det aktuelle praktiksted, som har pligt til at anmelde skaden.

Hvis du er ansat i regionen og er i praktik i en kommune, skal du ligeledes henvende dig til det aktuelle praktiksted, som har pligt til at anmelde skaden.

Hvis dine briller bliver skadet, skal dette anmeldes til Undervisningsministeriet. Du kan finde anmeldelsesskemaet på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Anmeldelser til Undervisningsministeriet skal sendes til

Undervisningsministeriet
Institutionsstyrelsen, IK2
Frederiksholms Kanal 25
1220 København K

Hvis der sker skader på dine ejendele, eller du er udsat for tyveri, er det din egen forsikring, der skal dække dette.

For elever på grundforløbet:

Hvis du kommer til skade i forbindelse med din uddannelse, skal dette anmeldes til Undervisningsministeriet. Du kan finde anmeldelsesskemaet på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Dette gælder også for brilleskader.

Anmeldelser til Undervisningsministeriet skal sendes til

Undervisningsministeriet
Institutionsstyrelsen, IK2
Frederiksholms Kanal 25
1220 København K

Hvis der sker skader på dine ejendele, eller du er udsat for tyveri, er det din egen forsikring, der skal dække dette.

For elever, der er i praktik i udlandet:

Når du er i praktik i udlandet, er du stadig dækket af ovenstående lov om arbejdsskadeforsikring.

Hvis du er i praktik i et EU-land, skal du selv sørge for en basisforsikring, dvs. en fritidsulykkes-, tyveri- og rejseforsikring. Det er et krav, at denne forsikring er tegnet.

For elever, der er på studietur:

Hvis du er på studietur/studierejse med skolen, er du også dækket af ovenstående lov om arbejdsskadeforsikring. Dit gule sygesikringsbevis dækker lægehjælp, hvis du skulle blive syg på turen.

Det gule sygesikringsbevis dækker ikke hjemtransport, men du opfordres til at tegne en hjemrejseforsikring, der dækker hjemtransport i forbindelse med sygdom eller ulykke.

Du kan bestille en brochure om rejseforsikring på telefon 3529 8100 eller på e-mail til publ@regioner.dk