Værdigrundlag

Tilmeld nyhedsbrev
Tak for din tilmelding

Efter- og videreuddannelse tilrettelægges og gennemføres i et særligt læringsmiljø og med en særlig voksenpædagogisk praksis.

Læringsmiljø

Der lægges vægt på åbne kommunikationsveje, på formelle og uformelle muligheder for samarbejde, på medbestemmelse, medindsigt og medansvar.

Undervisningspraksis

Efter- og videreuddannelse hos SOSU Fyn har følgende mål for undervisningen:

  • Underviseren inddrager til stadighed arbejdsmarkedets behov i planlægningen af undervisningens indhold og metode.
  • Kursisterne er bekendt med og forstår målet med kurset/uddannelsen og emnerne heri.
  • Kursisternes erfaringer og holdninger bliver inddraget i undervisningen.
  • Kursisterne vil igennem aktiv inddragelse i undervisningen opnå praksisnære kompetencer der gør den enkelte i stand til konstruktivt at indgå i arbejdspladsen organisering og udførelsen af arbejdet.
  • Kursisterne deltager aktivt i undervisningen for at styrke deres ejerskab overfor læring og evaluering.
  • Kursisternes refleksion over egen læring og oplevelse af relevans er i centrum.
  • Der er fokus på undervisernes pædagogiske muligheder og kompetencer.