Forberedende voksenundervisning (FVU)

Tilmeld nyhedsbrev
Tak for din tilmelding

Faglig læsning og skrivning

Op mod en halv million voksne danskere har svært ved at læse.

For nogle er det så svært, at de ikke kan læse højt for deres børn. De kan heller ikke følge med i en tekstet tv-udsendelse eller læse en artikel i en formiddagsavis med et rimeligt udbytte.

For andre er det ikke helt så svært. Men de læser måske for langsomt eller har svært ved at huske det, de læser, fordi de skal koncentrere sig om at forstå ordene.

Uanset hvad, så er det i dag svært at begå sig – både i samfundet generelt og på arbejdspladserne – hvis man ikke kan læse, regne og forstå de tekster, vi møder overalt.

Det gør livet vanskeligere, hvis man ikke kan læse en brugsvejledning, en madopskrift, et brev fra kommunen, et opslag på togstationen, teksten på parkometeret, manualen til maskinen eller lønsedlen. Eller hvis man ikke kan udfylde et skema, en blanket på posthuset, en arbejdsseddel på fabrikken og så videre.

Læsetest for voksne:

I forbindelse med afholdelse af AMU-uddannelser tilbyder SOSU-Fyns Efter- og videreuddannelse deltagerne en vurdering af deres læsefærdigheder.

Formålet med vurderingen er, at deltageren får indblik i egne styrker og svagheder i forhold til læsning, og at hun/han får redskaber til at styrke sine læsefærdigheder.

Vurderingen giver underviserne på holdet mulighed for at tilrettelægge undervisningen under hensyn til holdets læsefærdigheder.

Hvis vurderingen af læsefærdigheder viser, at deltageren kan få gavn af FVU-danskundervisning, oplyser vi deltageren om de undervisningstilbud, der findes i nærmiljøet. Eventuelt kan vi kontakte den aktuelle uddannelsesinstitution i samarbejde med deltageren.

Nogle kommuner sørger for FVU-dansk-regnekurser for deres medarbejdere.

Formålet med FVU er:

  • Styrke medarbejdernes kunnen i at læse, skrive og stave
  • Styrke den enkelte personligt
  • Få engagerede medarbejdere
  • Sende positive signaler omkring det at arbejde i kommunen
  • Skabe attraktive arbejdspladser med udviklingsmuligheder for den enkelte

Faglig læsning og skrivning

Inden det halvårlige optag af social- og sundhedshjælper elever starter deres uddannelse i marts og september, udbyder SOSU-Fyn, Efter- og videreuddannelse de to AMU-uddannelser ”Faglig læsning” og ”Faglig skrivning”.

Uddannelsen henvender sig til kommende elever og andre indenfor social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område, der ønsker at ”pudse” deres danskfærdigheder af, inden uddannelsesstart.

Faglig læsning, 2 dage

Mål:
Deltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder i læsning af fagtekster med henblik på udførelse af faglige opgaver i branchen eller ved deltagelse i erhvervsrettet voksenuddannelse.

  • Deltageren kan anvende forskellige læseteknikker og vælge den læseteknik, der er relevant i forhold til formålet med læsningen af forskellige fagtekster.
  • Deltageren kender til opbygningen af forskellige slags fagtekster, herunder skemaer og tabeller, og kan søge og finde skriftlige informationer både i trykte materialer og på computer.

Faglig skrivning, 3 dage

Mål:
Deltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder i at fastholde faglige informationer og skrive korte tekster med henblik på løsning af faglige opgaver i branchen eller i forbindelse med erhvervsrettet voksenuddannelse.

  • Deltageren kender til forskellige teknikker til at fastholde faglige informationer og kan vælge den teknik, der er relevant i forhold til formålet.
  • Endvidere kender deltageren til forskellige måder at bygge en tekst op på, kan vælge den opbygning, der passer til formålet med den skriftlige formidling, og kan fremstille korte tekster.

FVU Plan

Social- og Sundhedsskolen FYN er driftsoverenskomstpartner for VUC Fyn – link til FVU plan hos VUC Fyn 

Samarbejdsaftale og Overenskomst aftale med VUC Fyn