Aktuelle kurser

Tilmeld nyhedsbrev
Tak for din tilmelding

De enkelte uddannelsesforløb

– lige til at printe!

Læs om indholdet på de enkelte kurser på hhv. det sundhedsfaglige og det pædagogiske område. 

Det sundhedsfaglige område

Anerkendende kommunikation
Arbejdet med recovery i psykiatrien
Arbejdet med sindslidende med misbrug
Injektion af medicin
Borgere med kronisk sygdom
Borgere med multisygdomme
Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejdet
Farmakologi i somatikken
Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde
Helhedspleje af borgere med kroniske smerter
Seksualitet – funktionsnedsættelse
Hospicemetoder i praksis
Inkontinens: Opsporing og medvirken til pleje
Kliniske opgaver i almen praksis
Konflikthåndtering i sosu-arbejdet
Kontakt til sindslidende borgere i hjemmeplejen
Magt og omsorg
Medvirken ved lægemiddelbrug
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde
Opsporing af selvskadende adfærd
Opsporing og omsorg ved dysfagi
Palliativ omsorg for personer med demens
Patienter med demens på somatisk sygehus
Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser
Personer med demens – aktiviteter og livskvalitet
Personer med demens – sygdomskendskab
Praktikvejleder, PAU- og SOSU-elever
Praktikvejleder, PAU- og SOSU-elever, Ajourføring
Sang & musik i relationen med mennesker med demens
Rehabilitering som arbejdsform
Samarbejde med pårørende
Støtte ved selvskadende adfærd
Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet
Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens
Voksenhandicap – aldring og demens

 

Det pædagogiske område

Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed
Arbejdet med lavaffektive metoder – low arousal
Arbejdet med personer med autismespektertilstande
Arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge
Børn og natur
Børns kompetenceudvikling 0-5 år
Børns motorik, sansning og bevægelse
Børns udtryksformer
Den styrkede pædagogiske læreplan
Forebyggende arbejde for og med udsatte unge
Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud og SFO
Arbejdet med børn i udsatte positioner
Konflikthåndtering
Leg med sprog
Leg og læring med digitale medier i dagtilbud
Medvirken ved lægemiddelbrug
Mennesker med udviklings- og adfærdsforstyrelser
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde
Personlig hjælper og ledsager
Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde
Pædagogisk arbejde i SFO
Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner
Samspil og relationer i det pædagogiske arbejde
Sorg- og krisearbejde
Understøttende undervisning i folkeskolen

 

 

Tilmeld nyhedsbrev
Tak for din tilmelding