Brand og Førstehjælp

Tilmeld nyhedsbrev
Tak for din tilmelding

Elementær Brandbekæmpelse og Førstehjælp

Den 15.-16. januar 2018. Tilmeldingsfrist: d. 3. januar 2018
Tilmelding: www.efteruddannelse.dk, kviknummer 0318ANHE1
Den 20.-21. august 2018. Tilmeldingsfrist: d. 6. august 2018
Tilmelding: www.efteruddannelse.dk, kviknummer 3418ANHE2

Der undervises i tidsrummet kl. 08.00 – 15.30

Elementær Brandbekæmpelse
Langt de fleste brande starter i det små og kunne havde været slukket med et simpelt slukningsmiddel. Med kendskab til elementær brandbekæmpelse får du indsigt i, hvordan man effektivt forebygger brande. Skulle branden opstå, får du også håndværket til at bekæmpe en lille brand, så den ikke udvikler sig, og du redder dermed mennesker, dyr og værdier.
På et uddannelsesforløb i elementær brandbekæmpelse lærer du at slukke mindre brande med det brandslukningsmateriale, der er til rådighed på en arbejdsplads og i hjemmet. Formålet er, at deltagerne rustes teoretisk og får praktisk kendskab til brande. De skal være i stand til at slukke mindre opståede brande med slukningsmidler, alarmere korrekt og evakuere folk, indtil den professionelle hjælp når frem og overtager ansvaret.

Førstehjælp
Du kommer grundigt omkring de fleste aspekter af førstehjælp. Forløbet består af hjerte-lunge-redning, livreddende førstehjælp samt førstehjælp ved sygdomme og tilskadekomst. Du lærer blandt andet at give førstehjælp trin for trin ved hjertestop, give førstehjælp ved større ulykker i trafikken, på arbejdspladsen, derhjemme samt ved pludseligt opståede sygdomme og mindre ulykker og skader.

Praktiske oplysninger

Pris: 1.000 kr.

Sted: Social- og Sundhedsskolen Fyn, Athenevænget 4, 5250 Odense SV.

Hvis du er ledig: Kontakt Anni Hedager – anhe@sosufyn.dk – tlf. 63 10 28 34 eller udfyld følgende skema og send det via mail:
Tilmelding til dagene 15. og 16. januar 2018
Tilmelding til dagene 20. og 21. august 2018