Akademi – UNGDOMSPÆDAGOGIK

Tilmeld nyhedsbrev
Tak for din tilmelding

En kort videregående voksenuddannelse (VVU) inden for det ungdomspædagogiske område. Uddannelsen henvender sig til dig, der vil arbejde pædagogisk med større børn og unge i fritids- og ungdomsklubber, opholdssteder, døgn- og behandlingsinstitutioner for unge samt opsøgende medarbejdere, SSP-medarbejdere og andre, der arbejder med større børn og unge i hverdagen.

Uddannelsen kvalificerer dig til selvstændigt og i et samarbejde med øvrige samarbejdspartnere at kunne varetage arbejde med at vurdere, planlægge, gennemføre og evaluere ungdomspædagogisk arbejde med større børn og unge.

Du vil kvalificere dig til at gennemføre ungdomspædagogiske indsatser ud fra en faglig viden og et etisk perspektiv.

Du vil udvikle din selvstændighed, samarbejdsevne, evne til at skabe udvikling og til at kunne identificere og udvikle dine egne fagprofessionelle kompetencer.

Er du interesseret i akademiuddannelsen i ungdomspædagogik?

Kontakt uddannelseskonsulent Elin Dalsgaard på 51 71 94 83/elda@sosufyn.dk eller Rikke Feldborg Johannesen på 61 12 78 35/rijo@sosufyn.dk

Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik

Fag og opbygning

En kort videreuddannelse for dig der vil arbejde pædagogisk med større børn og unge.

Det lærer du på Akademiuddannelse i Ungdomspædagogik

Akademiuddannelse i Ungdomspædagogik giver dig indsigt i det ungdomspædagogiske arbejdsfelt. Du får viden om større børn og unge, herunder potentielle vanskeligheder og etiske overvejelser i den pædagogiske indsats.

Du udvikler færdigheder til at analysere, planlægge og gennemføre pædagogisk arbejde og udviklingsarbejde.

Viden og kompetencer på Akademiuddannelse i Ungdomspædagogik

Du lærer at kombinere pædagogisk erfaring med relevant teori og viden om ungdomspædagogisk arbejde.

På uddannelsen arbejder du med

 • Metoder til undersøgelse, beskrivelse og analyse af ungdomspædagogiske problemstillinger
 • Vurdering af børn og unges situation på baggrund af fagligt baseret viden
 • Større børn og unges egne perspektiver.

Når du har gennemført en akademiuddannelse og har fået to års erhvervserfaring, har du også kvalificeret dig til optagelse på diplomuddannelse.

Målgruppe for Akademiuddannelse i Ungdomspædagogik

Uddannelsen er for dig der arbejder med

 • Unge i ungdomsklubber, ungdomsskoler, efterskoler, produktionsskoler og i sociale indsatser.
 • Alment forebyggende ungdoms- og interkulturelt arbejde.
 • Større børn og unge med psykiske vanskeligheder.
 • Større børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
 • Større børn og unge i risikogrupper, herunder særligt forebyggende opgaver i forhold til misbrug, kriminalitet og efterværnsopgaver.

Uddannelsens omfang, moduler og varighed

Uddannelsen er en Akademiuddannelse, som omfatter 60 ECTS og består af seks moduler.

Akademi i ungdomspædagogik

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt 6 år og på fuldtid på 1 år.

Læs mere om uddannelsen i studieordningen.

Titel for Akademiuddannelse i Ungdomspædagogik

Når du har gennemført uddannelsen, har du ret til at anvende titlen AU i ungdomspædagogik og den engelske titel Academy Profession (AP)  Degree in Youth Pedagogy.

Udbud 2019-2020

Hvis du vil vide mere om udbuddet af fag på akademiuddannelsen i ungdomspædagogik, kan du kontakte uddannelseskonsulent Elin Dalsgaard på 51 71 94 83/elda@sosufyn.dk eller Rikke Feldborg Johannesen på 61 12 78 35/rijo@sosufyn.dk

Optagelse og ansøgning

Optagelse og ansøgning

Hvis du vil søge optagelse på en akademiuddannelse, er der bestemte krav til din uddannelse og din arbejdserfaring.
For at blive optaget på en akademiuddannelse, skal du have en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring.
Du er velkommen til at kontakte vores uddannelseskonsulenter for mere information på telefon 61 12 78 35.

Hvis du ikke opfylder kravene til at kunne optages, kan du måske have en mulighed for at blive optaget gennem realkompetencevurdering. Det kræver, at du har kvalificeret dig på en anden måde. Du kan læse mere om dine muligheder her: Realkompentencevurdering.

Ansøgning skal sendes via de elektroniske ansøgningsskemaer, som du finder under akademiuddannelsernes moduler.
Du skal vedlægge dokumentation for

 • Din uddannelsesbaggrund: Eksamensbevis(er)
 • Dine arbejdserfaringer: Attestation fra arbejdsgiver(e), udtalelser, lønsedler el.lign.
  Det skal fremgå af dokumentationen, hvilken periode du har været ansat og i hvilken jobfunktion

Send altid kun kopier og behold selv originalerne. Ansøgning er bindende.

Pris

Hvis du vil vide mere om priser på akademiuddannelsen i socialpædagogik, kan du kontakte uddannelseskonsulent Elin Dalsgaard på 51 71 94 83/elda@sosufyn.dk eller Rikke Feldborg Johannesen på 61 12 78 35/rijo@sosufyn.dk

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Du kan søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) til studiet, forudsat studiet vælges som fuldtidsstudium. SVU svarer til 80% af højeste dagpengesats. Du kan læse mere om reglerne for SVU på www.svu.dk

Midler til kompetenceudvikling

Kommunale medarbejdere kan søge op til 25.000 kr. i tilskud til en akademiuddannelse. Du kan læse mere om den kommunale fond på www.denkommunalekompetencefond.dk

Den Regionale Kompetencefond kan støtte medarbejdere med op til 25.000 kr. inden for følgende faggrupper i regionerne: Dansk Socialrådgiverforening, FOA – Fag og Arbejde, HK Kommunal, Dansk Metal/håndværkerorganisationerne, Socialpædagogernes Landsforbund, Teknisk Landsforbund, og 3F Fagligt Fælles Forbund. Du kan læse mere om den regionale kompetencefond på www.denregionalekompetencefond.dk

Læs bekendtgørelse om Akademiuddannelser