Akademi – SUNDHEDSPRAKSIS

Tilmeld nyhedsbrev
Tak for din tilmelding

Vil du styrke din faglige profil, tilegne dig nye kompetencer og kvalificere dig til nye karrieremuligheder?

Akademiuddannelsen i sundhedspraksis er målrettet faglige medarbejdere inden for social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område, der vil have en overbygning på en tidligere uddannelse, som fx SOSU-assistent, sygeplejer, tandplejer eller anden sundhedsfaglig uddannelse.

Du kan med uddannelsen varetage funktioner på specialist- eller mellemlederniveau inden for social- og sundhedsområdet eller det pæda­gogiske område.

Uddannelsen giver dig viden og metoder til at løse en række opgaver inden for social- og sundhedssektoren som fx kvalitetssikring og udvikling. du får en indsigt i samspillet mellem borgere/patienter, sundhedsmedarbejdere, sundhedsvæsenet og det øvrige samfund.

Er du interesseret i akademiuddannelsen i Sundhedspraksis?

Kontakt uddannelseskonsulent Elin Dalsgaard på 51 70 94 83/elda@sosufyn.dk.

Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis

Fag og opbygning

Uddannelsen udbydes under lov om åben uddannelse, og der opkræves deltagerbetaling for undervisningen. Deltagergebyret skal betales inden modulstart. Studiet svarer til 1 års fuldtidsstudie eller 60 ECTS point.

Opbygning

Uddannelsen er opbygget af to obligatoriske moduler af hvert 10 ECTS point, og fem valgmoduler, hvor alle har et omfang af 10 ECTS.
Den studerende vælger selv valgfag tilsammen med et omfang af 30 ECTS.
Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt med et omfang af 10 ECTS.

Obligatoriske moduler

 • Professionel praksis
 • Kvalitetsudvikling og dokumentation
 • Afgangsprojekt

Valgfri moduler

 • Sammenhængende forløb
 • Pædagogik og Kommunikation
 • Socialpædagogik og psykiatri
 • Multikompleksitet i social- og sundhedsfaglig praksis
 • Demens
 • Innovativ praksis

Læs mere om uddannelsen i Studieordningen

Udbud 2019-2020

Uge 34-44 2019 Kvalitetsudvikling og dokumentation(Obligatorisk modul) Ansøgningsfrist er den 1. juli 2019
Uge 45 2019-Uge 5 2020 Sammenhængende forløb (valgfrit modul) Ansøgningsfrist er den 7. oktober 2019
Uge 47 2019-Uge 2 2020 Afgangsprojekt Ansøgningsfrist er den 21. oktober 2019
Uge 6 2020 – uge 17 2020 Professionel praksis Ansøgningsfrist er den 6. januar 2020
Uge 16 2020 – uge 26 2020 Socialpædagogik og psykiatri (valgfrit modul) Ansøgningsfrist er den 9. marts 2020

 

Optagelse og ansøgning

Ansøgning

Download tilmeldingsblanket

Hvis du vil søge optagelse på en akademiuddannelse, er der bestemte krav til din uddannelse og din arbejdserfaring.
For at blive optaget på en akademiuddannelse, skal du have en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring.
Du er velkommen til at kontakte vores uddannelseskonsulenter for mere information på telefon 51 70 94 83.

Hvis du ikke opfylder kravene til at kunne optages, kan du måske have en mulighed for at blive optaget gennem realkompetencevurdering. Det kræver, at du har kvalificeret dig på en anden måde. Du kan læse mere om dine muligheder her: Realkompentencevurdering.

Ansøgning skal sendes via de elektroniske ansøgningsskemaer, som du finder under akademiuddannelsernes moduler.
Du skal vedlægge dokumentation for

 • Din uddannelsesbaggrund: Eksamensbevis(er)
 • Dine arbejdserfaringer: Attestation fra arbejdsgiver(e), udtalelser, lønsedler el.lign.
  Det skal fremgå af dokumentationen, hvilken periode du har været ansat og i hvilken jobfunktion

Send altid kun kopier og behold selv originalerne. Ansøgning er bindende.

Pris

Pris: 7.500 kr. pr. modul

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Du kan søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) til studiet, forudsat studiet vælges som fuldtidsstudium. SVU svarer til 80% af højeste dagpengesats. Du kan læse mere om reglerne for SVU på www.svu.dk

Midler til kompetenceudvikling

Kommunale medarbejdere kan søge op til 25.000 kr. i tilskud til en akademiuddannelse. Du kan læse mere om den kommunale fond på www.denkommunalekompetencefond.dk

Den Regionale Kompetencefond kan støtte medarbejdere med op til 25.000 kr. inden for følgende faggrupper i regionerne: Dansk Socialrådgiverforening, FOA – Fag og Arbejde, HK Kommunal, Dansk Metal/håndværkerorganisationerne, Socialpædagogernes Landsforbund, Teknisk Landsforbund, og 3F Fagligt Fælles Forbund. Du kan læse mere om den regionale kompetencefond på www.denregionalekompetencefond.dk

Læs bekendtgørelse om akademiuddannelser