Akademi – SOCIALPÆDAGOGIK

Tilmeld nyhedsbrev
Tak for din tilmelding

En kort videregående voksenuddannelse (VVU) inden for det socialpædagogiske område. Uddannelsen henvender sig til dig, som f.eks. arbejder i dagtilbud for børn med handicapintegration, inklusion af børn i dagtilbud, voksne i socialpsykiatrien eller borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.

Uddannelsen giver dig kompetencer til at varetage, begrunde og udvikle socialpædagogisk praksis. Du vil kunne gennemføre indsatser ud fra en bredere faglig viden og et etisk perspektiv.

Du får viden om beskrivelses- og undersøgelsesmetoder og vil kunne demonstrere udvikling af egne professionelle praksisnære kompetencer. Uddannelsen udvikler desuden dine samarbejdskompetencer og selvstændighed.

Er du interesseret i akademiuddannelsen i socialpædagogik?

Kontakt uddannelseskonsulent Elin Dalsgaard på 51 71 94 83/elda@sosufyn.dk eller Rikke Feldborg Johannesen på 61 12 78 35/rijo@sosufyn.dk

Akademiuddannelsen i Socialpædagogik

Fag og opbygning

Viden og kompetencer på Akademiuddannelse i Socialpædagogik

I løbet af uddannelsen arbejder du med:

  • Relevante teorier og metoder inden for socialpædagogik
  • Kulturelle, politiske, samfundsmæssige og organisatoriske forhold i det socialpædagogiske arbejde
  • Hvordan dine egne værdier og menneskesyn har indflydelse på dit arbejde
  • Brugeres særlige vilkår og handlemønstre.

Når du har gennemført en akademiuddannelse og har fået to års erhvervserfaring, har du også kvalificeret dig til optagelse på diplomuddannelse.

Målgruppe for Akademiuddannelse i Socialpædagogik

Uddannelsen er for dig der arbejder med udsatte børn og voksne, i socialpsykiatrien eller med borgere med fysisk og/eller psykisk handicap.

Uddannelsens omfang, moduler og varighed

Uddannelsen er en Akademiuddannelse, som omfatter 60 ECTS og består af seks moduler. Du skal vælge to valgfrie moduler (20 ECTS).

Akademi i socialpædagogik

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt 6 år og på fuldtid på 1 år.

Læs mere om uddannelsen i studiehåndbogen

Titel for Akademiuddannelse i Socialpædagogik

Når du har gennemført uddannelsen, har du ret til at anvende titlen AU i Socialpædagogik og den engelske titel Academy Profession (AP) Degree in Social Education.

Udbud 2019-2020

Hvis du vil vide mere om udbuddet af fag på akademiuddannelsen i socialpædagogik, kan du kontakte uddannelseskonsulent Elin Dalsgaard på 51 71 94 83/elda@sosufyn.dk eller Rikke Feldborg Johannesen på 61 12 78 35/rijo@sosufyn.dk

Optagelse og ansøgning

Hvis du vil søge optagelse på en akademiuddannelse, er der bestemte krav til din uddannelse og din arbejdserfaring. For at blive optaget på en akademiuddannelse, skal du have en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring.
Du er velkommen til at kontakte vores uddannelseskonsulenter for mere information på telefon 61 12 78 35.

Hvis du ikke opfylder kravene til at kunne optages, kan du måske have en mulighed for at blive optaget gennem realkompetencevurdering. Det kræver, at du har kvalificeret dig på en anden måde. Du kan læse mere om dine muligheder her: Realkompentencevurdering

Ansøgning skal sendes via de elektroniske ansøgningsskemaer, som du finder under akademiuddannelsernes moduler.
Du skal vedlægge dokumentation for:

  • Uddannelsesbaggrund: Eksamensbevis(er)
  • Arbejdserfaringer: Attestation fra arbejdsgiver(e), udtalelser, lønsedler el.lign.
    Det skal fremgå af dokumentationen, hvilken periode du har været ansat og i hvilken jobfunktion

Send altid kun kopier og behold selv originalerne. Ansøgning er bindende.

Pris

Hvis du vil vide mere om priser på akademiuddannelsen i socialpædagogik, kan du kontakte uddannelseskonsulent Elin Dalsgaard på 51 71 94 83/elda@sosufyn.dk eller Rikke Feldborg Johannesen på 61 12 78 35/rijo@sosufyn.dk

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Du kan søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) til studiet, forudsat studiet vælges som fuldtidsstudium. SVU svarer til 80% af højeste dagpengesats. Du kan læse mere om reglerne for SVU på www.svu.dk

Midler til kompetenceudvikling

Kommunale medarbejdere kan søge op til 25.000 kr. i tilskud til en akademiuddannelse. Du kan læse mere om den kommunale fond på denkommunalekompetencefond.dk.

Den Regionale Kompetencefond kan støtte medarbejdere med op til 25.000 kr. inden for følgende faggrupper i regionerne: Dansk Socialrådgiverforening, FOA – Fag og Arbejde, HK Kommunal, Dansk Metal/håndværkerorganisationerne, Socialpædagogernes Landsforbund, Teknisk Landsforbund og 3F Fagligt Fælles Forbund. Du kan læse mere om den regionale kompetencefond på denregionalekompetencefond.dk.

Læs bekendtgørelsen for akademiuddannelser.