Akademiuddannelser

Tilmeld nyhedsbrev
Tak for din tilmelding

I Efter- og Videreuddannelse tilbyder vi i samarbejde med UCL’s Efter- og Videreuddannelse og Erhvervsakademi Lillebælt akademiuddannelsen indenfor socialpædagogik og sundhedspraksis  som en et-årig videregående voksenuddannelse. Den er målrettet social- og sundhedspersonale og pædagogiske medarbejdere med praksiserfaring og andre tilsvarende kompetencer. Det er også muligt for nyuddannede at deltage efter aftale med Jobcentret.

Akademiuddannelsen er på et uddannelsesniveau inden diplomniveau, og giver formelt adgang til diplomuddannelserne. Uddannelsen svarer til et årsværk (=60 ECTS) og kan tages samlet eller et modul af gangen.

 

Akademiuddannelsen i..

Sundhedspraksis

En kort videregående voksenuddannelse (VVU) inden for det sundhedsfaglige område. Uddannelsen er især tænkt som en videreuddannelse for eksempelvis social- og sundhedsassistenter og andre med relevante erhvervsuddannelser, grunduddannelse for voksne eller gymnasial uddannelse.

Uddannelsen giver mulighed for at udvikle faglige kompetencer i forhold til nye opgaver og nøglefunktioner. Du får en stærkere faglig profil og nye karrieremuligheder, og du kvalificerer dig eksempelvis til at lede mindre grupper.

Socialpædagogik

En kort videregående voksenuddannelse (VVU) inden for det socialpædagogiske område. Uddannelsen henvender sig til dig, som f.eks. arbejder i dagtilbud for børn med handicapintegration, inklusion af børn i dagtilbud, vokse i socialpsykiatrien eller borgere med fysisk eller/og psykisk funktionsnedsættelse.

Ungdomspædagogik

En kort videregående voksenuddannelse (VVU) indenfor det ungdomspædagogiske område. Uddannelsen henvender sig til dig, der vil arbejde pædagogisk med større børn og unge i fritids- og ungdomsklubber, opholdssteder, døgn- og behandlingsinstitutioner for unge samt opsøgende medarbejdere, SSP-medarbejdere og andre, der arbejder med større børn og unge i hverdagen.