Du er elev eller kursist

Tilmeld nyhedsbrev
Tak for din tilmelding

Vi har registreret og behandler en række oplysninger om dig. Det er oplysninger som fx navn, adresse, cpr.nr., evt. telefonnr., evt. e-mailadresse, evt. værge, dokumentation af adgangsgivende eksamen, karakterer og fravær. Du behøver ikke at give samtykke til registreringerne. Registreringerne er en forudsætning for, at du kan gå på Social- og Sundhedsskolen Fyn, så skolen kan registrere dig og dokumentere dit fremmøde. De registrerede oplysninger er til internt brug og udleveres kun som følge af lovkrav i forhold til revision, SU, uddannelsesgodtgørelse og ministeriets statistikker. Såfremt du endnu ikke er myndig, har vi desuden pligt til at sende en kopi af karaktermeddelelser og lignende informationer til din værge. Hvis du er umyndig, har vi derfor også registreret værgens navn, cpr.nr. og adresse.

Under dit ophold på Social- og Sundhedsskolen Fyn er det nødvendigt, at du har adgang til eksterne tjenester som UNI-login, online undervisningsmaterialer og lignende, som skolen har tegnet abonnementer på. De pågældende tjenester skal derfor have mulighed for at bekræfte, at du er elev eller kursist på skolen. Det sker gennem en login-funktion, så når du bruger dit UNI-login til de forskellige tjenester, bekræfter skolen, at du er elev eller kursist hos os. Tjenesterne har ikke adgang til andre informationer. Skolen har indgået databehandleraftaler med de pågældende tjenester, hvor de forpligter sig til at behandle oplysningerne fortroligt og slette alt ved tjenesternes ophør, og når du stopper på skolen.

Vi behandler også en række oplysninger, som ligger ud over de ovennævnte, men som er vigtige for os at indsamle og behandle, fx for at sikre en god kvalitet i undervisningen og via markedsføring opretholde et godt eksistensgrundlag for skolen. Det er fx billeder og e-mailadresser til nyhedsbreve. I disse tilfælde må vi kun registrere og behandle oplysningerne, hvis du udtrykkeligt giver os et samtykke. Dette gør du via UDDATAPLUS.

Når du stopper på Social- og Sundhedsskolen Fyn, bliver de registrerede oplysninger slettet, når den lovbestemte opbevaringsperiode er udløbet. Det betyder også, at du selv skal sørge for at gemme online-undervisningsmaterialer, hvis du fortsat ønsker adgang til det.