Dato: 31.05.2021

Social- og Sundhedsskolen Fyn påbegyndte i februar måned et bogprojekt, som havde til formål at undersøge mulige læringsgevinster ved fysiske bøger i undervisningen.  Nu har en entydig konklusion på projektet overbevist skolen om, at alle elever i fremtiden skal have foræret fysiske bøger ved studiestart.

– Vi har gennemført en ganske omfattende undersøgelse blandt både elever og undervisere, og der er meget entydig begejstring for adgangen til både de digitale versioner og papirbøger. For en væsentlig del af vores elever er det faktisk så vigtigt at have adgang til en papirbog, at de selv vælger at investere i en, hvis ikke de får den af skolen. Vi tænker, at dén regning bør vi som skole påtage os, og derfor vil vi fremover udlevere papirbøger til nye elever, udtaler direktør Gunna Funder Hansen i forbindelse med projektet, som oprindeligt løb fra februar til april i år.

Beslutningen om at prioritere fysiske bøger til eleverne kan måske virke modstridende for en skole, som gerne inddrager både robotter, simulationsdukker og lignende velfærdsteknologier i undervisningen. Men de to ting udelukker ikke hinanden, mener skolens direktør.

– Tværtimod. Det er rigtigt, at vi har et stort fokus på teknologier i undervisningen. Men med det mener vi bestemt også de mest hensigtsmæssige teknologier. Vores begejstring for teknologierne må aldrig komme til at stå i vejen for at vælge de redskaber, der giver de bedste læringsbetingelser. Og når undersøgelsen så entydigt peger i retning af, at papirbøgerne bidrager til øget indlæring og tilfredshed hos eleverne, så vælger vi naturligvis fysiske bøger til, siger Gunna Funder Hansen.

En af dem som har været med i projektet på elevsiden er Line Bech Bager, der startede på det SOSU-rettede grundforløb i februar. Hun fortæller, at valgfriheden og muligheden for selv at vælge hvordan hun tilgår sit undervisningsmateriale har været den største gevinst for hende.

– Jeg har helt sikkert nydt, at jeg har kunnet veksle mellem, hvornår det gav mening for mig selv enten at læse fra min computer, hvis det skulle gå stærkt, eller sætte mig ned og fordybe mig i teori, hvis jeg havde tid til det. Den valgfrihed har jeg sat pris på. Så jeg synes det er en god beslutning, at skolen fortsætter projektet for kommende elever.

Næste gang der udleveres bøger til nye elever er i juni, når et nyt grundforløb 2 starter.

Om projektet

  • Det overordnede formål med projektet har været at undersøge fysiske bøgers betydning for øget læring og tilfredshed blandt skolens elever
  • Godt 250 undervisere og medarbejdere har deltaget i projektet. Skolen har desuden gennemgået foreliggende forskningsresultater vedrørende læseforståelse på hhv. papir og skærm
  • Alle deltagere har både haft fysisk og digital adgang til deres undervisningsmateriale i løbet af undersøgelsesperioden
  • Mere end to ud af tre elever tilkendegav i undersøgelsen, at de enten foretrækker fysiske bøger eller vekslen mellem papir- og e-bøger. Mange foretrækker også at læse og lytte til teksten samtidig. Under 1% af eleverne foretrækker udelukkende at læse i e-bøger.

NYHEDSBREV

FIND
HVAD
DU
LEDER
EFTER

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type