Materiale

Tilmeld nyhedsbrev
Tak for din tilmelding

Prøvebekendtgørelsen (bekendtgørelse om prøver og eksamener ved erhvervsrettede uddannelser)

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse

Prøvevejledninger for de enkelte uddannelser og de enkelte prøver

Lokale undervisningsplaner

Litteraturlister for de enkelte optag og uddannelser

Finansministeriets cirkulære om vederlag af censorer

Evalueringsskema for censorer

Begrundelsesskema ved ikke bestået prøve.