For censorer

Tilmeld nyhedsbrev
Tak for din tilmelding

Orientering for nuværende og kommende censorer.

Skolens Censorkorps består dels af en lang række kolleger fra andre SOSU-skoler og dels af en stor gruppe af frivillige censorer, der efter eget initiativ og ansøgning har meldt sig. Mange af disse censorer kommer fra praktikområdet for vores uddannelser og fra andre samarbejdende uddannelsesinstitutioner.

Skolen søger flere censorer

Social- og sundhedsskolen Fyns uddannelser er efter 1. august 2015 blevet påvirket markant af den igangværende erhvervsuddannelsesreform (EUD-reform), som efterhånden er fuldt implementeret.  Dette har medført ændrede uddannelsesstrukturer, ændrede fagbetegnelser og et behov for censorer på helt nye områder.

Aktuelt har vi især brug for flere censorer i:

  • Dansk – niveau D og C (flere udd. trin)
  • Naturfag – niveau E og C (flere udd. trin)

Supplerende info-materiale findes nederst på denne side.

Hvordan kan man blive censor?

Hvis du ønsker at ansøge om optagelse i skolens censorkorps, så skal du downloade en ansøgningsblanket, udfylde den og indsende den med de nødvendige bilag (fremgår af blanketten). Ansøgningen skal fremsendes som vedhæftning i en mail med relevante bilag.

Har du spørgsmål til censorfunktionen mv., så spørg kontaktpersonen (se højre side af skærmen).

Hvis du vil ansøge om godkendelse!

Hvis du ønsker at ansøge og så kan du her downloade ansøgningsblanketten.

Holder SOSU Fyn censor-kurser?

Ja, skolen holder jævnligt kurser for nye censorer. Kurset er gratis, når du er godkendt som censor, eller har en aftale om at blive det. Du skal dog selv dække din evt. tabte arbejdstid.

Vi er i øjeblikket ved at udvikle et online censorkursus.

Materiale til censorkurser